Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik deaktiverer du hurtig avslutning i Windows 98

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO187607
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du deaktiverer hurtig avslutning i Windows 98.
Mer informasjon
Når du avslutter Windows 95/98, startes ikke alle enhetsdrivere. Når hurtig avslutning aktiveres i Windows 98, starter enhetsdriverne. Dette fører til en hurtigere avslutning. Hurtig avslutning aktiveres som standard. Deaktivering av hurtig avslutning kan være nødvendig når du feilsøker avslutningsproblemer i Windows 98.

Gjør følgende for å deaktivere hurtig avslutning:
  1. Klikk Start, velg Programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikk deretter Systeminformasjon.
  2. Klikk Systemkonfigurasjon på Verktøy-menyen.
  3. Klikk Avansert under kategorien Generelt.
  4. Klikk i avmerkingsboksen Deaktiver hurtig avslutning for å merke den, klikk OK, og deretter OK på nytt.
  5. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
Obs! Deaktivering av hurtig avslutning i Windows 98 endrer verdidataene for FastReebok fra 1 til 0 i følgende registernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown
msconfig
Egenskaper

Artikkel-ID: 187607 – Forrige gjennomgang: 12/30/2004 20:04:00 – Revisjon: 1.1

  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • kbhowto kbenv win98 KB187607
Tilbakemelding