Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Nettleseren støttes ikke

Du må oppdatere nettleseren for å bruke nettstedet.

Oppdater til den nyeste versjonen av Internet Explorer

Feilmeldingen Ikke nok minne vises når du kjører mange programmer

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Symptom
Når du kjører mange Windows-baserte programmer, vises feilmeldingen "Ikke nok minne" når du prøver å starte nye programmer eller bruke programmer som kjører, selv om du har tilstrekkelig fysisk minne og sidevekslingsfil.
Årsak
Denne oppførselen kan oppstå hvis skrivebords-heapen i undersystemet WIN32 er tømt.

Legg merke til Dette problemet oppstår oftere i Windows NT 3.5 siden standardstørrelsen for skrivebords-heapen er 512 K. I Windows NT 3.1 er standardverdien 3072 K. Standarden ble redusert for å øke ytelsen.
Løsning
Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows
Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen La meg løse det selv.

Løs det for megDu kan løse problemet automatisk ved å klikke knappen eller koblingen Løs dette problemet. Deretter klikker du Kjør i dialogboksen Filnedlasting og følger fremgangsmåten i denne veiviseren.


Legg merke til
 • Det kan hende at denne veiviseren bare er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske reparasjonen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.
 • Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre den automatiske løsningen på en flash-stasjon eller en CD, og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.
 • Hvis problemet likevel ikke blir løst, må du øke minnet i datamaskinen.

Nå kan du gå til delen Løste dette problemet?.La meg løse det selv

Hvis du vil løse dette problemet, må du øke størrelsen på skrivebords-heapen:
 1. Kjør Registerredigering (Regedt32.exe).
 2. Fra undertreet
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  går du til følgende nøkkel:
  \System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\SubSystems
 3. Velg verdien Windows.
 4. Velg Streng i menyen Rediger.
 5. Øk parameteren SharedSection.

  For Windows NT:
  SharedSection angir system- og skrivebords-heapene med følgende format:
  SharedSection=xxxx,yyyy
  Legg til ",256" eller ",512" etter tallet yyyy.

  For Windows 2000, Windows XP og Windows Server 2003:
  SharedSection bruker følgende format for å angi system- og skrivebords-heapene:
  SharedSection=xxxx,yyyy,zzzz
  For 32-biters operativsystem må verdien yyyy økes til "12288";
  Øk verdien zzzz til "1024".
  For 64-biters operativsystem må verdien yyyy økes til "20480";
  Øk verdien zzzz til "1024".
Mer informasjon
Windows NT bruker en spesiell minne-heap for alle Windows-baserte programmer som kjører på skrivebordet. Skrivebords-heapen brukes for alle objekter (vinduer, menyer, penner, ikoner osv.). Når et stort antall Windows-baserte programmer kjører, kan heapen gå tom for minne. Når det ikke finnes nok minne til å utføre en allokeringsforespørsel, viser systemet vanligvis en feilmelding og varsler brukeren om at minnet er i ferd med å bli oppbrukt. Enkelte programmer gjør ikke dette på riktig måte, og av og til kan det hende at det ikke finnes nok minne til å opprette dialogboksen for feilmeldingen. I slike tilfeller vil den forespurte operasjonen mislykkes uten andre indikasjoner.

Nøkkelen SharedSection er en lang streng når den vises med Registerredigering. Standardverdien for denne nøkkelen er som følger.
  %SystemRoot%\system32\csrss.exe  ObjectDirectory=\Windows  SharedSection=1024,3072,512  Windows=On  SubSystemType=Windows  ServerDll=basesrv,1  ServerDll=winsrv:GdiServerDllInitialization,4  ServerDll=winsrv:UserServerDllInitialization,3  ServerDll=winsrv:ConServerDllInitialization,2  ProfileControl=Off  MaxRequestThreads=16				


Den første SharedSection-verdien (1024) angir heap-størrelsen for alle skrivebord. Dette inkluderer den globale referansetabellen (Windows-referanser er unike for hele maskinen) og delte systeminnstillinger (som for eksempel SystemMetrics). Det er lite sannsynlig at du trenger å endre denne verdien.

Den andre SharedSection-verdien (3072) kontrollerer størrelsen på skrivebords-heapen som er tilknyttet en interaktiv vindusstasjon (brukes for Windows-objekter). Denne statiske verdien brukes for å forhindre programmer som ikke fungerer på riktig måte i å bruke for mange ressurser. Fordi skrivebordsheapen mappes i adresseplassen for hver prosess, bør ikke denne verdien settes til en for høy verdi (siden ytelsen da vil reduseres), men kun økes tilstrekkelig til å la det ønskede programmet kjøre.

Den tredje SharedSection-verdien (512) kontrollerer størrelsen for skrivebords-heapen for hvert skrivebord som er tilknyttet en "ikke-interaktiv" vindustassjon. Hvis denne verdien ikke finnes, vil størrelsen av skrivebords-heapen for ikke-interaktive vindusstasjoner være den samme som for interaktive vindusstasjoner (den andre SharedSection-verdien).
Hvis du vil ha mer informasjon om parametrene for nøkkelen SharedSection, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
184802 PRB: User32.dll eller Kernel32.dll initialiseres ikke

Løste dette problemet?

 • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis problemet ikke er løst, kan du kontakte kundestøtte.
 • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge inn en kommentar i bloggen Løs det for meg eller sende oss en e-postmelding.
prodnt lav feil fast størrelse fil løsning
Egenskaper

Artikkel-ID: 126962 – Forrige gjennomgang: 09/11/2011 15:48:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Web Edition
 • kbenv kbmsifixme kbfixme KB126962
Tilbakemelding
c1.microsoft.com/c.gif?DI=4050&did=1&t=">rosoft.com/c.gif?"> >>ow.location.protocol) + "//c.microsoft.com/ms.js'><\/script>");