Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Beskrivelse av FAT32-filsystemet

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO154997
Obs!  Denne artikkelen er bare til informasjonsformål. Den inneholder ikke feilsøkingsinformasjon. Hvis du søker etter feilsøkingsopplysninger som ikke finnes i denne artikkelen, kan du søke i Microsoft Knowledge Base på nytt ved å bruke nøkkelord som finnes i følgende Microsoft Knowledge Base-artikkel:
242450 Bruke nøkkelord og spørreord til å søke i Microsoft Knowledge Base
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver FAT32-filsystemet som er inkludert i Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98 og Windows Millennium Edition (Me).
Mer informasjon
Windows 95 OSR2, Windows 98 og Windows Me inkluderer en oppdatert versjon av FAT-filsystemet. Denne oppdaterte versjonen kalles FAT32. FAT32-filsystemet tillater en standard sektorgruppestørrelse på bare 4 kB, og inkluderer støtte for EIDE-harddiskstørrelser på over 2 gigabyte (GB).

Obs!  Microsoft Windows NT 4.0 støtter ikke FAT32-filsystemet. Hvis du vil ha mer informasjon om støttede filsystemer i Windows 4.0, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
100108 Oversikt over filsystemene FAT, HPFS og NTFS (Denne artikkelen kan være på engelsk.)

FAT32-funksjoner

FAT32 inneholder følgende forbedringer i forhold til tidligere implementeringer av FAT-filsystemet:
 • FAT32 støtter stasjoner med en størrelse på opptil 2 terabyte.

  Obs!  Microsoft Windows 2000 støtter bare FAT32-partisjoner på opptil 32 GB.
 • FAT32 bruker plass på en mer effektiv måte. FAT32 bruker mindre sektorgruppestørrelser (det vil si sektorgrupper på 4 kB for stasjoner på opptil 8 GB), noe som gir 10 til 15 prosent mer effektiv bruk av harddiskplass i forhold til store FAT- eller FAT16-stasjoner.
 • FAT32 er mer robust. FAT32 kan flytte rotmappen og bruke sikkerhetskopien av filtildelingstabellen i stedet for standardkopien. I tillegg utvides oppstartssektoren på FAT32-stasjoner for å inkludere en sikkerhetskopi av kritiske datastrukturer. FAT32-stasjoner er derfor mindre utsatt for felles feilpunkter enn eksisterende FAT16-stasjoner.
 • FAT32 er mer fleksibelt. Rotmappen på en FAT32-stasjon er en vanlig sektorgruppe, så den kan plasseres hvor som helst på stasjonen. De tidligere begrensningene på antall rotmappeoppføringer gjelder ikke lenger. Dessuten kan speiling av filtildelingstabell deaktiveres, slik at en annen kopi av filtildelingstabellen enn den første kan være aktiv. Disse funksjonene tillater dynamisk endring av størrelse for FAT32-partisjoner. Merk at selv om FAT32-utformingen muliggjør denne funksjonen, vil den ikke bli implementert av Microsoft i den første utgivelsen.

FAT32-kompatibilitetshensyn

For å beholde best mulig kompatibilitet med eksisterende programmer, nettverk og enhetsdrivere, ble FAT32 implementert med minst mulig endring av den eksisterende Windows-arkitekturen, interne datastrukturer, APIer (Application Programming Interfaces) og format på disk. Ettersom det nå kreves 4 byte for å lagre sektorverdier, er imidlertid mange interne datastrukturer og datastrukturer på disk og publiserte APIer endret eller utvidet. I noen tilfeller vil ikke eksisterende APIer fungere på FAT32-stasjoner. De fleste programmer vil være upåvirket av disse endringene. Eksisterende verktøy og drivere skal fortsatt fungere på FAT32-stasjoner. MS-DOS-blokkenhetsdrivere (for eksempel Aspidisk.sys) og diskverktøy må endres for å støtte FAT32-stasjoner.

Alle Microsoft-leverte diskverktøy (Format, Fdisk, Defragmentering og MS-DOS-basert og Windows-basert ScanDisk) er endret for å fungere med FAT32. I tillegg arbeider Microsoft med ledende produsenter av enhetsdrivere og diskverktøy for å støtte arbeidet med å revidere produktene slik at de kan støtte FAT32.

Obs!  Et FAT32-volum kan ikke komprimeres ved hjelp av Microsoft DriveSpace eller DriveSpace 3.

FAT32-ytelse

Konvertering til FAT32-filsystemet er en de største ytelsesforbedringene du kan gjøre på Windows 98-baserte datamaskiner.

Maskiner med dobbeltsystemoppstart

For øyeblikket er Windows 95 OSR2, Windows 98, Windows 2000 og Windows Me de eneste Microsoft-operativsystemene som kan få tilgang til FAT32 volumer. MS-DOS, den opprinnelige versjonen av Windows 95, og Windows NT 4.0 gjenkjenner ikke FAT32-partisjoner, og kan ikke starte opp fra et FAT32-volum. Det er heller ikke mulig å få ordentlig tilgang til FAT32-volumer hvis datamaskinen startes ved hjelp av et annet operativsystem (for eksempel en oppstartsdiskett for Windows 95 eller MS-DOS).

Windows 95 OSR2 og Windows 98 kan startes i realmodus (for eksempel for å kjøre et spill), og kan bruke FAT32-volumer.

Opprette FAT32-stasjoner

Hvis du kjører Fdisk-verktøyet på en harddisk med en størrelse på over 512 MB i Windows 95 OSR2, Windows 98 og Windows Me, blir du spurt om du vil aktivere støtte for store disker. Hvis du svarer "Ja" (aktiverer støtte for store disker), blir enhver partisjon du oppretter som er større enn 512 MB, merket som en FAT32-partisjon.

Windows 98 og Windows Me inkluderer også et FAT32-konverteringsverktøy du kan bruke til å konvertere en eksisterende stasjon til FAT32-filsystemet. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil bruke konverteringsverktøyet:
 1. Klikk Start, velg Programmer, velg Tilbehør, velg Systemverktøy, og klikk deretter Stasjonskonvertering (FAT32).
 2. Klikk Neste.
 3. Klikk stasjonen du vil konvertere til FAT32-filsystemet, og klikk deretter Neste.
 4. Følg instruksjonene på skjermen.

Støttegrenser

Microsoft støtter funksjonaliteten til FAT32-filsystemet for feilfri avlesing, og lagring av filer i realmodus eller beskyttet modus. Microsoft støtter verktøyene for realmodus og beskyttet modus som følger med Windows 95.

Når det gjelder eldre programmer som ikke kan installeres på FAT32-volumer, eller som ikke lagrer eller leser filer på riktig måte, må du kontakte produsenten av programvarepakken.

Obs!  Selv om FAT32-filsystemet støtter harddisker på opptil 2 terabyte i størrelse, kan det hende at noen harddisker ikke kan inneholde oppstartsbare partisjoner som er større enn 7,8 GB, på grunn av begrensninger i datamaskinens BIOS INT 13-grensesnitt. Kontakt maskinvareprodusenten for å fastslå om datamaskinens BIOS støtter de oppdaterte INT13-utvidelsene. Hvis du vil ha mer informasjon om FAT32, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
253774 Vanlige spørsmål om FAT32-filsystemet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 154997 – Forrige gjennomgang: 08/10/2006 01:37:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95

 • kbinfo dtssb kbfaq KB154997
Tilbakemelding