Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik konfigurerer du Active Desktop

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Obs!  Informasjonen i denne artikkelen gjelder bare brukere av Internet Explorer 5 hvis komponenten Oppdatering av Windows-skrivebordet er installert. Denne komponenten installeres med Windows 98, eller den kan installeres med Internet Explorer 4.
Sammendrag
Du kan bruke Active Desktop til å få skrivebordet til å fungere som din personlige webside. Du kan vise deler av websider som er dine favoritter, direkte på skrivebordet, og holde dem oppdatert automatisk. Du kan enkelt tilpasse Active Desktop når som helst.

Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer Active Desktop. Følgende emner blir drøftet:

 • Slik aktiverer og deaktiverer du Active Desktop
 • Slik legger du til et Active Desktop-element på skrivebordet
 • Slik gjør du en webside til skrivebordsbakgrunnen
Mer informasjon

Slik aktiverer og deaktiverer du Active Desktop

Hvis du vil aktivere Active Desktop, høyreklikker du et tomt område på skrivebordet, peker på Active Desktop og merker deretter av for Vis som webside. Hvis du vil deaktivere Active Desktop, fjerner du merket for Vis som webside.

Slik legger du til et Active Desktop-element på skrivebordet

Et Active Desktop-element er rett og slett en webside. Det kan inneholde aktivt innhold som kan endres, for eksempel et børssymbol eller værkart. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil legge til et Active Desktop-element:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
 2. Klikk kategorien Web, og klikk deretter Ny.
 3. Hvis du vil bruke et Active Desktop-element fra Desktop Component Gallery på Microsofts webområde, klikker du Ja. Hvis du vil bruke et webområde som et Active Desktop-element, klikker du Nei, og deretter skriver du inn webadressen for webområdet du vil bruke, eller klikker Bla gjennom for å søke på harddisken.

Slik gjør du en webside til skrivebordsbakgrunnen

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil gjøre en webside til skrivebordsbakgrunnen:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
 2. Klikk Bla gjennom i kategorien Bakgrunn.
 3. Klikk HTML-dokumenter i dialogboksen Bla gjennom.
 4. Søk etter ønsket fil av typen HTM eller HTML på harddisken, og klikk deretter Åpne.
 5. Klikk OK.
Obs!  Du kan også høyreklikke et hvilket som helst grafikkbilde på en webside, og deretter klikke Bruk som bakgrunn for å bruke dette grafikkbildet som skrivebordsbakgrunn.

Slik sletter du et Active Desktop-element fra skrivebordet

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil slette et Active Desktop-element:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel og dobbeltklikk deretter Skjerm.
 2. Velg kategorien Web.
 3. Klikk det aktuelle webområdet, og klikk deretter Slett.
 4. Klikk Ja for å bekrefte slettingen.
 5. Klikk OK.
Obs!  For Internet Explorer 4 sletter dette alt abonnementsinnhold. For Internet Explorer 5 sletter dette alt innhold fra boksen Elementer som skal synkroniseres.
4.00 4.01 5.00 5.0
Egenskaper

Artikkel-ID: 171437 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 17:26:10 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui KB171437
Tilbakemelding