Slik endrer du vindustittelen i Internet Explorer

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om endring av registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter registret hvis det oppstår et problem. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og redigerer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Tittelen på Internet Explorer-vinduet består av sidetittelen og vindustittelen for Internet Explorer. Denne artikkelen beskriver hvordan du legger til eller fjerner en egendefinert vindustittel for Internet Explorer.
Mer informasjon
Sidetittelen blir angitt av HTML-koden <TITLE> (Hypertext Markup Language) på den aktuelle siden. Når du for eksempel viser en webside med følgende <TITLE>-kode, vises "Velkommen til Microsofts hjemmeside" i tittellinjen i Internet Explorer-vinduet:
<TITLE>Velkommen til Microsofts hjemmeside</TITLE>
Standardvindustittelen i Internet Explorer er "Microsoft Internet Explorer". Vindustittelen kan imidlertid tilpasses av innholdsleverandører på Internett, Internett-leverandører eller bedriftsadministratorer ved hjelp av Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Du kan også tilpasse vindustittelen manuelt ved å redigere registret.

Når du tilpasser vindustittelen for Internet Explorer, blir "fra <din tilpassede tittel>" lagt til standardvindustittelen for Internet Explorer som følger:
Sidetittel - Microsoft Internet Explorer fra tilpasset tittel

Legge til eller fjerne en tilpasset vindustittel manuelt

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som skyldes feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Denne delen beskriver hvordan du legger til eller fjerner en egendefinert vindustittel for Internet Explorer ved å redigere registret manuelt. Bruk den fremgangsmåten som passer best, for å gjøre dette:

Legge til en tilpasset vindustittel i Internet Explorer

Bruk Registerredigering for å legge til en strengverdi kalt Window Title i følgende nøkkel i registret:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
Dataverdien er tittelen du vil skal vises i Internet Explorer-vinduet.

Obs!  I Windows NT skal verdien være av typen REG_SZ i stedet for en streng.

Fjerne en tilpasset vindustittel i Internet Explorer

Bruk Registerredigering for å slette følgende verdi i registret:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title
Når du sletter denne verdien, blir "Microsoft Internet Explorer" standardvindustittel.
merking 5.00 5.0 5.5
Egenskaper

Artikkel-ID: 176497 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 08:10:19 – Revisjon: 4.0

Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 3.02, Microsoft Internet Explorer 3.01, Microsoft Internet Explorer 3.0, Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbui KB176497
Tilbakemelding