Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Deaktivere aktivt innhold i Internet Explorer

Obs! Denne artikkelen beskriver feilsøkingstrinn som kan være til hjelp når du skal løse problemer med aktivt innhold i Internet Explorer. Feilsøkingstrinnene deaktiverer aktivt innhold i Internet Explorer og bør bare brukes som en midlertidig løsning til det underliggende problemet er løst. Hvis du deaktiverer støtten for skript i Internet Explorer, vil det påvirke funksjonaliteten til mange webområder på Internett.
Sammendrag
Artikkelen inneholder feilsøkingstrinn du kan bruke til å feilsøke problemer med aktivt innhold, for eksempel ActiveX-skript, ActiveX-kontroller og Java-programmeri Internet Explorer.
Mer informasjon
Hvis du ikke får laste inn en bestemt webside i Internet Explorer, kan problemet skyldes aktivt innhold som finnes på websiden. Når du vil kontrollere om dette er tilfellet, utfører du trinnene nedenfor.

Etter hvert trinn du har utført, kontrollerer du om du kan laste inn websiden uten problemer. Hvis websiden lastes inn uten problemer, bør du kontakte webområdeansvarlig for å rapportere problemet og spørre om det finnes andre måter å få tilgang til websiden på.
 1. Konfigurere Internet Explorer slik at aktive skript ikke kjøres automatisk:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klikk AlternativerVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, og deaktiver alternativet for kjøring av ActiveX-skript under Aktivt innhold.
  2. Klikk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klikk Alternativer for InternettVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, klikk Egendefinert (for avanserte brukere), og klikk deretter Innstillinger.
  2. Rull nedover til Skript-delen, klikk Deaktiver under Skripting i Java-appleter og Aktiv skripting, klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 og 6:
  1. Velg Alternativer for InternettVerktøy-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, og klikk deretter Egendefinert nivå.
  2. I Innstillinger-boksen ruller du nedover til Skript-delen og klikker Deaktiver under Aktiv skripting og Skripting i Java-appleter.
  3. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.

   Obs! 
   I Internet Explorer viser termen "Aktiv skripting" eller "ActiveX-skripting" til både Microsoft JScript-skripting og Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Når du fullfører denne prosedyren, deaktiverer du begge skripttypene.
  Hvis du klarer å laste inn websiden etter at du har utført dette trinnet, skyldes problemet aktiv skripting på websiden. Skriptet er sannsynligvis skrevet feil eller inneholder objekter, egenskaper eller elementer som ikke støttes.
 2. Konfigurer Internet Explorer slik at programmet ikke automatisk bruker elementer som viser aktivt innhold, for eksempel vertikale rulletekster eller animasjoner.

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klikk AlternativerVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet og deaktiver ActiveX-kontroller og plugin-moduler under Aktivt innhold.
  2. Klikk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klikk Alternativer for InternettVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, klikk Egendefinert, og klikk deretter Innstillinger.
  2. Klikk Deaktiver under Last ned usignerte ActiveX-kontroller, Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting, Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre, Last ned signerte ActiveX-kontroller og Kjør ActiveX-kontroller og plugin-moduler. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 og 6:
  1. Velg Alternativer for InternettVerktøy-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, og klikk deretter Egendefinert nivå.
  2. I Innstillinger-boksen klikker du Deaktiver under Last ned signerte ActiveX-kontroller, Last ned usignerte ActiveX-kontroller, Initialiser og bruk skript på ActiveX-kontroller som ikke er markert som sikre, Kjør ActiveX-kontroller og plugin-moduler og Bruk skript på ActiveX-kontroller som er klarert for skripting.
  3. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  Hvis du klarer å laste inn websiden etter at du har utført dette trinnet, skyldes problemet aktivt innhold på websiden.
 3. Kontrollerer at den interne Java JIT-kompilatoren i Internet Explorer er deaktivert:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klikk AlternativerVis-menyen, klikk kategorien Avansert, og deaktiver alternativet for Java JIT-kompilator.
  2. Klikk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klikk Alternativer for InternettVis-menyen, klikk kategorien Avansert, og fjern merket i avmerkingsboksen Java JIT-kompilator er aktivert under Java VM.
  2. Klikk OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 og 6:
  1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen, klikk kategorien Avansert, og fjern merket i avmerkingsboksen Java JIT-kompilator er aktivert (krever omstart) under Java VM.
  2. Klikk OK.
  Hvis problemet skyldes et Java-program på websiden og problemet fremdeles inntreffer når Java JIT-kompilatoren er deaktivert, skal det vises en melding med mer informasjon om problemet på statuslinjen i Internet Explorer. Hvis meldingen viser at en bestemt klasse mangler, kan det hende at riktig klassefil ikke finnes på serveren som inneholder websiden. Det kan også hende at serveren er opptatt.
 4. Konfigurere Internet Explorer slik at Java-skript ikke kjøres automatisk:

