Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Feilsøke oppstartsproblemer i Windows 98

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis denne artikkelen ikke beskriver feilmeldingen du får, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base for å vise flere artikler som beskriver feilmeldinger:
315854 Ressurssenter for feilmeldinger i Windows 98 og Windows Me
(Denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
Denne artikkelen inneholder en liste over feilsøkingstrinn du kan utføre hvis datamaskinen slutter å svare (henger), eller du får en feilmelding, for eksempel om et kritisk unntak eller ugyldig VxD.

Denne artikkelen inneholder også informasjon om hvordan du bruker Systeminformasjon (Msconfig.exe) til å feilsøke oppstartsproblemer. Når du har startet datamaskinen på nytt flere ganger, kan Msconfig.exe hjelpe deg med å isolere en bestemt fil eller registeroppføring som er årsak til problemet. Når du har funnet den bestemte oppføringer som er årsaken til problemet, bør du redigere den aktuelle filen eller registernøkkelen for å fjerne oppføringen og deretter endre til normal oppstartsmodus ved hjelp av Systemkonfigurasjon.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du utfører en ren oppstart av Windows 98 ved hjelp av Systemkonfigurasjon, ser du under "Begrense omfanget" i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98
Viktig!  Denne artikkelen beskriver feilsøkingstrinn som kan hjelpe deg med å løse oppstartsproblemer for Windows 98. Denne informasjonen er også tilgjengelig i feilsøkingsfunksjonen for oppstarts- og avslutningsproblemer for Windows 98. Vi anbefaler at du bruker denne feilsøkingsfunksjonen, men denne artikkelen kan være til god hjelp. Feilsøkingsfunksjonen for oppstarts- og avslutningsproblemer for Windows 98 finnes på følgende webområde for Microsoft:Følgende emner er omhandles i denne artikkelen:
Obs!  Bruk nøkkelord som er knyttet til problemet, for å søke mer effektivt i Microsoft Knowledge Base. Hvis du søker etter feilsøkingsinformasjon som ikke er omtalt i denne artikkelen, kan du søke i Microsoft Knowledge Base på nytt ved å bruke nøkkelord som er oppført i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
242450 Slik utfører du spørringer i Microsoft Knowledge Base ved hjelp av nøkkelord
(Denne artikkelen kan være på engelsk).
Mer informasjon

Starte Windows 98 i sikkermodus

Hvis Windows 98 ikke starter på vanlig måte, kan du prøve å starte i sikkermodus. Når Windows 98 startes i sikkermodus, forbigås den gjeldende realmoduskonfigurasjonen, og det lastes en minimumskonfigurasjon i beskyttet modus. Dette deaktiverer Windows 98-enhetsdrivere og standard VGA-skjermkort brukes. Hvis du vil starte Windows 98 i sikkermodus, starter du datamaskinen på nytt, trykker og holder nede CTRL-tasten til oppstartsmenyen for Windows 98 vises, og deretter velger du Sikkermodus. Hvis du kan starte i sikkermodus, ser du fremgangsmåten under "Windows 98 starter i sikkermodus" i denne artikkelen.

Hvis Windows 98 ikke starter i sikkermodus, ser du under "Windows 98 starter ikke i sikkermodus" i denne artikkelen.

