Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik pakker du ut originale, komprimerte Windows-filer

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO129605
Ansvarsfraskrivelse for utgått Knowledge Base-innhold
Denne artikkelen omhandler produkter som Microsoft ikke lenger tilbyr støtte for. Artikkelen tilbys derfor "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne trinnvise artikkelen beskriver hvordan du pakker ut komprimerte filer. Mange Microsoft-produktfiler er komprimert og lagret i kabinettfiler (CAB-filer). Hvis du vil bruke en fil i en CAB-fil, må du først pakke ut denne filen. Du kan pakke ut en ny kopi av en fil hvis du mangler en fil eller en fil er skadet. I denne artikkelen vises flere metoder å gjøre dette på. Windows 95 og Windows 98 er tilgjengelig på CD-ROM eller disketter, der begge inneholder komprimerte CAB-filer. Windows Millennium Edition (Me) er tilgjengelig på CD-ROM. Det inneholder komprimerte CAB-filer. I tillegg installeres komprimerte CAB-filer i mappen C:\Windows\Options\Install. Disse CAB-filene inneholder de faktiske Windows-filene. Denne artikkelen beskriver hvordan du pakker ut enkeltstående filer fra komprimerte CAB-filer.

tilbake til toppen

Windows Me

I Windows

Når du skal pakke ut filer i Windows Me, bruker du Systemkonfigurasjon. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 2. Skriv inn msconfig, og trykk ENTER.
 3. Klikk Pakk ut fil i kategorien Generelt.
 4. I boksen Velg hvilken systemfil som skal gjenopprettes skriver du innstasjon :\windows\ bane \ fil (der stasjon er stasjonen der Windows-mappen er installert, vanligvis stasjon C, bane er plasseringen i Windows-mappen som er målet til filen du pakker ut, og fil er filen du vil pakke ut).
 5. Klikk Start, klikk Bla gjennom, og finn deretter Windows-installasjonsfilene. Hvis du bruker en OEM-versjon (Original Equipment Manufacturer - opprinnelig utstyrsleverandør) av Windows Me, er installasjonsfilene på harddisken på C:\Windows\Options\Install som standard. Hvis du bruker en endelig, fullstendig versjon eller en oppgraderingsversjon, kan du også sette inn installasjons-CD-ROMen for Windows Me i CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonen, og deretter finne installasjonsfilene.
 6. Klikk OK, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Siden Windows Me har en funksjon som kalles Systemfilbeskyttelse, er utpakkingen forskjellig for disse filene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du pakker ut beskyttede filer i Windows Me, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
265371 How to Extract and Replace a Protected File in Windows Me


tilbake til toppen

Kan ikke starte Windows

Når du installerer Windows Me, blir du bedt om å opprette en oppstartsdiskett for Windows Me. En funksjon som inkluderes på oppstartsdisketten for Windows Me, er støtte for CD-ROM-stasjoner. Dette kan være nyttig hvis du må pakke ut en fil fra CD-ROMen for Windows Me, men ikke kan bruke Systemkonfigurasjon (hvis datamaskinen for eksempel ikke starter som den skal).

Obs! Oppstartsdisketten for Windows Me støtter de fleste typer CD-ROM-stasjoner, inkludert IDE og SCSI, men det kan hende at din bestemte CD-ROM-stasjon ikke støttes.

Opprette en oppstartsdiskett

Du må ha en oppstartsdiskett for Windows Me når du skal utføre trinnene i de følgende avsnittene i denne artikkelen. Hvis du ikke har en, kan du opprette en ved å bruke enhver Windows Me-basert datamaskin du har tilgang til. Når du skal opprette en oppstartsdiskett for Windows Me, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer.
 3. Klikk Lag diskett i kategorien Oppstartsdiskett, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Pakke ut filer ved å bruke oppstartsdiskett

Hvis du vil starte datamaskinen med støtte for CD-ROM og deretter pakke ut filer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Sett inn oppstartsdisketten for Windows Me i stasjon A, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når Oppstart-menyen for Microsoft Windows Me vises, velger du Start datamaskinen med CD-ROM-støtte.

