Konfigurasjon og justering for servertjenesten

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO128167
Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se314498(denne artikkelen kan være på engelsk).
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Selv om tjenesten Windows Server er selvjusterende, kan den også konfigureres manuelt gjennom Tjenester i Kontrollpanel. Normalt autokonfigureres parameterne for serverkonfigurasjon (beregnet og angitt) hver gang du starter Windows på nytt. Hvis du imidlertid kjører NET CONFIG SERVER sammen med bryterne /AUTODISCONNECT, /SERVCOMMENT eller /HIDDEN, vises og skrives gjeldende verdier for automatisk justerte parametere til registret. Når disse parameterne er skrevet til registret, kan du ikke justere tjenesten Server ved hjelp av Nettverk i Kontrollpanel.

Hvis du legger til eller fjerner systemminne, eller endrer innstillingen for serverstørrelse (minimize/balance/maximize), justerer ikke Windows automatisk tjenesten Server etter den nye konfigurasjonen. Hvis du for eksempel kjører NET CONFIG SRV /SRVCOMMENT, og deretter legger til mer minne i datamaskinen, øker ikke Windows den beregnede verdien på autojusterte oppføringer.

Hvis du skriver inn NET CONFIG SERVER ved ledeteksten uten tilleggsparametere, forblir autojustering uendret, mens det vises nyttig konfigurasjonsinformasjon om serveren.
Mer informasjon
Tjenesten Server støtter informasjonsnivåer som lar deg angi hver parameter individuelt. Kommandoen NET CONFIG SRV /HIDDEN bruker for eksempel informasjonsnivå 1016 til å angi den skjulte parameteren. NET.EXE spør og angir imidlertid informasjonsnivåene 102 (hidden, comment, users og disc parameters) og 502. Som følge av dette blir alle parametere i informasjonsnivået permanent angitt i Registret. SRVMGR.EXE og serverspørringen i Kontrollpanel angir bare nivå 102 (ikke nivå 502) når du endrer serverkommentaren.

Administratorer som ønsker å skjule Windows-datamaskiner fra søkelisten eller endre verdien for automatisk frakobling, bør gjøre disse endringene ved hjelp av REGEDT32.EXE i stedet for de tilsvarende kommandolinjene som omtales ovenfor. Serverkommentaren kan redigeres ved hjelp av beskrivelsesfeltet i Server-appleten eller Serverbehandling i Kontrollpanel.
Løsning
Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
Slik gjenoppretter du standardparameterne til LAN Manager-servere, eller konfigurerer Windows på nytt slik at servertjenesten autokonfigureres:
 1. Kjør Registerredigering (REGEDT32.EXE).
 2. Fra undertreet HKEY_LOCAL_MACHINE går du til følgende nøkkel:
  \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 3. Fjern alle oppføringer unntatt følgende:
  EnableSharedNetDrives
  Lmannounce
  NullSessionPipes
  NullSessionShares
  Size
  Obs!  Du kan ha andre oppføringer her som er statisk kodet. Ikke fjern disse oppføringene.
 4. Avslutt Registerredigering, og start Windows på nytt.
prodnt 3.10 autokonfigurere juster justert justere
Eigenschappen

Artikel-id: 128167 - Laatst bijgewerkt: 06/15/2006 14:46:00 - Revisie: 3.1

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows NT Server 3.5, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 3.1, Microsoft Windows NT Workstation 3.5, Microsoft Windows NT Workstation 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)

 • KB128167
Feedback