Windows NT starter på nytt sammen med en blå skjerm

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO174630
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
VIKTIG! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, ser du i hjelpeemnet "Gjenopprette registret" i Regedit.exe eller hjelpeemnet "Gjenopprette registernøkler" i Regedt32.exe.

Obs! Denne informasjonen gjelder også for Windows 2000.
Symptom
Når du starter Windows NT, kan det hende at datamaskinen kort viser den blå oppstartsskjermen, og deretter starter på nytt.
Årsak
Dette problemet kan oppstå under følgende betingelser:

 • En alvorlig systemfeil (Stopp-feil) førte til at datamaskinen stoppet.
 • Alternativet Start på nytt automatisk er aktivert under Gjenoppretting i kategorien for oppstart/avslutning i Systemegenskaper.
 • Sidevekslingsfilen for Windows NT er mindre enn den mengden fysisk minne som er installert på datamaskinen, eller det er ikke nok ledig plass på systemharddisken til å skrive feildumpfilen (Memory.dmp).
Løsning
ADVARSEL! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som fører til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe) eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det.

Hvis du vil omgå dette problemet, kreves det en parallellinstallasjon av Windows NT. Bruk denne fremgangsmåten for å foreta de nødvendige endringene:

 1. Installer Windows NT i en annen mappe.
 2. Kjør Regedt32.exe fra den nye installasjonen av Windows NT, og gå til nøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE.
 3. På Register-menyen klikker du Last inn struktur og åpner deretter systemfilen på det stedet hvor den opprinnelige installasjonen av Windows NT var plassert. Standardplasseringen er:
  %SystemRoot%\System32\Config\System
 4. Angi et tilfeldig navn når du blir bedt om å oppgi et nøkkelnavn i vinduet Last inn struktur. Dette laster inn den opprinnelige strukturen HKEY_LOCAL_MACHINE som en undernøkkel for den gjeldende nøkkelen.
 5. Endre verdidataene i AutoReboot-verdien til 0 (null), i stedet for 1, i følgende nøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 6. Minimer undernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE og last ut strukturen.
Dette deaktiverer alternativet Start på nytt automatisk på den opprinnelige Windows NT-installasjonen. Etter at du har fulgt denne fremgangsmåten, kan det hende at du kan samle informasjon fra Stopp-feilmeldingen og løse problemet som forhindrer at maskinen starter.

En annen metode for å omgå problemet kan være nødvendig hvis minimumsstørrelsen på sidevekslingsfilen er satt til en verdi som er mindre enn mengden fysisk minne. Windows NT krever en sidevekslingsfil på systemstasjonen som er stor nok til alt fysisk minne, i tillegg til 1 megabyte (MB) til å skrive inn feilsøkingsinformasjon. Du kan endre verdien for sidevekslingsfilen for den opprinnelige installasjonen slik at dumpfilen kan opprettes av Stopp-feilmeldingen. Det må være nok ledig plass på systemstasjonen for sidevekslingsfilen.

Bruk denne fremgangsmåten for å endre verdien for sidevekslingsfilen i systemfilen på den opprinnelige plasseringen for Windows NT-installsjonen:

 1. Følg trinn 1-4 fra den forrige fremgangsmåten.
 2. Endre dataverdien for sidevekslingsfilen slik at den tillater en minimumsverdi av mengden fysisk minne pluss 1 MB, men ikke større enn mengden ledig plass på harddisken. Nøkkelnavnet er følgende:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Session Manager\ Memory Management


  Eksempel: "<stasjon>:\pagefile.sys <nnn> <nnn>" der <stasjon> er bokstaven for systemharddisken og <nnn> er et tall for minimums- og maksimumsstørrelsen på sidevekslingsfilen.
 3. Kontroller følgende nøkkel for å bekrefte at verdien for CrashDumpEnabled er satt til dataverdien 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CrashControl
 4. Minimer undernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE og last ut strukturen.
 5. Hvis du forsøker å starte den opprinnelige installasjonen av Windows NT, skal Stopp-feilmeldingen vises. Dumpinformasjonen lagres i sidevekslingsfilen.
 6. Start datamaskinen på nytt og velg parallellinstallasjonen av Windows NT. På denne måten kan dumpfilen opprettes, og det kan hende at du kan bruke informasjonen til å løse problemet som forårsaker Stopp-feilmeldingen i den opprinnelige installasjonen.

  Obs! Dumpfilen lagres i filen %SystemRoot%\Memory.dmp der %SystemRoot% er systemmappen for den parallelle installasjonen.

I Windows XP Home Edition og Windows XP Professional

 1. Klikk Start, høyreklikk Min datamaskin og klikk deretter Egenskaper.
 2. Klikk InnstillingerAvansert-kategorien under Oppstart og gjenoppretting.
 3. Klikk for å fjerne merket for Start på nytt automatisk, klikk OK og klikk deretter OK.
 4. Start datamaskinen på nytt. Når du forsøker å avslutte, bør du kunne se den nøyaktige meldingen.
Mer informasjon
Windows NT kan støte på et problem ved oppstart som resulterer i en Stopp-melding. Avhengig av systemkonfigurasjonen kan det hende at den blå skjermen ikke vises lenge nok til at du får registrert feilinformasjonen. Ved hjelp av fremgangsmåtene ovenfor kan du endre oppstartsprosessen slik at viktig informasjon om Stopp-feilmeldingen kan samles inn.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker Stopp-feilmeldingen, kan du se følgende artikler i Microsoft Knowledge Base:

ARTIKKEL-ID: 123750
TITTEL : Debugging Windows NT Setup STOP Screens

ARTIKKEL-ID: 129845
TITTEL : Blue Screen Preparation Before Contacting Microsoft

Pagefile Autoreboot automatically reboot automatic
Egenskaper

Artikkel-ID: 174630 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 08:06:24 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition, Microsoft Windows NT Server 3.51, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbenv kbprb KB174630
Tilbakemelding