Tilbake til toppen

Windows 98 starter ikke i sikkermodus

Et av følgende forhold kan føre til at Windows 98 ikke starter i sikkermodus:
 • Datamaskinen er infisert av et virus.Hvis du vil ha mer informasjon om datavirus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  129972 Beskrivelse av datavirus
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
 • Datamaskinens CMOS-innstillinger er ikke riktige. Kontroller datamaskinens CMOS-innstillinger for å se om de er riktige. Vær oppmerksom på at du kanskje må kontakte produsenten av datamaskinen for å få bekreftet disse innstillingene.
 • Det har oppstått en maskinvarekonflikt. Disse konfliktene kan omfatte, men er ikke begrenset til, PCI BIOS-innstillinger, IRQ-konflikter, overflødige COM-porter (for eksempel to COM1-porter, eller et internt modem som er angitt til å bruke samme COM-port som en eksisterende seriell port), og defekte RAM-brikker.
 • En innstilling i Msdos.sys-filen må endres (Logo-innstillingen må for eksempel angis til null).Hvis du vil ha mer informasjon om Msdos.sys-filen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  118579 Innhold i Windows Msdos.sys-filen
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
 • Du har en komprimert stasjon som ikke kan montere en komprimert volumfil (CVF).Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker DriveSpace-problemer, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
  130018 Datamaskinen startes på nytt flere ganger etter bruk av DriveSpace
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
  133175 Feilsøke DriveSpace i Windows 95
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows 98 i sikkermodus, kjører du Windows Registrerkontroll (Scanreg.exe) siden det kan ha oppstått et problem med systemregistret. Hvis du vil starte Windows Registerkontroll, starter du datamaskinen på nytt, trykker og holder nede CTRL, velger Bare kommandolinjen, skriver inn scanreg, og deretter trykker du ENTER. Hvis du vil ha mer informasjon om Windows Registerkontroll, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
183887 Beskrivelse av Windows Registerkontroll (Scanreg.exe)
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis du vil ha mer informasjon om å få en feilmelding om at registret er skadet etter at du har kjørt Scanreg.exe, klikker du artikkelnummeret nedenfor å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
186909 Registerkontroll fortsetter å oppdage feil i registret
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows 98 i sikkermodus etter at du har brukt Windows Registerkontroll, installerer du Windows 98 i en ny, tom mappe. Dette trinnet hjelper deg å finne ut om problemet er knyttet til det forrige operativsystemet (for eksempel en konfigurasjonsinnstilling) eller et maskinvareproblem.

Tilbake til toppen

Windows 98 starter i sikkermodus

Hvis Windows 98 starter i sikkermodus, går du gjennom oppstartsprosessen for å se om noen enheter ikke lastes inn som de skal:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart.
 3. Prøv forskjellige oppstartsalternativer. Følgende tabell viser flere oppstartsalternativer. Alternativene er merket Oppstart A, Oppstart B, Oppstart C. Hvis du vil bruke et oppstartsalternativ, merker du av eller fjerner merket i de aktuelle avmerkingsboksene. Følg instruksjonene under tabellen for å finne årsaken til problemet.
                       Oppstart A  Oppstart B  Oppstart C   ------------------------------------------------------------   Last Config.sys-filen       Ja   Nei    Ja   Last Autoexec.bat-filen      Ja   Nei    Ja   Last Winstart.bat-filen (hvis tilgjengelig) Ja   Ja   Nei   Last System.ini-filen     Nei    Ja   Ja   Last Win.ini-filen     Nei    Ja   Ja   Last elementer i mappen Oppstart     Ja   Ja   Nei 						
  Obs!  Msconfig-verktøyet kan ikke deaktivere en fil som har attributtet for skrivebeskyttelse, selv om det kan virke slik. For å fastslå om Msconfig-verktøyet har erstattet filen du prøver å deaktivere, med en kopi av filen, ser du om tekst som ligner på følgende tekst, vises i begynnelsen av filen:
     rem   rem  *** DO NOT EDIT THIS FILE! ***   rem   rem  This file was created by the System Configuration Utility as   rem  a placeholder for your AUTOEXEC.BAT file. Your actual   rem  AUTOEXEC.BAT file has been saved under the name AUTOEXEC.TSH.   rem 						
  Obs!  Hvis Windows 98 ikke starter normalt under et av følgende scenarier, ser du under "Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus" senere i denne artikkelen.

  Prøv først oppstartsalternativ A. Hvis Windows 98 ikke starter normalt under disse forholdene, prøver du alternativ B. Hvis Windows 98 ikke starter normalt med oppstartsalternativ A, skyldes det et problem i filen System.ini eller Win.ini. Slik finner du ut hvilken linje i filen System.ini eller Win.ini som er årsaken til problemet:

  1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
  2. Klikk kategorien Win.ini.
  3. Dobbeltkikk Windows-mappen.
  4. Kikk for å fjerne merket i avmerkingsboksene load= og run=.
  5. Klikk OK.
  6. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
  Hvis Windows 98 starter normalt med oppstartsalternativ B, har det oppstått et problem med en driver eller et minneresident program (TSR) som lastes inn fra filen Config.sys eller Autoexec.bat-filen. Se under "Feilsøke TSR-problemer" senere i denne artikkelen.

  Hvis Windows 98 ikke starter normalt med oppstartsalternativene A eller B, prøver du alternativ C. Hvis Windows 98 starter normalt med alternativ C, skyldes problemet er program som kjøres under oppstarten. Se under "Feilsøke problemer med oppstartsmappe" senere i denne artikkelen.

  Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows 98 normalt, bruker du Systemfilkontroll til å kontrollere om systemfiler er skadet eller erstattet. Du starter Systemfilkontroll ved å klikke Start, velge ProgrammerTilbehør, Systemverktøy, klikke Systeminformasjon og deretter klikke SystemfilkontrollVerktøy-menyen. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker Systemfilkontroll til å pakke ut en fil, ser du under "Systemfilkontroll" i følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  129605 Slik pakker du ut originale, komprimerte Windows-filer
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis du vil ha mer informasjon om Systemfilkontroll, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  185836 Beskrivelse av verktøyet Systemfilkontroll (Sfc.exe)
  (Denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du fremdeles ikke kan starte Windows 98 normalt, ser du under "Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus" senere i denne artikkelen.

Feilsøke problemer med oppstartsmappe

Problemet kan skyldes et program som kjøres under oppstarten. Slik finner du ut hvilket program som forårsaker problemet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk Oppstart-kategorien, og merk deretter av i hver avmerkingsboks.
 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet er løst, følger du fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. I Oppstart-kategorien merker du av i den første avmerkingsboksen i listen.
 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet fremdeles er løst, gjentar du trinn 1-3, men merker av i den neste avmerkingsboksen i listen. Når problemet oppstår på nytt, laster den siste avmerkingsboksen du merket av, inn et program som hindrer Windows 98 i å starte normalt. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha mer hjelp.

Det kan også være et problem med en TSR som lastes inn i Winstart.bat-filen (hvis Winstart.bat-filen finnes). Hvis avmerkingsboksen Last Winstart.bat-filen er tilgjengelig i Generelt-kategorien i Systemkonfigurasjon, merker du av i avmerkingsboksen, klikker OK og starter datamaskinen på nytt.

Winstart.bat-filen ligger vanligvis i Windows-mappen, og den brukes til å laste inn minneresidente programmer (TSR) som bare kreves av Windows-baserte programmer.

Feilsøke TSR-problemer

Problemet kan skyldes en driver eller et minneresident program som lastes inn fra filen Config.sys eller Autoexec.bat. Slik fastslår du om dette er tilfelle:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk Selektiv oppstart, og merk deretter av for Last Autoexec.bat-filen.
 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet er løst, lastes driveren eller det minneresidente programmet som er årsaken til problemet, inn fra Autoexec.bat-filen. Hvis problemet ikke er løst, lastes driveren eller det minneresidente programmet som er årsaken til problemet, inn fra Config.sys-filen. Følg denne fremgangsmåten for å finne ut hvilken linje i filen Autoexec.bat eller Config.sys som laster inn driveren eller det minneresidente programmet:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk kategorien Autoexec.bat eller Config.sys, og fjern deretter merket i avmerkingsboksene for alle drivere og programmer som ikke er viktige.
 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet er løst, følger du fremgangsmåten nedenfor.
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Autoexec.bat eller Config.sys merker du av i den første avmerkingsboksen i listen.
 3. Klikk OK og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hvis problemet fremdeles er løst, gjentar du trinn 1-3, men merker av i den neste avmerkingsboksen i listen. Når problemet oppstår på nytt, laster den siste avmerkingsboksen du merket av, inn driveren eller det minneresidente programmet som er årsaken til problemet. Kontakt produsenten av programmet hvis du vil ha mer hjelp.

Hvis problemet ikke er løst, kjører du Windows Registerkontroll siden det kan ha oppstått et problem med systemregistret. Du starter Windows Registerkontroll ved å klikke Start, velge ProgrammerTilbehør, Systemverktøy, klikke Systeminformasjon og deretter klikke RegistrerkontrollVerktøy-menyen.

Feilsøke driverproblemer i beskyttet modus

Problemet kan skyldes en Windows 98-driver i beskyttet modus. Følg denne fremgangsmåten for å fastslå om dette er tilfelle:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i Åpne-boksen og klikk deretter OK.
 2. Klikk Avansert under kategorien Generelt.
 3. Under Innstillinger klikker du en avmerkingsboks for å merke den.
 4. Klikk OK, klikk OK på nytt og start datamaskinen på nytt.
Hvis problemet ikke er løst, gjentar du trinn 1-4, men merker av i en annen avmerkingsboks i trinn 3. Når problemet er løst, er det den siste avmerkingsboksen du merket av, som er årsaken til problemet. Hvis du vil ha mer informasjon om avanserte innstillinger, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
181966 Avansert feilsøking i Systemkonfigurasjon
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis problemet ikke er løst, deaktiverer du PCI-bussen IRQ-styring i Windows.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
182628 Slik deaktiverer du PCI-bussen IRQ-styring i Windows
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis problemet ikke er løst, følger du denne fremgangsmåten for å deaktivere enheter i Enhetsbehandling:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk System.
 3. I Enhetsbehandling-kategorien deaktiverer du alle enheter under følgende grener:

