INFO: Liste over egendefinerte kontroller i Visual Basic versjon 4.0, som utgår i Visual Basic versjon 5.0

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO172193
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Følgende egendefinerte (ActiveX) kontroller som ble levert med Visual Basic 4.0, installeres ikke sammen med Visual Basic 5.0:
  AniBtn32.OCX  Gauge32.OCX  Graph32.OCX  Grid32.OCX   KeySta32.OCX  MSOutl32.OCX  MSRDC32.OCX  Spin32.OCX   ThreeD32.OCX				

Disse kontrollene erstattes av andre egendefinerte (ActiveX) kontroller eller forbedrede, innebygde kontroller. Microsoft støtter ikke bruken av disse kontrollene i Visual Basic 5.0. Denne artikkelen beskriver hver enkelt av disse Visual Basic 4.0-kontrollene, og forklarer hvordan du oppnår samme funksjonalitet i Visual Basic 5.0.
Mer informasjon
En kort beskrivelse av de utgåtte, egendefinerte (ActiveX) Visual Basic 4.0-kontrollene og deres Visual Basic 5.0-erstatninger følger.

AniBtn32.OCX

Kontrollen for animerte knapper (Animated Button) er en fleksibel kontroll som gjør at du kan bruke ikoner, punktgrafikk eller metafiler til å definere dine egne knappekontroller. Den gir deg også mulighet til å lage animerte knapper eller flerstatusknapper.

Den innebygde kommandoknappkontrollen (Command Button) i Visual Basic 5.0 støtter nå bilder fullt ut. Bildeegenskapen støtter følgende typer grafikk: punktgrafikk, ikon, metafil, GIF og JPEG.

Animasjonskontrollen (Animation) kan brukes til å lage knapper som viser animasjoner. Denne kontrollen er inkludert i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

Gauge32.OCX

Målerkontrollen (Gauge) oppretter brukerdefinerte målere der du kan velge mellom lineære stiler (fylt) eller punktstiler. Denne kontrollen er nyttig for termometre, drivstoffmålere, indikatorer som viser fullføringsprosent, og andre typer analoge målere.

I Visual Basic 5.0 bruker du fremdriftsindikatorkontrollen (ProgressBar) som du finner i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

Graph32.OCX

Grafkontrollen (Graph) gjør at du kan opprette grafer og diagrammer i Visual Basic-objekter.

MSChart.OCX-kontrollen i Visual Basic 5.0 gir tilsvarende funksjonalitet.

Grid32.OCX

En rutenettkontroll (Grid) viser en rekke rader og kolonner.

I Visual Basic 5.0 bruker du FlexGrid-kontrollen, MSFlxGrd.OCX.

KeySta32.OCX

Du kan bruke taststatuskontrollen (Key State) til å vise eller endre status for CAPS LOCK, NUM LOCK, INS og SCROLL LOCK på tastaturet.

I Visual Basic 5.0 kan du endre status for CAPS LOCK, NUM LOCK, INS og SCROLL LOCK ved å bruke SendKeys-kommandoen eller Windows API-kommandoer. Status for de ovennevnte tastene kan vises ved hjelp av statuslinjekontrollen (StatusBar). Statuslinjekontrollen finner du i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX.

MSOutl32.OCX

Disposisjonskontrollen (Outline) er en spesiell listebokstype som viser enheter i et hierarkisk system. Den er nyttig når du vil vise kataloger og filer i et filsystem.

Trevisningskontrollen (TreeView) i Visual Basic 5.0 gir tilsvarende funksjonalitet. Trevisningskontrollen finner du i Windows Common Controls, ComCtl32.OCX. Hvis du vil vise kataloger og filsystemer, kan du bruke de innebygde kontrollene for stasjonslistebokser (DriveListBox), kataloglistebokser (DirListBox) og fillistebokser (FileListBox).

MSRDC32.OCX

Gir tilgang til data som er lagret på en ekstern ODBC-datakilde. Med fjerndatakontrollen (Remote Data) kan du flytte fra rad til rad i et resultatsett, og vise og manipulere data i kontroller som er bundet.

I Visual Basic 5.0 er denne kontrollen erstattet av MSRDC20.OCX.

Spin32.OCX

Spinnerknappen er en spinnerkontroll (Spin) som brukes sammen med en annen kontroll for å øke eller redusere tall. Du kan også bruke den til å bla frem og tilbake mellom flere verdier eller listeelementer.

I Visual Basic 5.0 bruker du opp-og-ned-kontrollen (UpDown) som du finner i Windows Common Controls-2, ComCt232.OCX.

ThreeD32.OCX

ThreeD32.OCX-kontrollen gir tredimensjonale versjoner av flere av de innebygde Visual Basic-kontrollene, for eksempel kontrollene for tredimensjonale kommandoknapper og avmerkingsbokser.

Det meste av funksjonaliteten til denne kontrollen er lagt inn i de innebygde Visual Basic 5.0-kontrollene.

Obs!  De utgåtte kontrollene som er nevnt ovenfor, støttes ikke lenger i Visual Basic 5.0-programmer. Det finnes imidlertid en rekke filer på installasjons-CDen til Visual Basic 5.0 som sørger for tilbakevirkende kompatibilitet. Du finner filene i:
Tools\Controls

Du finner detaljerte opplysninger om hvordan du installerer eldre versjoner av kontrollene, i filen README.TXT i samme mappe.
Referanser
Hjelpefilen som omhandler egendefinerte kontroller, i mappen Tools\Controls på installasjons-CDen til Visual Basic 5.0.

ReadMe.txt-filen som ligger i mappen Tools\Controls på installasjons-CDen til Visual Basic 5.0.

Visual Basic Books On-Line\Visual Basic Help\Controls Reference\ActiveX Controls.
Egenskaper

Artikkel-ID: 172193 – Forrige gjennomgang: 12/04/2015 17:33:03 – Revisjon: 3.0

Microsoft Visual Basic Control Creation Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Standard Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 Professional Edition, Microsoft Visual Basic 4.0 32-Bit Enterprise Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kb32bitonly KB172193
Tilbakemelding