System32-mappe åpnes når du logger deg på Windows XP, Windows 2000 eller Windows NT 4.0

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter eller redigerer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Symptom
Når du logger deg på Microsoft Windows, kan det hende det åpnes et Microsoft Windows Utforsker-vindu som viser innholdet i System32-mappen.

Dette kan også skje hvis det finnes en strengverdi som bare inneholder et enkelt anførselstegn (") som Verdi-data i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Årsak
Dette kan skje hvis det finnes en nulloppføring, en ufullstendig oppføring eller en skadet oppføring i registret.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Bruk Registerredigering til å vise følgende to Windows-registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Kontroller at alle verdiene i disse nøklene ikke inneholder noen feilaktige oppføringer, ufullstendige oppføringer eller nulloppføringer (for eksempel "").
Mer informasjon
Det er bekreftet at en feil oppføring i følgende registernøkkel forårsaker virkemåten som er beskrevet ovenfor:
Nøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Verdi: ActiveMovie File Extensions
Verditype: REG_SZ
Verdidata: ActMovie.exe /Check
Hvis verdidataene for denne oppføringen er null eller vises i Registerredigering som anførselsesten, kan du få problemet som er beskrevet ovenfor. Du kan løse problemet ved å endre verdidataene slik at de samsvarer med oppføringen ovenfor, eller slette verdien ActiveMovie File Extensions.

Du kan løse denne virkemåten ved å slette gjenværende verdi som har "" ved siden av seg i følgende registernøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Hvis du ikke er sikker på om en oppføring er feil eller ufullstendig, kan det hende du bør slette alle andre oppføringer enn den standard Windows-oppføringen. Følgende oppføringen for å kjøre systemstatusfeltet er den eneste obligatoriske, standard Windows-oppføringen:
Nøkkel: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Verdi: SystemTray
Verditype: REG_SZ
Verdidata: SysTray.exe
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
177510 System32-mappen åpnes når Windows NT starter (denne artikkelen kan være på engelsk)
service pack sp3 blank login start startup automatic automatically logon
Egenskaper

Artikkel-ID: 170086 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 17:13:39 – Revisjon: 4.2

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv kbui kbprb KB170086
Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)