  Obs! Hvis datamaskinen ble kjøpt med Windows Me installert, kan det hende at CAB-filene er installert i følgende mappe: Windows\Options\Install. Hvis disse filene finnes på datamaskinen, trenger du ikke CD-ROM-støtte på dette trinnet, og du kan pakke ut filene du trenger, fra mappen Windows\Options\Install. Velg Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte, og fortsett deretter til trinn 4 uten å utføre trinn 3.
 3. Sett inn CD-ROMen for Windows Me i CD-ROM-stasjonen.
 4. Skriv ext ved ledeteksten, trykk ENTER, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
tilbake til toppen

Windows 98 og Windows 98 Second Edition

I Windows

Hvis du vil pakke ut filer i Windows 98 eller Windows 98 Second Edition, bruker du Systemfilkontroll. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 2. Skriv inn sfc, og trykk ENTER.
 3. Klikk Pakk ut en fil fra installasjonsdiskett.
 4. I boksen Velg hvilken systemfil som skal gjenopprettes, skriver du innstasjon :\windows\ bane \ fil (der stasjon er stasjonen der Windows-mappen er installert, vanligvis stasjon C, bane er plasseringen i Windows-mappen som er målet til filen du pakker ut, og fil er filen du vil pakke ut).
 5. Klikk Start. Ved siden av boksen Gjenopprett fra klikker du Bla gjennom. Finn deretter Windows-installasjonsfilene. Hvis du bruker en OEM-versjon av Windows 98 eller Windows 98 Second Edition, er installasjonsfilene på harddisken på C:\Cabs som standard. Hvis du bruker en endelig, fullstendig versjon eller en oppgraderingsversjon, kan du også sette inn installasjons-CD-ROMen for Windows i CD-ROM-stasjonen eller DVD-ROM-stasjonen og deretter finne Windows-installasjonsfilene.
 6. Klikk OK, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
tilbake til toppen

Kan ikke starte Windows

Når du installerer Windows 98, blir du bedt om å opprette en oppstartsdiskett for Windows 98. En funksjon som inkluderes på oppstartsdisketten for Windows 98, er støtte for CD-ROM-stasjoner. Dette kan være nyttig hvis du må pakke ut en fil fra CD-ROMen for Windows 98, men ikke kan bruke Systemfilkontroll (hvis datamaskinen for eksempel ikke starter som den skal).

Obs! Oppstartsdisketten for Windows 98 støtter de fleste typer CD-ROM-stasjoner, inkludert IDE og SCSI, men det kan hende at din bestemte CD-ROM-stasjon ikke støttes.

Opprette en oppstartsdiskett

Du må ha en oppstartsdiskett for Windows 98 når du skal utføre trinnene i de følgende avsnittene i denne artikkelen. Hvis du ikke har en, kan du opprette en ved å bruke enhver Windows 98-basert datamaskin du har tilgang til. Når du skal opprette en oppstartsdiskett for Windows 98, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer.
 3. Klikk Lag diskett i kategorien Oppstartsdiskett, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Obs! Hvis du ikke har en oppstartsdiskett eller tilgang til en Windows 98-basert datamaskin, kan du opprette en fra MS-DOS-ledeteksten på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en oppstartsdiskett for Windows 98 i MS-DOS, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
186300 How to Create a Windows 98 Startup Disk from MS-DOS for Windows 98
Pakke ut filer ved å bruke oppstartsdiskett

Hvis du vil starte datamaskinen med CD-ROM-støtte og deretter pakke ut filer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Sett inn oppstartsdisketten for Windows 98 i stasjon A, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når Oppstart-menyen for Microsoft Windows 98 vises, velger du Start datamaskinen med CD-ROM-støtte.

