Slik hindrer du bestemte mapper fra å laste opp til en sentral profil

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO188692
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, ser du i hjelpeemnet "Gjenopprette registret" i Regedit.exe eller hjelpeemnet "Gjenopprette registernøkler" i Regedt32.exe.
Sammendrag
Service Pack 4 for Windows NT 4.0 legger til, i brukerprofilens replikasjonsalgoritme, muligheten til å forhindre at bestemte mapper lastes opp til den sentrale brukerprofilen. Dette er spesielt til hjelp for å hindre at Temporary Internet Files lastes opp sammen med resten av brukerprofilen når du logger deg av.
Mer informasjon
Denne nye funksjonaliteten kan implementeres på to forskjellige måter. Brukeren kan manuelt redigere profilen i Registret for å angi sine innstillinger, eller systemansvarlig kan implementere en systempolicy.

Informasjon om hvilken mappe som skal utelates, er faktisk lagret i to nøkler i Registret - en nøkkel for brukerinnstillingene og den andre fastsatt av en systempolicy. Når brukeren logger seg av, slås de to listene sammen til én komplett liste.

Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du ønsker informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese det elektroniske hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller de elektroniske hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Legg merke til at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det.

Brukerinnstillinger lagres i følgende nøkkel:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon


Legg til verdien ExcludeProfileDirs as REG_SZ. Mappenavnene skrives inn relativt til roten på profilen, og må være atskilt med semikolon.

For eksempel:
Temporary Internet Files;Application Data\Microsoft\Outlook;Personal


Hvis du vil utelate mapper gjennom en systempolicy, følger du disse trinnene:

  1. I redigeringsprogrammet for systempolicy laster du inn malene Common.adm og Winnt.adm.
  2. Opprett en ny policy.
  3. Åpne standardbruker, og deretter utvider du Windows NT-brukerprofiler.
  4. Velg "Utelukk mapper i sentral profil".
  5. I tekstboksen som vises, skriver du inn mappenavnene du vil utelate. Som ovenfor må katalogene være relative til roten på brukerprofilen, og flere oppføringer må atskilles med semikolon.
roaming roving profile Temporary Internet Files upload explorer
Egenskaper

Artikkel-ID: 188692 – Forrige gjennomgang: 09/18/2003 23:22:00 – Revisjon: 1.1

Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4

  • kbhowto kbinfo kbbug kbfix ntdomain ntsp KB188692
Tilbakemelding