Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

"SU" feilmeldingsliste for installasjonsprogrammet for Windows 95, Windows 98 og Windows Me

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO129971
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over feilmeldingene du kan motta når du kjører installasjonsprosedyren i Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition eller Windows Millennium Edition (Me). I denne artikkelen beskrives også hvordan du løser noen av feilmeldingsvirkemåtene.
Mer informasjon
I avsnittene nedenfor beskrives feilmeldinger du kan motta når du kjører installasjonsprosedyren, og hvordan du løser noen av virkemåtene.

SU0010

Advarsel SU0010
Installasjonsprogrammet oppdaget en Boot Manager-partisjon på datamaskinen. Du kan ikke bruke Boot Manager hvis du installerer Windows. Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows-CD-ROMen.
Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0011

Advarsel SU0011
Du har en passordbeskyttet partisjon på harddisken. Du må fjerne passordbeskyttelsen før du kan installere Windows 95 (eller Windows 98). Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows-CD-ROMen.

Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0012

Advarsel SU0012
Installasjonsprogrammet oppdaget en OS/2- eller Windows NT-filsystempartisjon på harddisken. Filene på denne partisjonen vil ikke være tilgjengelige under Windows 95 (eller Windows 98). Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows-CD-ROMen.
Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0013

Feil SU0013
Det kan ikke opprettes filer på oppstartsstasjonen, og Windows kan derfor ikke installeres. Hvis du har HPFS eller Windows NT-filsystem, må du lage en MS-DOS-oppstartspartisjon. Lantastic server eller SuperStor-kompresjon må deaktiveres før installasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på diskett 1 eller på Windows-CD-ROMen.

Det kan hende du mottar denne feilmeldingen hvis du installerer Windows 95 over Windows 95 OSR2 og bruker FAT32-filsystemet på harddisken. Det kan også hende du mottar denne feilmeldingen hvis du kjører EZ Drive og alternativet for beskyttelse mot oppstart fra diskett er aktivert i EZ Drive. Hvis du vil løse dette problemet, deaktiverer du alternativet for beskyttelse mot oppstart fra diskett i EZ Drive. Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
267782 Norton AntiVirus 7.0 Corporate Edition Prevents Upgrade
200119 Err Msg: Setup Cannot Create Files on Your Startup Drive and Cannot Set Up Windows 98
188166 Error Message "SU0013" Running Setup on Toshiba Tecra Computer
Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0014

Advarsel SU0014
Installasjonsprogrammet fant en maskinvareenhet som ikke svarer. Velg Fortsett for å se om enheten svarer nå.
Hvis du ikke kan løse dette problemet, avslutter du installasjonsprogrammet og alle andre programmer som kjøres. Slå deretter datamaskinen av og på igjen. Når datamaskinen har startet, kjører du installasjonsprogrammet på nytt og velger Sikker installasjon når du blir bedt om det.

Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
136747 SU0014 Error When Detection Reaches 100 Percent Complete
120388 Windows 95 Setup Err Msg: Warning SU-0014...

SU0015

Advarsel SU0015
Du har en Windows NT-filsystempartisjon på harddisken. Filene på denne partisjonen vil ikke være tilgjengelige under Windows 95 (eller Windows 98).

SU0016

Advarsel SU0016
Du har OS/2-filer installert på maskinen. Hvis du installerer Windows 95 (eller Windows 98), vil du kanskje ikke kunne bruke OS/2. Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows CD-ROMen.
Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0018

Feil SU0018
Kan ikke opprette filer på oppstartsstasjonen. Windows kan derfor ikke installeres.

Det kan skyldes at du har for mange filer i rotkatalogen på oppstartsstasjonen, eller at stasjonsbokstaven er blitt endret av nettverks- eller komprimeringsprogrammer. Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows-CD-ROMen.

Hvis du vil vise en kopi av informasjonen som inkluderes i Install.txt for operativsystemet du bruker, klikker du en av følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
271240 Windows Millennium Edition Setup.txt File Contents
232018 Windows 98 Second Edition Setup.txt File
179756 Windows 98 Setup.txt File
305710 Windows 95 Setup.txt File

SU0019

Advarsel SU0019
Det finnes kommandoer i Autoexec.bat eller Config.sys som ikke er kompatible med Windows.
Installasjonsprogrammet tar sikkerhetskopi av den eksisterende Autoexec.bat- og Config.sys-filen og oppretter om nødvendig nye filer.

