Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Kan ikke vise Internett-snarveier

Symptom
Når du prøver å vise en webside ved å klikke en Internett-snarvei på Favoritter-menyen i Internet Explorer, eller ved å dobbeltklikke en Internett-snarvei, kan det hende at Internet Explorer ikke laster websiden som er angitt i Internett-snarveien.
Årsak
Denne situasjonen kan oppstå hvis filtilknytningen for Internett-snarveier ikke knytter dem til Internet Explorer.
Løsning
Bruk én av følgende metoder for å gjenopprette filtilknytningen for Internett-snarveier:

Installere Internet Explorer på nytt

Internet Explorer 3.02:
 1. Klikk Start, pek på Programmer, og klikk deretter Windows Utforsker.
 2. Velg Alternativer på Vis-menyen, og klikk deretter kategorien Filtyper.
 3. Klikk Internett-snarvei hvis denne filtypen vises i listen, og klikk deretter Fjern.
 4. Installer Internet Explorer 3.02 på nytt.
Internet Explorer 4.x, 5 og 6:
 1. Avslutt Internet Explorer.
 2. Dobbeltklikk Min datamaskin på skrivebordet.
 3. Klikk MappealternativerVerktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Filtyper.
 4. Klikk Internett-snarvei hvis denne filtypen vises i listen, og klikk deretter Fjern.

Gjenopprette filtilknytningen

Internet Explorer 3.02:
 1. Avslutt Internet Explorer.
 2. Klikk Start, pek på Programmer, og klikk deretter Windows Utforsker.
 3. Velg Alternativer på Vis-menyen, og klikk deretter kategorien Filtyper.
 4. Klikk Internett-snarvei hvis denne filtypen vises i listen, og klikk deretter Fjern.
 5. Start Internet Explorer på nytt.
 6. Klikk Alternativer på Vis-menyen i Windows Utforsker.
 7. Klikk Internett-snarvei i kategorien Filtyper, klikk Rediger, og klikk deretter OK to ganger.
Internet Explorer 4.x, 5 og 6:
 1. Avslutt Internet Explorer.
 2. Klikk Start, og høyreklikk deretter Min datamaskin.
 3. Klikk Mappealternativer Verktøy-menyen, og klikk deretter kategorien Filtyper.
 4. Klikk Internett-snarvei hvis denne filtypen vises i listen, og klikk deretter Fjern.
 5. Klikk Ny type, og skriv deretter inn Internet Explorer i boksen Beskrivelse av type.
 6. Skriv inn URL i boksen Tilordnet filtype.
 7. Klikk Ny, og skriv deretter inn &Edit i Handling-boksen.
 8. Skriv inn følgende linje i boksen Program som utfører handling, og klikk deretter OK:
  c:\programfiler\microsoft frontpage express\bin\fpxpress.exe
 9. Klikk Ny, og skriv deretter inn Open i Handling-boksen.
 10. Skriv inn følgende linje i boksen Program som utfører handling, og klikk deretter OK:
  rundll32.exe shdocvw.dll,OpenURL %l
 11. Klikk Ny, og skriv deretter inn Print i Handling-boksen.
 12. Skriv inn følgende linje i boksen Program som utfører handling, og klikk deretter OK:
  rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\MSHTML.DLL,PrintHTML "%1"
 13. Klikk Ny, og skriv deretter inn Printto i Handling-boksen.
 14. Skriv inn følgende linje i boksen Program som utfører handling, og klikk deretter OK:
  rundll32.exe C:\WINDOWS\SYSTEM\MSHTML.DLL,PrintHTML "%1" "%2" "%3" "%4"
 15. Klikk Endre ikon, og klikk deretter Bla gjennom.
 16. Dobbeltklikk følgende fil: c:\Windows\System\Url.dll
 17. Klikk det første ikonet i boksen Gjeldende ikon, og klikk deretter OK to ganger.
Mer informasjon
Denne situasjonen kan også oppstå hvis følgende betingelser er oppfylt:
 • Netscape Navigator eller Netscape Communicator er installert.
 • Dette alternativet er deaktivert: Kontroller om Internet Explorer er standardleser.
Slik løser du dette problemet:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk Internett, og klikk deretter kategorien Programmer.
 3. Klikk for å merke av for Kontroller om Internet Explorer er standardleser, og klikk deretter OK.
Du kan kontrollere om Netscape-webleseren er angitt som standard ved å opprette og kjøre en snarvei til en hvilken som helst URL-adresse (du må bruke formatet "http://adresse" for å opprette en gyldig URL-snarvei).
4.00 5.00 5.0 5.50
Egenskaper

Artikkel-ID: 175306 – Forrige gjennomgang: 02/05/2008 20:32:00 – Revisjon: 5.0

 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • kbenv kbprb KB175306
Tilbakemelding