  Obs! Hvis datamaskinen ble kjøpt med Windows 98 installert, kan det hende at CAB-filene er installert i følgende mappe: C:\Cabs. Hvis disse filene finnes på datamaskinen, trenger du ikke CD-ROM-støtte på dette trinnet, og du kan pakke ut filene du trenger, fra mappen på harddisken. Velg Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte, og fortsett deretter til trinn 4 uten å utføre trinn 3.
 3. Sett inn CD-ROMen for Windows 98 i CD-ROM-stasjonen.
 4. Skriv ext ved ledeteksten, trykk ENTER, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
tilbake til toppen

Windows 95

Hvis du vil pakke ut filer i Windows 95, bruker du kommandoen for utpakking. Når du skal gjøre dette, bruker du følgende fremgangsmåte.

I Windows

 1. Klikk Start, velg Søk og klikk Filer eller mapper.
 2. I boksen Søk i klikker du stasjon C. Klikk for å velge avmerkingsboksen Inkluder undermapper.
 3. I boksen Navn skriver du .cab for å søke etter CAB-filer.
 4. Klikk Søk nå. Hvis CAB-filene ikke finnes på harddisken, setter du inn installasjons-CD-ROMen for Windows. Gjenta deretter søket på CD-ROM-stasjonen.
 5. Noter plasseringen for filen når du finner CAB-filene (eksempel: C:\Cabs). Dette er kildebanen.
 6. I boksen Navn skriver du extract.exe for å søke etter programmet for utpakkingskommandoen.
 7. Klikk Søk nå. Hvis utpakkingskommandoen ikke finnes på harddisken, kopierer du filen Extract.exe fra disk 1 eller CD-ROMen for Windows 95 til rotmappen på stasjon C. Når du skal kopiere filen Extract.exe fra disk 1 til rotmappen på stasjon C, skriver du inn følgende kommando ved MS-DOS-ledeteksten:
  copy cd-stasjon :\extract.exe harddisk :\
  , der cd-stasjon er stasjonen med CD-ROMen for Windows 95 eller disketten og harddisk er harddisken. Eksempel:
  copy a:\extract.exe c:\
 8. Eksempel: Klikk Start, og klikk deretter Kjør.
 9. Eksempel: Den vanlige formen av kommandoen for utpakking er:
  extract kildebane \ fil /L c:\windows\command
  Hvis for eksempel kildebanen er C:\Cabs, er utpakkingskommandoen
  extract stasjon :\cabs\ fil /L stasjon :\windows\ bane
  , der stasjon er stasjonen der Windows er installert (vanligvis stasjon C), bane er målmappen for den utpakkede filen og fil er filen du vil pakke ut.

  Skriv inn kommandoen nedenfor, og gjør nødvendige endringer som tidligere nevnt:
  extract kildebane \ fil /L c:\windows\command
 10. Eksempel: Klikk OK.
Ingen tilgang

Utpakkingsverktøyet har bare et kommandolinjegrensesnitt. Dette betyr at det ikke finnes noe grafisk brukergrensesnitt (GUI). Siden Windows ikke tillater at du sletter eller skriver over en fil som er i bruk, må du kanskje starte datamaskinen på nytt i modus for bare kommandolinje før du kan bruke utpakkingsverktøyet. Hvis du får en feilmelding av typen "ingen tilgang" når du prøver å slette en fil før du bruker utpakkingsverktøyet, eller når du bruker utpakkingsverktøyet til å skrive over en eksisterende fil, starter du datamaskinen på nytt i modus for bare kommandolinje og bruker deretter utpakkingsverktøyet. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, og klikk deretter Slå av.
 2. Klikk Start på nytt og deretter OK.
 3. Når meldingen "Starter Windows 95" vises, trykker du F8 og velger deretter Bare kommandolinjen.

Obs! Hvis du pakker ut Windows-filer fra en CD-ROM, må du kontrollere at du kan endre mapper til CD-ROM-stasjonen fra ledeteksten. Skriv for eksempel inn følgende og trykk ENTER etter hver linje:

cd stasjon:
dir
, der stasjon er stasjonsbokstaven for CD-ROM-stasjonen.