SU0129

Feil SU0129
Kan ikke fastslå maskinvarekonfigurasjonen på maskinen. Installasjonen avbrytes.
Hvis du vil løse dette problemet, slår du datamaskinen av og på. Kjør installasjonsprogrammet på nytt og velg Sikker installasjon. Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message

SU0130

Advarsel SU0130
Kontroller at brukernavnet, beta-IDen og passordet er riktig.

SU0133

Advarsel SU0133
Kan ikke bestemme systemkonfigurasjonen ved hjelp av et fullstendig maskinvaresøk. Vil du prøve på nytt med et minumumssøk?

Obs! Hvis dette ikke virker, kjører du installasjonsprogrammet på nytt og velger Sikker installasjon når du blir bedt om det.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
186738 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
258560 Reinstalling Windows 98 or Windows Me Causes Safe Recovery Error Message
262793 Cannot Cancel Saving System Files When Installing Windows Millennium Edition
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0135

Advarsel SU0135
Kan ikke identifisere all maskinvaren. Bekreft maskinvareinnstillingene ved å klikke Endre maskininnstillinger.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
262381 How to Troubleshoot Computer Hangs During Hardware Detection

SU0136

Advarsel SU0136
Installasjonsprogrammet kunne ikke starte Hjelp for Windows. Hjelp vil ikke være tilgjengelig under installasjonen av Windows.

SU0139

Advarsel SU0139
Den angitte katalogen inneholder en Windows-versjon med en annen tegntabell. Denne versjonen kan ikke oppgraderes. Velg en annen katalog.

SU0141

Advarsel SU0141
Kan ikke kopiere filene som kreves til oppstartsdisketten. Du kan fortsette installasjonen uten å lage oppstartsdiskett. Velg OK for å fortsette.

SU0142

Advarsel SU0142
Det er ikke nok diskplass på roten til følgende stasjoner. Slett noen filer eller kataloger for å frigjøre plass. Installasjonen trenger minst flere ledige oppføringer på stasjon.

SU0147

Advarsel SU0147
Det er ikke nok diskplass på roten tiloppstartsdisken. Slett noen filer eller kataloger for å frigjøre plass. Start deretter installasjonsprogrammet på nytt. Installasjonen trenger minst X flere ledige oppføringer på denne stasjonen. "X" er en parameter som kan erstattes.

SU0151

Advarsel SU0151
Installasjonsprogrammet kan ikke bekrefte at du har nok internminne (RAM) til å kjøre Windows 95 (eller Windows 98). Vil du fortsette installasjonen?

SU0152

Advarsel SU0152
Maskinen har X byte minne (RAM). Windows 95 (eller Windows 98) krever minst X byte. Du må installere mer minne før du kan installere Windows 95 (eller Windows 98).

SU0153

Advarsel SU0153
Stasjon X, som er vertsstasjonen for den komprimerte X-stasjonen, må ha minst X byte ledig plass for å installere Windows. Frigjør nok diskplass, og kjør installasjonsprogrammet på nytt.

SU0156

Advarsel SU0156
Du har Pen Extensions 1.0 installert på maskinen. Hvis du fortsetter installasjonen, blir denne programvaren fjernet. Velg OK for å fortsette installasjonen, eller Avbryt for å avslutte.

SU0159

Advarsel SU0159
Windows NT er installert i katalogen X. Du kan ikke installere Windows i denne katalogen. Velg en annen katalog.
Hvis du vil ha mer informasjon om dobbeltoppstart med Windows NT, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0160

Advarsel SU0160
Katalogen X som kreves for å installere Windows i, inneholder allerede en Windows-installasjon. Velg en annen installasjonskatalog.

SU0161

Advarsel SU0161
Det finnes allerede en Windows-installasjon i katalogen X, som kreves for å installere Windows i. Det velges automatisk en katalog for deg, som du senere kan endre.

