Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

XL2000: Metoder for å gjenopprette data fra skadede arbeidsbøker

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO179871
Hvis du vil ha en Microsoft Excel 98-versjon eller tidligere versjon av denne artikkelen, kan du lese Q142117.
Sammendrag
Du kan bruke flere metoder for å gjenopprette informasjon fra skadede eller ødelagte filer. Denne artikkelen diskuterer disse metodene og henviser deg til andre artikler i Microsoft Knowledge Base som omhandler metodene mer detaljert.

Metoder for å gjenopprette data i ødelagte Microsoft Excel-filer

 • Lagre filen i Hypertext Markup Language-format (HTML).
 • Bruke eksterne referanser til å koble til den ødelagte filen.
 • Hvis du kan åpne filen, lagrer du den i SYLK-format.
 • Bruk alternativet Gjenopprett lagret dokument.
 • Hvis et diagram er koblet til den ødelagte filen, bruker du en makro til å trekke ut dataene.
 • Bruk gjenopprettingsmakroen for Microsoft Excel-filer.
 • Åpne filen i Microsoft Word.
 • Åpne filen i Microsoft Excel Viewer.
Mer informasjon

Lagre filen i Hypertext Markup Language-format (HTML)

Hvis du kan åpne den ødelagte Microsoft Excel-filen, kan du "filtrere" den hvis du lagrer den i HTML-format, lukker filen og åpner den på nytt. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:
 1. Klikk Lagre somFil-menyen. I listen Filtype klikker du Web-side (*.htm, *.html).
 2. Under Lagre klikker du Hele arbeidsboken og deretter Lagre.
 3. Lukk filen.
 4. Åpne filen igjen i Excel.
 5. Klikk Lagre somFil-menyen. I listen Filtype klikker du Microsoft Excel-arbeidsbok. Endre filnavnet for å lage en "filtrert" kopi uten å erstatte originalen.
Obs! Noen funksjoner kan gå tapt når du lagrer i HTML-format.

Bruk eksterne referanser til å gjenopprette data

Den vanligste metoden for å gjenopprette informasjon fra en skadet fil er å trekke ut verdiene fra filen ved å bruke eksterne referanser til å koble til filen. Filstrukturen må være fullstendig. Ellers kan ikke Microsoft Excel lese informasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
214253 XL2000: Linking to Data in a Damaged File


Bruk alternativet Gjenopprett til lagret dokument for å gjenopprette data

Hvis du redigerer et Microsoft Excel-regneark og filen plutselig blir ødelagt før du har lagret endringer i filen, kan du gjenopprette det originale regnearket ved å gjøre følgende:
 1. Klikk ÅpneFil-menyen og velg navnet til den filen du redigerer. Legg merke til at det vises en dialogboks med spørsmål om du vil åpne dokument på nytt.
 2. Klikk OK.

  Filen du redigerer, blir gjenopprettet til den siste lagrede versjonen av filen.

Bruke en makro til å trekke ut data i et diagram

I Microsoft Excel versjon 5.0 og senere kan data hentes fra et diagram selv om dataene er i et eksternt regneark eller i en arbeidsbok. Denne virkemåten kan være nyttig i situasjoner der diagrammet ble opprettet fra eller koblet til en annen fil som er utilgjengelig eller har blitt skadet på en eller annen måte.

Når kildedataene i et diagram er tapt, kan du fremdeles hente dataene fra selve diagrammet ved å bruke en Visual Basic-makro for programmer.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
213814 XL2000: Macro to Extract Data from a Chart

Bruk gjenopprettingsmakroen for Microsoft Excel-filer til å gjenopprette informasjon

Hvis du kan åpne arbeidsboken i Microsoft Excel, kan du bruke gjenopprettingsmakroen for Microsoft Excel-filer til å opprette Excel-regneark, XLM-makroark og modulark i en ny arbeidsbok. Denne makroen oppretter også en loggfil slik at du kan identifisere elementer som fører til problemer når du bruker makroen til å overføre elementene til den nye arbeidsboken. Hvis gjenopprettingsmakroen for Microsoft Excel-filer mislykkes, ser du på den siste oppføringen i loggfilen for å avgjøre hvilket element som fører til problemer, og oppretter arbeidsboken uten dette elementet.

Hvis du vil ha informasjon om denne makroen, eller vil laste ned denne makroen, går du til Office Resource Kit på følgende Web-område for Microsoft:

Åpne filen i Microsoft Word eller WordPad

Hvis du har installert Microsoft Excel-konvertering, vil du kanskje kunne åpne Microsoft Excel-arbeidsboken i Microsoft Word. Hvis filen ikke kan åpnes i Microsoft Word, vil du ikke kunne gjenopprette modulark, dialogark, diagramark, makroark eller noen andre innebygde diagrammer. Du vil heller ikke kunne gjenopprette noen celleformler, bare resultatet av disse formlene som befinner seg i cellene.

Du kan også åpne Microsoft Excel-arbeidsboken i WordPad. Hvis filen ikke kan åpnes, vil du kanskje være i stand til å gjeopprette Visual Basic-kode i modulene og klassemoduler. Søk etter ordene "Sub" eller "Function" for å finne koden.

Åpne filen i Microsoft Excel Viewer

Hvis Microsoft Excel Viewer er installert, vil du kanskje kunne åpne Microsoft Excel-arbeidsboken i Microsoft Excel Viewer, kopiere cellene og lime cellene inn i en ny arbeidsbok. Men du kan ikke gjenopprette modulark, dialogark, diagramark eller makroark. Du kan heller ikke gjenopprette noen celleformler, bare resultatet av disse formlene som befinner seg i cellene.

Hvis du vil vite mer om Microsoft Excel Viewer, går du til følgende Web-område for Microsoft:
XL2000 corrupt corruption
Egenskaper

Artikkel-ID: 179871 – Forrige gjennomgang: 09/19/2011 01:04:00 – Revisjon: 3.0

 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • kbdownload kbhowto KB179871
Tilbakemelding