Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik fastslår du hvilken versjon av Windows 95/98/Me som er i bruk

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO158238
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du identifiserer følgende informasjon om installasjonen av Windows 95, Windows 98 eller Windows Millennium Edition (Me):
 • Hvilken versjon av Windows du kjører
 • Om installasjonen av Windows er en OEM-installasjon
 • Om installasjonen av Windows er en internasjonal versjon
Mer informasjon
Slik fastslår du hvilken versjon av Windows 95, Windows 98 eller Windows Me du kjører:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System i Kontrollpanel.
 3. Klikk kategorien Generelt.
 4. Finn versjonsnummeret under System, og se deretter følgende tabell:
  Produkt          Versjon           Fildatoer------------------------------------------------------------------------Windows 95 retail, OEM   4.00.950           11.07.95Windows 95 retail SP1   4.00.950A          11.07.95-31.12.95OEM Service Release 2   4.00.1111* (4.00.950B)    24.08.96OEM Service Release 2.1  4.03.1212-1214* (4.00.950B) 24.08.96-27.08.97 OEM Service Release 2.5  4.03.1214* (4.00.950C)    24.08.96-18.11.97Windows 98 retail, OEM   4.10.1998          11.05.98Windows 98, CD for sikkerhetsoppdatering  4.10.1998A Windows 98 Second Edition 4.10.2222A          23.04.99Windows 98 SE CD for sikkerhetsoppdatering 4.10.2222BWindows Me         4.90.3000          08.06.00Windows Me CD for sikkerhetsoppdatering   4.90.3000A						

Obs! 

 • Med Microsoft Windows 98 System Update og Microsoft Windows 98 Customer Service Pack har ikke alle filene versjonsstemplet som vises i tabellen. Windows 98 System Update er inkludert i Windows 98 Customer Service Pack. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Denne artikkelen kan være på engelsk.):
  239937 Tilgjengelighet av Microsoft Windows 98 Customer Service Pack
  Du kan vise informasjon om filversjon ved å høyreklikke en fil i Windows Utforsker, klikke Egenskaper på hurtigmenyen, og deretter klikke kategorien Versjon. Hvis egenskapene for filen ikke viser kategorien Versjon, finnes det ingen versjonsinformasjon for denne filen.
 • Med Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) og 2.5 (OSR 2.5) har ikke alle filene versjonsstempelet som vises i tabellen. For OSR 2.1 og OSR 2.5 kan det hende bare filer som er oppdatert til å gi støtte for Win32 Driver Model (WDM) og USB (Universal Serial Bus), har dette versjonsstemplet (de gjenværende har samme versjonsstempler som de tilsvarende OSR2-filene).

  Du kan vise informasjon om filversjon ved å høyreklikke en fil i Windows Utforsker, klikke Egenskaper på hurtigmenyen, og deretter klikke kategorien Versjon. Hvis egenskapene for filen ikke viser kategorien Versjon, finnes det ingen versjonsinformasjon for denne filen.
 • Med få unntak har Windows 95-oppdateringer versjonsnummeret 4.00.951 eller senere, som angir at filen er en nyere versjon enn den som opprinnelig ble inkludert i Windows 95. Oppdateringer til Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) har vanligvis versjon 4.00.1112 eller senere.
 • Flere hurtigreparasjoner kan brukes på samme komponent. Må få unntak er disse hurtigreparasjonene alltid kumulative. En endring som er implementert i en gitt versjon av en bestemt komponent, er også inkludert i senere versjoner av denne komponenten, sammen med eventuelle endringer som er implementert i de senere versjonene. (Versjon 4.00.952 vil for eksempel inneholde endringen som er implementert i versjon 4.00.951, i tillegg til den nye endringen.)