SU0162

Advarsel SU0162
Katalogen X inneholder en Windows NT-installasjon. Du kan ikke installere i denne katalogen. Installasjonsprogrammet velger en katalog for deg, som du kan endre senere.
Hvis du vil ha mer informasjon om dobbeltoppstart med Windows NT, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
153762 How to Set Up Dual Boot After You Install Windows NT
221061 Cannot Dual Boot Windows 2000 on a Shared Partition
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations
243896 How to Dual Boot Windows 98 and Windows NT 4.0 with FAT16 or NTFS Volumes
293401 How to Enable Dual Boot After You Install Windows Me on a Windows 2000-based Computer
155034 Dual-Booting Between Windows NT Workstation 4.0 and Windows 95

SU0163

Advarsel SU0163
Du har installert MS-DOS i katalogen X. Velg en annen katalog.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
289283 Description of Supported Windows Dual-Boot Configurations

SU0164

Advarsel SU0164
Windows-installasjonen i %1 kan ikke oppgraderes, fordi du kjører Windows fra en annen katalog. Velg en annen katalog.

SU0165

Advarsel SU0165
Den angitte banen inneholder et ugyldig tegn (f.eks. \344, \374, \366, \350, \343 eller \346). Skriv inn en gyldig bane.

SU0167

Advarsel SU0167
Den angitte katalogen inneholder katalogen "desktop". Denne må du flytte eller gi et annet navn før du kan fortsette installasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se Install.txt på installasjonsdiskett 1 eller Windows-CD-ROMen.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
187580 "SUWIN Warning SU0167" Message During Windows 98 Setup
224836 "SUWIN General Protection Fault" Error Messages During Windows 95 or Windows 98 Setup

SU0168

Advarsel SU0168
Du har allerede et operativsystem installert, som ikke kan oppgraderes med denne versjonen av installasjonsprogrammet. Du må bruke oppgraderingsprogrammet for Windows 95 (eller Windows 98).
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
225252 Err Msg: Your Computer Already Has an Operating System

SU0325

Advarsel SU0325
Installasjonen av Windows Millennium kan ikke fortsette.

Dette problemet kan være forårsaket av en ødelagt CAB-fil som har blitt kopiert til harddisken. Dette kan igjen være forårsaket av et virus eller ødelagt maskinvare, men det skyldes mest sannsynlig en ripet, tilsmusset eller skadd CD-ROM.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
270593 Error SU0325 When Windows Me Setup Is 10 Percent Complete

SU0335

Feil SU0335
Kan ikke fastslå maskinvareinnstillingene. Grunnen kan være at en av installasjonsfilene mangler eller er skadet, eller det kan være for lite minne til å fortsette. Frigjørminne og kjør installasjonsprogrammet på nytt.

SU0343

Advarsel SU0343
Installasjonsprogrammet kan ikke opprette X. Kontroller at angitt stasjonsbokstav og katalognavn er gyldig. Pass også på at katalognavnet ikke er identisk med en fil som allerede finnes på stasjonen.

SU0344

Advarsel SU0344
Den angitte Windows-katalogen X finnes ikke. Kontroller at banen er riktig.

SU0346

Advarsel SU0346
Kan ikke oppgradere Windows. Katalogen X inneholder ikke en gyldig Windows-installasjon. Angi en annen katalog.

SU0347

Advarsel SU0347
Kan ikke oppgradere Windows <versjon nummer> i <katalognavn>. Du må ha versjon 3.0 eller senere av Windows for å kunne oppgradere. Angi en annen katalog i boksen Ny katalog.

SU0349

Feil SU0349
Ikke samsvarende Setupx.dll er lastet. Installasjonsprogrammet avbrytes. Prøv på nytt etter å ha avsluttet alle Windows- og MS-DOS-programmer, eller avslutt Windows og kjør installasjonsprogrammet fra MS-DOS.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
299961 Error Message: Mismatched Setupx.dll Is Loaded - Setup Cannot Continue

SU0350

Feil SU0350
Kan ikke vise avtalen om taushetsplikt. Installasjonsprogrammet avbrytes.

Problem

Dette problemet kan oppstå på grunn av problemer med filen License.txt, eller fordi det holder på å bli lite minne igjen på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
311009 Error Message: Error SU0350 Setup Was Unable to Display the Nondisclosure Agreement

SU0358

Feil SU0358
Du kjører ett eller flere MS-DOS-baserte programmer. Avslutt disse programmene, og velg OK for å fortsette eller Avbryt for å avslutte installasjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
185354 Err Msg: Setup Detected One or More MS-DOS-Based Programs...
131663 Setup Error Message: Error SU0358

SU0360

Advarsel SU0360
Kan ikke opprette X. Skriv inn en stasjonsbokstav og et katalognavn som angir hvor du vil installere Windows 95 (eller Windows 98). C:\WINDOWS er et eksempel på en gyldig bane.

