Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik aktiverer du diskkvoter i Windows 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO183322
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Med diskkvoter kan administratorer begrense hver brukers utnyttelse av diskplass på et volum. Før du kan angi kvoter, må du ha administratorrettigheter, og volumet må være formatert med NTFS-filsystemet. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan angi diskkvoter for NTFS-volumer (Windows NT File System) i Windows 2000.
Mer informasjon

Angi kvoter på NTFS-volumer

Diskkvoter er basert på fileierskap, og er uavhengige av mappeplasseringen til brukerens filer i volumet. Hvis for eksempel brukere flytter filene sine fra én mappe til en annen på samme volum, endres ikke bruken av volumplass. Hvis imidlertid brukere kopierer sine filer til en annen mappe på samme volum, fordobles bruken av volumplass. Hvis en bruker oppretter en fil på 200 kB, og en annen bruker overtar eierskap av denne filen, reduseres den første brukerens diskutnyttelse med 200 kB, og den andre brukerens diskutnyttelse øker med 200 kB.

Du kan angi diskkvoter for å begrense hvor mye diskplass brukere kan få tilgang til, på en partisjon som bruker NTFS. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs!  Du kan ikke aktivere diskkvoter på en partisjon som ikke bruker NTFS. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du konverterer en partisjon som ikke bruker NTFS, kan du se produktmerknadene for Windows 2000.
 1. Dobbeltklikk Min datamaskin.
 2. Høyreklikk partisjonen der du vil angi diskkvoter, og klikk deretter Egenskaper.
 3. I kategorien Kvote merker du av for Aktiver kvotebehandling.
 4. Hvis du vil at alle nye brukere skal ha tilgang til en ubegrenset mengde diskplass, klikker du Ikke begrens bruk av diskplass.

  Hvis du vil at alle nye brukere skal ha tilgang til en begrenset mengde diskplass, klikker du Begrens diskplass til, og skriver deretter inn størrelsen på diskplassen (i megabyte [MB] eller kB). Hvis du vil det skal vises en advarselsmelding når en bruker er nær ved å nå sin kvotegrense, klikker du Sett advarselsnivå til, og skriver deretter inn hvor mye diskplass (i MB eller kB) som kan brukes før advarselsmeldingen vises.
 5. Hvis du vil angi en tilpasset diskkvote for en bruker, klikker du Kvoteoppføringer.
 6. Klikk Ny kvoteoppføringKvote-menyen.
 7. I boksen for domene\navn skriver du inn "<domene>\<brukernavn>" (uten anførselstegn), der <domene> er Windows-domenet der brukeren har en konto, og <brukernavn> er brukeren du angir en diskkvote for.
 8. Hvis du vil at brukeren skal ha tilgang til en ubegrenset mengde diskplass, klikker du Ikke begrens bruk av diskplass.

  Hvis du vil at brukeren skal ha tilgang til en begrenset mengde diskplass, klikker du Begrens diskplass til, og skriver deretter inn diskplassmengden (MB eller kB). Hvis du vil det skal vises en advarselsmelding når brukeren når sin kvotegrense, klikker du Sett advarselsnivå til, og skriver deretter inn hvor mye diskplass (i MB eller kB) som kan brukes før advarselsmeldingen vises.
 9. Klikk OK.
 10. Klikk LukkKvote-menyen.
 11. Klikk OK, og klikk deretter OK på nytt når du blir bedt om å aktivere diskkvoter.

Flere alternativer under diskkvoter

 • Nekt diskplass til brukere som overskrider kvotegrensen - Brukere som overskrider kvotegrensen, får feilmelding om utilstrekkelig displass fra Windows, og kan ikke skrive flere data til volumet før de har slettet eller flyttet eksisterende filer fra volumet.

  Individuelle programmer fastsetter sin egen feilhåndtering for denne tilstanden. For programmet virker det som om volumet er fullt. Hvis du fjerner merket for denne avmerkingsboksen, kan brukere overskride kvotegrensen sin.

  Det å aktivere kvoter og ikke begrense diskplass er nyttig når du ikke vil nekte brukere tilgang til et volum, men vil spore bruk av diskplass per bruker. Du kan også angi om en hendelse skal loggføres eller ikke når brukere overskrider kvoteadvarselsnivået eller kvotegrensen.
 • Begrens diskplass til - Angi hvor mye diskplass som nye brukere av volumet skal kunne bruke, og hvor mye diskplass som må brukes før en hendelse skrives til systemloggen.

  Administratorer kan vise disse hendelsene i Hendelsesliste. Du kan bruke desimalverdier (for eksempel 20,5) for diskplass- og advarselsnivåer, og velge du de aktuelle enhetene fra rullegardinlisten (for eksempel kB, MB, GB osv..).
 • Loggfør hendelse når en bruker overskrider kvotegrensen - Hvis kvoter er aktivert, skrives det en hendelse til systemloggen på den lokale datamaskinen når brukere overskrider kvotegrensen. Administratorer kan vise disse hendelsene i Hendelsesliste, og filtrere etter diskhendelsestyper.
 • Loggfør hendelse når en bruker overskrider advarselsnivået - Hvis kvoter er aktivert, skrives det en hendelse til systemloggen på den lokale datamaskinen når brukere overskrider kvoteadvarselsnivået. Administratorer kan vise disse hendelsene i Hendelsesliste, og filtrere etter diskhendelsestyper.

  Når du har aktivert diskkvoter på et volum, kan alle brukere med skrivetilgang til volumet som ikke har overskredet kvotegrensen, lagre data på volumet. Første gang en bruker skriver data til et kvoteaktivert volum, tilordnes det automatisk standardverdier for diskplassgrense og advarselsnivå av kvotesystemet. Administratorkontoen er ikke inkludert i kvotesystemet.
Egenskaper

Artikkel-ID: 183322 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 08:31:13 – Revisjon: 3.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv KB183322
Tilbakemelding