Slik sletter du loggoppføringer i Internet Explorer

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du fjerner de hurtigbufrede loggoppføringene (eller oppføringene i Adresse-boksen) i Internet Explorer.
Mer informasjon
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Hvis du vil fjerne de hurtigbufrede Internett-adresseoppføringene, fjerner du loggmappen. Bruk den fremgangsmåten som passer best, for å gjøre dette:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Lukk alle aktive forekomster av Internet Explorer og alle leservinduer.
 2. Klikk Alternativer for Internett i Kontrollpanel.
 3. Klikk kategorien Generelt, og klikk deretter Slett logg.
 4. Klikk Ja, og klikk OK for å lukke dialogboksen Alternativer for Internett.
Hvis de hurtigbufrede adressene fremdeles vises i Adresse-boksen i Internet Explorer, bruker du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt Internet Explorer.
 2. Slett alle verdiene, unntatt standardverdien, fra følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Obs!  Verdiene i denne registernøkkelen er oppført som Url1, Url2, Url3 og så videre. Hvis du bare sletter enkelte verdier, og de gjenværende verdiene ikke er oppført i numerisk rekkefølge, vises bare noen av de gjenstående oppføringene i Adresse-boksen. Du kan unngå dette problemet ved å endre navn på de gjenværende verdiene slik at de vises i numerisk rekkefølge.

Internet Explorer 3.0

 1. I Internet Explorer velger du AlternativerVis-menyen.
 2. Klikk kategorien Navigasjon.
 3. Klikk Slett logg, og klikk deretter OK.
Hvis de hurtigbufrede adressene fremdeles vises i Adresse-boksen i Internet Explorer for Windows 95, bruker du denne fremgangsmåten:
 1. Avslutt Internet Explorer.
 2. Slett alle verdiene unntatt standardverdien fra følgende registernøkkel:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
Obs!  Verdiene i denne registernøkkelen er oppført som Url1, Url2, Url3 og så videre. Hvis du bare sletter enkelte verdier, og de gjenværende verdiene ikke er oppført i numerisk rekkefølge, vises bare noen av de gjenstående oppføringene i Adresse-boksen. Du kan unngå dette problemet ved å endre navn på de gjenværende verdiene slik at de vises i numerisk rekkefølge.
3.00 4.00 hurtigbuffer mru fjerne tom 5.00 5.0 5.50
Egenskaper

Artikkel-ID: 157729 – Forrige gjennomgang: 12/23/2005 08:15:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Internet Explorer 1.0, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 3.2, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 2.0, Microsoft Internet Explorer 2.01, Microsoft Internet Explorer 2.1, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbhowto KB157729
Tilbakemelding