  Internet Explorer 3.x:
  1. Klikk AlternativerVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, og deaktiver Java-programmer under Aktivt innhold.
  2. Klikk OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. Klikk Alternativer for InternettVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, klikk Egendefinert, og klikk deretter Innstillinger.
  2. Klikk Deaktiver Java under Java-tillatelser i dialogboksen Sikkerhetsinnstillinger, klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 og 6:
  1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, velg Internett som sone for Web-innhold, og klikk deretter Egendefinert nivå.
  2. I Innstillinger-boksen klikker du Deaktiver Java under Java-tillatelser. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  Hvis du klarer å laste inn websiden etter at du har utført dette trinnet, skyldes problemet ett eller flere Java-programmer på websiden.

Tilpasse sikkerhetsnivåer for aktivt innhold

Mesteparten av det aktive innholdet som finnes på websider er trygt, men noen websider inneholder aktivt innhold som kan føre til sikkerhetsproblemer på datamaskinen. En ActiveX-kontroll som kjøres automatisk når du laster inn en webside, kan for eksempel ødelegge dataene eller føre til at du får virus på datamaskinen. Internet Explorer inneholder sikkerhetsnivåer for aktivt innhold som skal hindre at slike situasjoner oppstår.

Internet Explorer innholder følgende sikkerhetsnivåer for aktivt innhold

Internet Explorer 3.x:
 • Høyt (anbefales for alle brukere) Du er beskyttet mot alle sikkerhetsproblemer. Du unngår innhold som kan være skadelig, og du får advarsler.
 • Middels (anbefales for eksperter og utviklere) Du blir varslet om alle sikkerhetsproblemer. Du kan selv velge om du vil vise innhold som kan være skadelig.
 • Ingen (anbefales ikke) Du er ikke beskyttet mot sikkerhetsproblemer i det hele tatt. Du bør bare bruke denne innstillingen når du er sikker på at alle webområder du besøker, er trygge.
Slik ender du sikkerhetsnivået for aktivt innhold:
 1. Velg AlternativerVis-menyen, klikk kategorien Sikkerhet, og klikk deretter Sikkerhetsnivå under Aktivt innhold.
 2. Klikk sikkerhetsnivået du vil bruke, og klikk deretter OK.
Internet Explorer 4.x:
 • Høyt (sikrest) Stenger ute innhold som kan skade datamaskinen.
 • Middels (sikrere) Viser en advarsel før innhold som kan være skadelig, kjøres.
 • Lavt Viser ingen advarsel før innhold som kan være skaldelig, kjøres.
 • Egendefinert (bare for eksperter) Baserer sikkerheten på innstillinger du velger.
Slik ender du sikkerhetsnivået for aktivt innhold:
 1. Klikk Alternativer for InternettVis-menyen, og klikk kategorien Sikkerhet.
 2. Klikk Sone og sikkerhetsnivået for sonen du vil bruke, og klikk deretter OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5 og 6:
 • Høyt (sikrest) Stenger ute innhold som kan skade datamaskinen.
 • Middels (sikrere) Viser en advarsel før innhold som kan være skadelig, kjøres.
 • Middels lavt (samme som middels) Du får ingen advarsel før innhold som kan være skadelig, kjøres.
 • Lavt Gir minimal sikkerhet og få advarsler før potensielt skadelig innhold kjøres.
 • Egendefinert nivå (bare for eksperter) Baserer sikkerheten på innstillinger du velger.
Slik ender du sikkerhetsnivået for aktivt innhold:
 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Sikkerhet.
 2. Velg en sone i boksen Velg en sone for Web-innhold for å angi sikkerhetsinnstillingene.
 3. I boksen Sikkerhetsnivå for denne sonen drar du glidebryteren til den innstillingen du fortrekker, eller klikker Egendefinert nivå for å tilpasse innstillingene.
 4. Klikk OK til du er tilbake i Internet Explorer.
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
174360 Bruke sikkerhetssoner i Internet Explorer
(Denne artikkelen kan være på engelsk)
3.00 3.01 3.02 4.00 4.01 4.01 SP1 4.01 SP2 5.01 SP1 5.01 SP2 5.01 SP3 5.5 5.5 SP1 5.5 SP2 6.0 6.01 SP1 skript vb java-skript sikkerhet sikkerhetsproblem skadelig kode
Egenskaper

Artikkel-ID: 154036 – Forrige gjennomgang: 12/14/2004 18:41:00 – Revisjon: 4.3

 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • kbinfo kbtshoot kbenv kbfaq KB154036
Tilbakemelding