Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Ber om passord ved tilkobling til Windows NT

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO139592
Symptom
Når du prøver å koble deg til en Windows NT-basert eller Windows 2000-basert datamaskin, kan du få én av følgende meldinger:
 • Feil passord eller ukjent bruker for:
 • Du må angi passord for å opprette denne tilkoblingen.
 • \\<Datamaskinnavn>\<ressursnavn> er ikke tilgjengelig. Ingen tilgang.
Årsak
Dette problemet kan oppstå når alle betingelsene nedenfor er oppfylt:
 • Gjestekontoen er deaktivert på den Windows NT-baserte datamaskinen du prøver å koble til.
 • Brukernavnet og passordet du bruker, finnes ikke i databasen for lokale brukerkontoer på den Windows NT-baserte datamaskinen du prøver å koble til.
 • Hvis datamaskinen du prøver å koble til, er medlem av et domene, finnes ikke brukernavnet og passordet du bruker, i domenets brukerkontodatabase. Hvis brukeren for eksempel har logget seg på en konto på den lokale maskinen, er ikke kontoen i domenets brukerkontodatabase. Selv om brukernavnet og passordet stemmer, vil ikke brukeren få tilgang.
Windows NT bruker påloggingsinformasjonen (brukernavnet og passordet) til godkjenning når du prøver å koble til en nettverksressurs.
Løsning
Hvis du vil omgå dette problemet, bruker du den metoden som er best egnet:

Aktivere gjestekontoen

Hvis du vil aktivere gjestekontoen, må du bruke riktig fremgangsmåte:

Aktivere gjestekonto for Windows 2000

 1. Høyreklikk Min datamaskin, klikk Behandle og utvid deretter treet under Systemverktøy.
 2. Dobbeltklikk Lokale brukere og grupper, og klikk deretter Brukere-mappen.
 3. Dobbeltklikk Gjest-kontoen i ruten til høyre, klikk for å fjerne merket for Konto er deaktivert og klikk deretter OK.

Aktivere gjestekonto for Windows NT

Bruk Brukerbehandling-verktøyet til å aktivere gjestekontoen på den Windows NT- baserte datamaskinen du prøver å koble til. Dette gjøres på følgende måte:
 1. Klikk Start, pek på Programmer, klikk Administrative verktøy (Felles), og klikk deretter Brukerbehandling eller Brukerbehandling for domener.
 2. Dobbeltklikk Gjest i Brukernavn-boksen.
 3. Klikk for å fjerne merket for Konto deaktivert, og klikk deretter OK.

Konfigurere brukerkontoer i databasen for lokale kontoer

Bruk Brukerbehandling-verktøyet til å konfigurere brukerkontoer i databasen for lokale kontoer på den Windows NT-baserte datamaskinen du prøver å koble til. Disse brukerkontoene må inneholde den samme påloggingsinformasjonen (brukernavn og passord) som brukes når en bruker logger seg på datamaskinen.

Konfigurere brukerkontoer i databasen for domenekontoer

Bruk verktøyene Brukerbehandling for domener og Serverbehandling til å konfigurere kontoer for domenet. I et domenemiljø legger du vanligvis til brukere i databasen for sentraliserte domenekontoer og ikke i databasen for lokale kontoer.
Mer informasjon
Gjestekontoen er deaktivert som standard i Windows NT Workstation 4.0 og i alle versjoner av Windows NT Server. I tidligere versjoner av Windows NT Workstation er gjestekontoen aktivert som standard.
Egenskaper

Artikkel-ID: 139592 – Forrige gjennomgang: 10/20/2006 15:18:00 – Revisjon: 2.0

 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.2
 • kberrmsg kbenv kbnetwork KB139592
Tilbakemelding