SU0361

Advarsel SU0361
Fant en registerfil som er i bruk av Windows. Hvis Windows 95 (eller Windows 98) er installert i en annen katalog, vil den forrige installasjonen ikke kunne brukes. Vil du fortsette?

SU0362

Advarsel SU0362
Det anbefales ikke å fortsette installasjonen uten nok diskplass. Hvis du fortsetter, kan du slippe opp for diskplass slik at installasjonen blir ufullstendig.

SU0365

Advarsel SU0365
Dette valget kan fjerne drivere som er nødvendig for å starte maskinen, inkludert kommandoer som laster nettverksdrivere.

SU0366

Advarsel SU0366
Dette alternativet deaktiverer enkelte kommandoer i filene Autoexec.bat og Config.sys for å sikre at Windows 95 (eller Windows 98) installeres riktig, og at de raskeste driverne brukes.

SU0369

Advarsel SU0369
Alle valgfrie komponenter fjernes. Du får senere mulighet til å installere disse komponentene. Vil du fortsette?

SU0370

Advarsel SU0370
Windows kan ikke installeres på en nettverksstasjon i denne modusen. Skriv inn en lokal stasjonsbokstav og katalognavnet der du vil installere Windows 95 (eller Windows 98). Et eksempel på en gyldig bane er C:\\WINDOWS.

SU0403

Feil SU0403
Finner ikke filen X som skal konverteres til det nye registerformatet.

SU0404

Feil SU0404
Installasjonsprogrammet kjører allerede.

SU0406

Feil SU0406
Windows 95 (eller Windows 98) krever minst en 386-prosessor.

SU0409

Feil SU0409
Finner ikke X-filen.

SU0409

Advarsel SU0409
Systemfilene kunne ikke oppdateres. Dette kan skyldes en innebygd viruskontroll, eller viruskontrollprogramvare som allerede kjører på maskinen. Hvis du vil deaktivere den innebygde viruskontrollen, må du kjøre konfigurasjonsprogrammet for maskinen eller kontakte maskinvareprodusenten. Hvis du vil deaktivere viruskontrollprogramvaren, må du kanskje slette linjene som starter programmet fra Autoexec.bat eller Config.sys. Etter å ha deaktivert viruskontrollen, må du starte maskinen på nytt og kjøre installasjonsprogrammet.

SU0409

Denne feilmeldingen kan vises hvis programmet WildFile Inc. GoBack er installert på datamaskinen. Det anbefales at du deaktiverer programmet før du fortsetter installasjonen.

SU0410

Feil SU0410
Kan ikke åpne X. Filen mangler, er skadet eller du har for lite minne til å fortsette. Frigjør minne og prøv på nytt. Installasjonsprogrammet avbrytes.
Hvis du vil ha mer informasjon om denne feilmeldingen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
189143 PRB: Error During Preinstallation of Third-Party Driver

SU0433

Feil SU0433
Kan ikke laste de nødvendige INF-filene. Installasjonen avbrytes.

SU0434

Feil SU0434
Feil under lasting av INF-filer (X).

SU0507

Error SU0507
Følgende problem oppstod under analysering av maskinen din: Installasjonsprogrammet kan ikke fortsette, og vil nå avsluttes.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
132186 Cannot Install/Upgrade Windows 95 from GUI on IBM Aptiva 710

SU0515

Feil SU0515
Kan ikke konfigurere nettverkskomponentene. Velg Ja hvis du vil fortsette uten nettverksstøtte. Velg Nei hvis du vil avbryte installasjonen.

SU0516

Advarsel SU0516
Det oppstod problemer under installasjon av følgende enhet på maskinen: X

Denne enheten vil bli forsøkt installert senere. Hvis problemet vedvarer, kjører du installasjonsprogrammet på nytt og velger alternativet Sikker installasjon. Velg OK for å fortsette.

SU0700

Advarsel SU0700
Du kan ikke oppgradere Windows under installasjon av AT-modus. Angi en annen katalog i boksen Ny katalog.