Hvis det vises en feilmelding av typen "den angitte stasjonen er ugyldig", kan det hende du ikke har CD-ROM-støtte i ekte modus. Hvis du vil ha mer informasjon om CD-ROM-støtte i realmodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
135174 Cannot Access CD-ROM Drive from MS-DOS Mode or Command Prompt


tilbake til toppen

Kan ikke starte Windows

Når du installerer Windows 95, blir du bedt om å opprette en oppstartsdiskett for Windows 95. En funksjon som inkluderes på oppstartsdisketten for Windows 95, er støtte for CD-ROM-stasjoner. Dette kan være nyttig hvis du må pakke ut en fil fra CD-ROMen for Windows 95, men ikke kan bruke de forutgående trinnene (hvis datamaskinen for eksempel ikke starter som den skal).

Obs! Oppstartsdisketten for Windows 95 støtter de fleste typer CD-ROM-stasjoner, inkludert IDE og SCSI, men det kan hende at din bestemte CD-ROM-stasjon ikke støttes.

Opprette en oppstartsdiskett

Du må ha en oppstartsdiskett for Windows 95 når du skal utføre trinnene i de følgende avsnittene i denne artikkelen. Hvis du ikke har en, kan du opprette en ved å bruke enhver Windows 95-basert datamaskin du har tilgang til. Når du skal opprette en oppstartsdiskett for Windows 95, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Legg til / fjern programmer.
 3. Klikk Lag diskett i kategorien Oppstartsdiskett, og følg deretter instruksjonene på skjermen.
Obs! Hvis du ikke har en oppstartsdiskett eller tilgang til en Windows 95-basert datamaskin, kan du opprette en fra MS-DOS-ledeteksten på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en oppstartsdiskett for Windows 95 i MS-DOS, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
284943 How to Create a Windows 95 Startup Disk in MS-DOS


Pakke ut filer ved å bruke oppstartsdiskett

Hvis du vil starte datamaskinen med CD-ROM-støtte og deretter pakke ut filer, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Sett inn oppstartsdisketten for Windows 95 i stasjon A, og start deretter datamaskinen på nytt.
 2. Når Oppstart-menyen for Microsoft Windows 95 vises, velger du Start datamaskinen med CD-ROM-støtte.

  Obs! Hvis datamaskinen ble kjøpt med Windows 95 installert, kan det hende at CAB-filene er installert i følgende mappe: C:\cabs. Hvis disse filene finnes på datamaskinen, trenger du ikke CD-ROM-støtte på dette trinnet, og du kan pakke ut filene du trenger, fra mappen på harddisken. Velg Start datamaskinen uten CD-ROM-støtte, og fortsett deretter til trinn 4 uten å utføre trinn 3.
 3. Sett inn CD-ROMen for Windows 95 i CD-ROM-stasjonen.
 4. Den vanlige formen av kommandoen for utpakking er:
  extract kildebane \ fil /L c:\windows\command
  Hvis for eksempel kildebanen er C:\Cabs, er utpakkingskommandoen
  a:\extract stasjon :\cabs\ fil /L drive:\windows\ bane
  , der stasjon er stasjonen der Windows er installert (vanligvis stasjon C), bane er målmappen for den utpakkede filen og fil er filen du vil pakke ut.

  Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten, gjør nødvendige endringer som nevnt ovenfor, og trykk deretter ENTER:
  a:\extract kildebane\ fil /L c:\windows\command
tilbake til toppen

null:
98 w95usefaq
Egenskaper

Artikkel-ID: 129605 – Forrige gjennomgang: 10/31/2007 16:59:41 – Revisjon: 2.3

 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
 • kbresolve kbfaq kbfaq kbhowto kbhowtomaster kbprod2web kbtool kbwinme win95 win98 win98se KB129605
Tilbakemelding