Bekrefte åpning av fil etter nedlasting

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO140991
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Når jeg lagret en fil i Internet Explorer har jeg ved et uhell fjernet merket for alternativet der man kan angi at man vil bli spurt hver gang filer av denne typen skal åpnes. Nå kan jeg ikke lagre filer av samme filtype. I stedet åpnes de automatisk etter at jeg har lastet dem ned. Hva må jeg gjøre for at en fil ikke skal åpnes automatisk når jeg laster den ned?
Løsning
Når en fil lastes ned fra Internett, er det ikke mulig å angi søkebanen til mappen dit filen skal lagres. Filen åpnes i stedet automatisk hvis filtillegget er tilknyttet et program.

Årsak:
Dette kan forekomme hvis merket for alternativet Bekreft åpning etter nedlasting tidligere er fjernet under nedlasting av en lignende filtype. Hvis denne innstillingen er gjort, lastes filen ned og lagres i mappen for midlertidige Internett-filer og åpnes deretter automatisk i det programmet som filtillegget er tilknyttet.


Løsningsforslag:
Hvis du vil bli spurt om hvor den nedlastede filen skal lagres, gjør du følgende:
1. Dobbeltklikk Min datamaskin på skrivebordet.
2. Velg Alternativer på Vis-menyen og velg deretter kategorien Filtyper.
3. I boksen Registrerte filtyper finner du den filtypen du vil endre innstillingene for og klikker denne.
4. Klikk Rediger.
5. Merk av for alternativet Bekreft åpning etter nedlasting for å aktivere funksjonen.
6. Velg OK og deretter OK på nytt.

Annen informasjon:
Første gang du laster ned en bestemt filtype ved å klikke en kobling på en Web-side, vises det en dialogboks med alternativer der du angir om du vil:
- åpne filen fra gjeldende plassering
- lagre filen på disk
- bekrefte åpning av filen etter nedlasting

Hvis du fjerner merket for alternativet for å bekrefte åpning av filen etter nedlasting, vil filer med samme filtype i fremtiden åpnes i programmet som er tilknyttet filtillegget. Filen lastes ned, lagres i mappen for midlertidige Internett-filer og åpnes deretter automatisk.

Hvis alternativet for å bekrefte åpning av filen etter nedlasting ikke er tilgjengelig i dialogboksen, er ikke filtypen som lastes ned tilknyttet noe program. Hvis for eksempel en fil med filtillegget .ZIP lastes ned og det ikke finnes noe program for håndtering av filarkiver (*.ZIP), er ikke alternativet tilgjengelig.

Mer informasjon om hvor kjørbare filer (*.EXE) lastes ned uten at de åpnes automatisk, finner du i følgende artikler:
(Obs! Artikkelen er på engelsk.)

(Obs! Artikkelen er på engelsk.)
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 140991 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 12:35:08 – Revisjon: 2.0

  • kbnosurvey kbarchive KB140991
Tilbakemelding