Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Internett-snarveier i Outlook Express starter ikke webleser

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Når du dobbeltklikker en Internett-snarvei i en e-postmelding i Microsoft Outlook Express, kan det hende at webleseren ikke starter eller at du ikke kobles til websiden.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis en av følgende betingelser er oppfylt:
 • Microsoft Internet Explorer er ikke din standard webleser, og webleseren som var standard webleser er ikke lenger installert.
 • Et kort filnavn (standard 8.3-navn) brukes for programnavnet som er knyttet til Internett-snarveier.
Løsning
Du kan løse problemet ved å bruke en av følgende metoder, avhengig av årsaken.

Angi Internet Explorer som standard webleser

Du angir Internet Explorer som standard webleser ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Start, pek på Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk ikonet Internett eller Alternativer for Internett, og klikk deretter Programmer.
 3. Kontroller at det er merket av for Kontroller om Internet Explorer er standardleser, klikk Bruk og klikk deretter OK.
 4. Åpne Internet Explorer, og klikk deretter Ja når du får følgende melding:
  Internet Explorer er ikke angitt som standardleser. Vil du at programmet skal brukes som standardleser?
Etter dette skal Internet Explorer bli åpnet fra koblinger i e-postmeldinger.

Bare Outlook Express 5

Obs!  Denne delen gjelder ikke for Microsoft Windows 2000.Dette problemet har også blitt løst for Outlook Express 5 ved å bruke reparasjonsverktøyet i Microsoft Internet Explorer. Reparasjonsverktøyet i Internet Explorer 5 kjører du på følgende måte:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Legg til / fjern programmer.
 2. I listen over installerte programmer dobbeltklikker du Internet Explorer 5 og Internett-verktøy.
 3. Klikk Reparer Internet Explorer.
 4. Når reparasjonen er fullført, starter du datamaskinen på nytt.

Korrigere filtilknytningen

Du kan løse det andre problemet ved først å korrigere filtilknytningen. Dette gjør du ved å endre navnet på programmet som er knyttet til Internett-snarveier, til det lange filnavnet for din webleser. Bruk fremgangsmåten for ditt operativsystem.

Windows 95, Windows 98, Windows 98 Second Edition og Windows NT

 1. Klikk Start, velg Programmer, og klikk enten Windows Utforsker eller Windows NT Utforsker.
 2. Klikk Vis, klikk Mappealternativer, og klikk deretter Filtyper.
 3. I boksen Registrerte filtyper klikker du URL-adresse:Protokoll for filoverføring, og deretter klikker du Rediger.
 4. I Handlinger-boksen klikker du Open, og deretter klikker du Rediger.
 5. Boksen Program som utfører handling kan vise banen til webleseren som et kort filnavn. Skriv inn banen til webleseren med hele filnavnet. Følgende bane kan for eksempel vises i boksen Program som utfører handling.
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Endre banen til følgende bane:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (husk anførselstegnene).
 6. Klikk OK og deretter OK på nytt.
 7. Gjenta trinn 2 til 6 for følgende registrerte filtyper:
  • URL-adresse:Gopher-protokoll
  • URL-adresse:Protokoll for hypertekstoverføring
  • URL-adresse:Hypertext Transfer protocol, med fortrolighet
 8. Klikk Lukk.
Obs!  Hvis du bruker denne fremgangsmåten, kan du få følgende spørsmål når Internet Explorer starter:
Internet Explorer er ikke angitt som standardleser. Vil du at programmet skal brukes som standardleser?
Sørg for at det ikke er merket av for Kontroller om Internet Explorer er standardleser under Alternativer for Internett, ellers kan problemet oppstå på nytt.

Hvis du klikker Ja, kan problemet oppstå på nytt.

Windows 2000

 1. Klikk Start, velg Programmer, Tilbehør, og klikk deretter Windows Utforsker.
 2. Klikk Verktøy, klikk Mappealternativer, og klikk deretter Filtyper.
 3. I boksen Registrerte filtyper klikker du URL-adresse:Protokoll for filoverføring, og deretter klikker du Avansert.
 4. I Handlinger-boksen klikker du Åpne, og deretter klikker du Avansert.
 5. Boksen Program som utfører handling kan vise banen til webleseren som et kort filnavn eller med feil banenavn. Skriv inn banen til webleseren med hele filnavnet. Følgende bane kan for eksempel vises i boksen Program som utfører handling.
  c:\progra~1\intern~1\iexplore.exe
  Endre banen til følgende bane:
  "c:\program files\internet explorer\iexplore.exe" (husk anførselstegnene).
 6. Klikk OK og deretter OK på nytt.
 7. Gjenta trinn 2 til 6 for følgende registrerte filtyper:
  • URL-adresse:Gopher-protokoll
  • URL-adresse:Protokoll for hypertekstoverføring
  • URL-adresse:Hypertext Transfer protocol, med fortrolighet
  • URL-adresse:Internett-snarvei
 8. Klikk Lukk.
Obs!  Hvis du bruker denne fremgangsmåten, kan du få følgende spørsmål når Internet Explorer starter:
Internet Explorer er ikke angitt som standardleser. Vil du at programmet skal brukes som standardleser?
Sørg for at det ikke er merket av for Kontroller om Internet Explorer er standardleser under Alternativer for Internett, ellers kan problemet oppstå på nytt.

Hvis du klikker Ja, kan problemet oppstå på nytt.
oe4top oe5top hyperlink OE attachment 4.00 link
Egenskaper

Artikkel-ID: 177054 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 08:11:16 – Revisjon: 4.0

Microsoft Outlook Express 4.0

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbprb KB177054
Tilbakemelding