  Den kumulative egenskapen til disse endringene, sammen med de økende versjonsnumrene, betyr at det med svært få unntak alltid finnes en "gjeldende" versjon av en gitt komponent som inneholder alle hurtigreparasjonene som er foretatt i denne komponenten til dags dato.
 • Hvis du kjører Windows 95 OSR 2.1, får du se versjonsnummer 4.00.950B (det samme som OSR2) når du følger fremgangsmåtene ovenfor. Hvis du vil fastslå om du kjører OSR 2.1, kan du kontrollere om "USB-tillegg til OSR2" er på listen over installerte programmer i verktøyet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel, og kontrollere om versjon 4.03.1212 av filen Ntkern.vxd finnes i mappen Windows\System\Vmm32.
 • Hvis du kjører OSR 2.5, og du avinstallerer USB-tillegget ved hjelp av verktøyet Legg til / fjern programmer i Kontrollpanel, endres versjonsnummeret til 4.00.950b i kategorien Generelt i Systemegenskaper.
 • Hvis du har installert et program som bruker Microsoft Active Accessibility (MSAA), kan det hende det oppdaterte User.exe-filversjonsnummeret endres til 4.01.0970 eller 4.01.970, etterfulgt enten av et mellomrom eller en bokstav (A, B eller C), som viser den opprinnelige versjonen av Windows 95.

Versjons-ID for OEM-versjon (Original Equipment Manufacturer - opprinnelig utstyrsleverandør)

Det kan hende Windows er forhåndsinstallert på datamaskinen. Disse installasjonene kalles OEM-installasjoner. En OEM Service Release (for eksempel OSR 2) er en oppdatert versjon av et produkt for PC-produsenter (OEMer) som skal forhåndsinstalleres på nye PCer. Hensikten er å la OEMer installere et integrert Windows-produkt som inneholder de siste tilgjengelige individuelle oppdateringene og som støtter nylige utviklinger i maskinvare som krever støtte for kjerneoperativsystemet.

Obs!  OSR-versjonene som angis i denne artikkelen, kan bare skaffes fra en OEM. En fullstendig Windows 95-installasjon (versjon 950) kan ikke oppgraderes med en OSR-versjon.

Slik fastslår du om du har en OEM-installasjon av Windows:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System i Kontrollpanel.
 3. Klikk kategorien Generelt.
 4. Finn produkt-ID-nummeret under overskriften Registrert til. Dette tallet inneholder vanligvis 20 sifre. Hvis sifrene 6, 7 og 8 inneholder bokstavene OEM, har du en OEM-installasjon av Windows. Følgende eksempel på produkt-ID-nummer angir for eksempel en OEM-installasjon:
  12345-OEM-6789098-76543
Hvis du bruker en OEM-installasjon av Windows, bør du kontakte produsenten av datamaskinen for å få generell støtte for Windows.

Internasjonal versjonsidentifikasjon

Slik fastslår du hvilken språkversjon av Windows 95 eller Windows 98 du bruker:
 1. Klikk Start, klikk Søk og klikk deretter Etter filer eller mapper.
 2. I Navn-boksen skriver du inn winver.exe, og deretter klikker du Søk nå.
 3. Når filen blir funnet, høyreklikker du den, og deretter klikker du Egenskaper på menyen som vises.
 4. Velg kategorien Versjon.
 5. I Element-boksen klikker du Språk. Språkversjonen vises deretter i Verdi-boksen.

Tilleggsinformasjon

Hvis du vil ha mer informasjon om det spesifikke innholdet i en OSR-versjon eller oppdateringspakke, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
146449 Beskrivelse av Microsoft Windows 95 Service Pack 1-komponenter (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
143003 Beskrivelse av Microsoft Windows 95 Service Pack 1-oppdateringer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
148761 Beskrivelse av Windows 95 OEM Service Release 1 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
181661 Filer som er inkludert i USB-tillegget i OSR2.1 og OSR2.5 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
234762 Beskrivelse av Windows 98 Second Edition (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
239937 Tilgjengelighet av Microsoft Windows 98 Customer Service Pack (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
232972 Innhold i Microsoft Windows 98-systemoppdatering
161020 Implementere Windows 95-oppdateringer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
servicepack1 imuwr 950a 950b 950 950c
Egenskaper

Artikkel-ID: 158238 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 15:38:43 – Revisjon: 3.3

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbfaq KB158238
Tilbakemelding