SU0701

Advarsel SU0701
Du kan ikke foreta en oppgraderingsinstallasjon av Windows i engelsk modus. Angi en annen katalog i boksen Ny katalog, eller avslutt installasjonsprogrammet og bytt til japansk modus. Start deretter installasjonsprogrammet på nytt.

SU5019

Installasjonsfeil SU5019. Ødelagte kontrolldata.

SU5038

Syntaksfeil på kommandolinjen.
Denne feilmeldingen kan vises hvis det er en kommandolinjefeil under installasjonen. Det kan for eksempel være sendt ugyldige argumenter til Setup.exe.

SU8072

Feil SU8072
Finner ikke grensesnittressursene.

SU8073

Feil SU8073
Kan ikke starte Character Windows.

SU8074

Feil SU8074
Feil ved en vindusklasse eller oppretting av et vindu.

SU8075

Feil SU8075
Visningen byttet ikke til grafikkmodus.

SU8077

Feil SU8077
HINST-verdien er ugyldig.

SU8078

Feil SU8078
Grensesnittet ble startet to ganger.

SU8079

Feil SU8079
Det har oppstått en ukjent feil.

SU8080

Feil SU8080
Brukeravslutning.

SU8128

Advarsel SU8128
Kan ikke opprette katalogen X fordi det finnes en fil med det navnet. Velg OK for å endre filnavnet X til Y. Velg Avbryt for å avslutte installasjonen.

SU8129

Advarsel SU8129
Stasjonen X er komprimert med en betaversjon av DoubleSpace. Oppdater denne stasjonen til den ferdige versjonen, eller dekomprimer den før du installerer Windows.

SU8130

Advarsel SU8130
Stasjonen X er en delvis konvertert DriveSpace-stasjon. Fullfør konverteringen før du installerer Windows.

SU995038

Du har angitt et ugyldig kommandoalternativ. Kontroller kommandolinjen og prøv på nytt, eller skriv install /? for å få hjelp til installasjonsalternativene. (ox13ae)

Endre katalog

Du kan ikke velge andre kataloger ved kjøring av Windows 95. Hvis du må installere Windows i en annen katalog, må installasjonsprogrammet kjøres fra MS-DOS.

Krysskoblede filer

Det er en krysskoblet fil på stasjon X. Kjør Scandisk.exe fra installasjonsdiskett 1 eller CD-ROMen for Windows for å løse problemet. Installasjonen avbrytes.

Katalogen finnes allerede

Katalogen X finnes allerede. Hvis du fortsetter, kan filer i denne katalogen bli overskrevet. Vil du fortsette med den angitte katalogen?

Maskinkatalog

Du må angi en maskinkatalog for å kunne fortsette.

Problemer med stasjon

Det har oppstått problemer med stasjon X. Kjør ScanDisk eller CHKDSK for å løse problemet. Installasjonen avbrytes.

UPI

Du må oppgi en produkt-ID for å installere Windows 95 (eller Windows 98).

Virtuell maskin

%s kan ikke kjøres fra et MS-DOS-vindu i Windows. Kjør %s fra Windows.
Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.Vennligst bemerk: Dette er en oversettelse av en artikkel skrevet på engelsk. Det gjøres oppmerksom på at det er mulig at etterfølgende endringer i eller tillegg til den originale engelskspråklige artikkel ikke har blitt hensyntatt i denne oversettelsen. Videre gjøres oppmerksom på at den informasjon som finnes i denne artikkelen kun er basert på en oversettelse av den eller de engelskspråklige produktversjon(er), og at man ikke har testet informasjonen i oversettelsen opp mot produktversjoner på andre språk. Microsoft fraskriver seg ethvert ansvar både for eventuelle unøyaktigheter eller ufullstendigheter som måtte finnes i artikkelen eller for at informasjonen kan brukes for et bestemt formål, og dessuten for ethvert tap som måtte oppstå som følge av bruk av den informasjon som er gitt.
suwin
Egenskaper

Artikkel-ID: 129971 – Forrige gjennomgang: 08/06/2007 02:51:00 – Revisjon: 2.3

  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
  • kberrmsg kbinfo kbwinme kbsetup win98se win98 kbfaq win95 KB129971
Tilbakemelding