Passord for ekstern pålogging er ikke lagret

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO148925
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet om å gjenopprette registret i Regedit.exe eller hjelpeemnet om å gjenopprette en registernøkkel i Regedt32.exe.
Symptom
Når du foretar en ekstern pålogging, og hvis du forsøker å lagre passordet ved å merke av for Lagre passord, kan det hende at passordet ikke lagres. Dette problemet kan oppstå selv om du lykkes i å koble deg til serveren, og også når passordet ditt ikke har blitt endret. Dette problemet kan også oppstå hvis brukernavnet inneholder tegn som ikke er tillatt i et filnavn, for eksempel kan brukernavnet "bruker/navn" resultere i et PWL-filnavn for Bruker/navn.pwl.
Årsak
Dette problemet kan oppstå på grunn av en av følgende situasjoner:
 • Passordlistefilen (PWL) er skadet.
 • Filen Rna.pwl (hvis den finnes) er skadet.
 • Hurtigbufring av passord er deaktivert.
 • Automatisk pålogging er aktivert.
 • En eller flere av filene som forbindes med ekstern pålogging, mangler eller er skadet.
 • Brukerprofiler er deaktivert, men nøkkelen ProfilesList finnes i registret.
Obs! Dette problemet kan oppstå etter at du har installert oppdateringen for passordlisten for Windows 95 som finnes sammen med Windows 95 Service Pack 1 (SP1).

Hvis du vil ha mer informasjon om denne oppdateringen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
143003 Description of Microsoft Windows 95 Service Pack 1 Updates


Obs! En annen grunn er at klienten for Microsoft-nettverk ikke er installert. Slik løser du dette: Installer klient for Microsoft-nettverk.
Løsning

Windows 2000

Bekreft at nettverksinnstillingene for ekstern pålogging er riktige:
 1. Høyreklikk den eksterne påloggingen, og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk kategorien Nettverk, og bekreft deretter at Klient for Microsoft-nettverk er installert og valgt.

Windows 95 og Windows 98

 1. Gi PWL-filen nytt navn.

  Obs! Hvis du bruker et personlig sertifikat, bør du eksportere det før du gir PWL-filen din nytt navn. Hvis du ikke gjør det, kan det personlige sertifikatet være utilgjengelig når du sender e-post. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  190296 OLEXP: Unable to use Personal Certificates in Outlook Express
  Hvis du vil endre navn på PWL-filen, skriver du inn følgende linje ved ledeteksten og trykker deretter Enter (der Windows er navnet på Windows-mappen og bruker_navn er brukernavnet som du logger deg på Windows med):
  ren c:\ Windows \ bruker_navn .pwl bruker_navn .xxx
  Når du har gitt PWL-filen nytt navn, starter du datamaskinen på nytt.

  Når dialogboksen Skriv inn nettverkspassord eller Velkommen til Windows vises, skriver du inn passordet som du vanligvis bruker, og deretter klikker du OK. Når du blir bedt om å bekrefte passordet du skrev inn, skriver du passordet på nytt i feltet Bekreft nytt passord, og deretter klikker du OK.

  Obs! Hvis det ikke er noen PWL-filer på stasjonen (for eksempel hvis du trykte ESC da du ble bedt om et passord da Windows startet), aktiveres ikke hurtigbufring for passord. Du må først logge deg på nettverket for å kunne opprette en PWL-fil.
 2. Endre navn på Rna.pwl-filen i Windows-mappen. Det gjør du ved å skrive inn følgende linje ved ledeteksten og deretter trykke Enter (der Windows er navnet på Windows-mappen):
  ren c:\ Windows \rna.pwl rna.xxx
  Når du har gitt Rna.pwl-filen nytt navn, starter du datamaskinen på nytt.

  Obs! Det er ikke sikkert filen Rna.pwl finnes på din datamaskin. Denne filen kreves ikke i enkelte konfigurasjoner.
 3. Bekreft at hurtigbufring av passord er aktivert. Det gjøres ved hjelp av Registerredigering.

  Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

  Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.

  Vis verdien DisablePwdCaching (en DWORD-verdi) i følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
  Hvis hurtigbufring av passord er deaktivert, har verdien DisablePwdCaching DWORD en verdi på 1. Hvis du vil aktivere hurtigbufring av passord, endrer du verdien til 0.

  Obs! Hvis verdien DisablePwdCaching ikke finnes, legger du til denne DWORD-verdien med en verdi på 0 i registernøkkelen nevnt ovenfor. Det kan hende du må fjerne denne verdien helt og deretter starte datamaskinen på nytt for å få hurtigbufringen til å virke.
 4. Deaktiver automatisk pålogging. Hvis du vil gjøre dette, sletter du verdien AutoLogon (en binærverdi) fra følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Network\Real Mode Net
 5. Fjern ekstern pålogging, og installer det på nytt:
  1. I Nettverksegenskaper registrerer du hver nettverkskomponent og konfigurasjonsinformasjonen:
   1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Nettverk.
   2. Klikk en komponent i kategorien Konfigurasjon, klikk Egenskaper, og deretter registrerer du alle innstillingene til komponenten. Gjenta denne fremgangsmåten med en annen komponent til du har registrert konfigurasjonsinformasjonen for alle komponentene.
  2. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Legg til / fjern programmer.
  3. Klikk kategorien Installere Windows.
  4. Klikk Kommunikasjon og deretter Detaljer.
  5. Fjern merket for Ekstern pålogging, klikk OK og start deretter datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.
  6. Gjenta trinnene a-c.
  7. Merk av for Gjør denne mappen privat, og klikk OK.

   Obs! Det kan hende du mottar feilmeldinger om versjonskonflikter under denne prosessen. Hvis dette skjer, klikker du Nei når du blir bedt om å beholde en nyere versjon av hver fil.
  8. Hvis du bruker MSN, The Microsoft Network, versjon 2.51, installerer du dette programmet på nytt.
 6. Selv om brukerprofiler er deaktivert, bør du fjerne nøkkelen ProfilesList fra registret.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fjerner denne nøkkelen fra registret, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  156826 How to Disable and Delete User Profiles
Hvis du kjører Windows 95, kan det hende du må legge til TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) i Nettverksegenskaper:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Nettverk.
 2. Klikk Protokoll, klikk Legg til, klikk Microsoft i feltet for Produsenter, klikk TCP/IP og klikk til slutt OK.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
141858 No Windows or Network Logon Dialog Box at Startup
Hvis du vil ha mer informasjon om problemer som kan oppstå når du forsøker å lagre passord i Windows, kan du lese følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:
135197 Damaged Password List File Does Not Save Passwords
137361 Save Password Check Box Is Unavailable
141858 No Windows or Network Logon Dialog Box at Startup
ierelease outlook express
Egenskaper

Artikkel-ID: 148925 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 14:26:04 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbwinme kbtool kbdialup kbnetwork dun win98se win98 kbprb kbfaq win95 KB148925
Tilbakemelding