  • Skjermkort
  • Diskettkontrollere
  • Harddiskkontrollere
  • Tastatur
  • Mus
  • Nettverkskort
  • Porter
  • PCMCIA-socket
  • SCSI-kontrollere
  • Lyd-, video- og spillkontrollere
  Slik deaktiverer du en enhet i Enhetsbehandling:

  1. Dobbeltklikk grenen som inneholder enheten du vil deaktivere, klikk enheten, og klikk deretter Egenskaper.
  2. I Generelt-kategorien merker du av for Deaktiver i denne maskinvareprofilen, og deretter klikker du OK.
  3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Hvis problemet er løst, aktiverer du enhetene du deaktiverte i trinn 3, og deretter kontrollerer du at ingen enheter er i konflikt med hverandre.

  Obs!  Aktiver enheter i følgende rekkefølge:

  • COM-porter
  • Harddiskkontrollere
  • Diskettkontrollere
  • Andre enheter
  Følg denne fremgangsmåten for å aktivere en enhet og se etter mulige konflikter:

  1. Dobbeltklikk grenen som inneholder enheten du vil aktivere, klikk enheten, og klikk deretter Egenskaper.
  2. I Generelt-kategorien fjerner du merket for Deaktiver i denne maskinvareprofilen.
  3. Klikk Ressurser-kategorien og kontroller at ingen konflikter er oppført under Liste over enheter i konflikt. Vær oppmerksom på at Ressurser-kategorien ikke vises for hver enhet.
  4. Klikk OK og start datamaskinen på nytt.
Hvis problemet ikke er løst, kjører du verktøyet Automatisk deaktivering (ASD) for å aktivere enheter som er deaktivert. Du starter agenten for automatisk deaktivering ved å klikke Start, velge Programmer,Tilbehør,Systemverktøy, klikke Systeminformasjon, og deretter klikke Agent for å hoppe over drivere automatiskVerktøy-menyen.Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker agenten for automatisk deaktivering, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
186588 Beskrivelse av verktøyet Automatisk deaktivering (Asd.exe)
(Denne artikkelen kan være på engelsk).Hvis problemet ikke er løst, kontrollerer du om en statisk virtuell enhetsdriver (VxD) er skadet ved å følge denne fremgangsmåten:
 1. Start datamaskinen på nytt, trykk og hold nede CTRL-tasten til oppstartsmenyen for Windows 98 vises, og velg deretter Trinnvis bekreftelse.
 2. Trykk J på hvert spørsmål til og med "Vil du laste alle Windows-drivere?", og trykk deretter N på alle andre spørsmål. Du bør skrive ned alle elementene som prøver å lastes etter dette trinnet. Dette hindrer at VxDer lastes inn og at VxDer i mappen Windows\System\Vmm32 overstyrer interne VxDer i Windows (VxDer innebygget i Vmm32.vxd-filen).
Tilbake til toppen

Flere merknader

Hvis du vil ha informasjon om kjente maskinvareproblemer, kan du se Hardware.txt-filen i Windows-mappen.

Hvis du vil ha mer hjelp til feilsøking, kan du se Bootlog.txt-filen i rotmappen. Bootlog.txt-filen inneholder en liste over innlastingsstatusen for alle drivere i realmodus og beskyttet modus. Hvis Windows 98 ikke starter på riktig måte, viser Bootlog.txt-filen en liste over den siste driveren som ble lastet inn, og en "LoadFail"-oppføring for hver driver som ikke ble lastet inn før problemet oppstod.

Obs!  Noen "LoadFail"-oppføringer i Bootlog.txt-filen er normale oppføringer. Hvis du vil se en liste over normale "LoadFail"-oppføringer i Bootlog.txt-filen, ser du følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
127970 Innlastingsfeil som er oppført i Bootlog.txt-filen
(Denne artikkelen kan være på engelsk).
w98sessfaq w98ssfaq 98 first boot fail hang noboot no-boot start up vmm32 vxd
Egenskaper

Artikkel-ID: 188867 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 08:53:16 – Revisjon: 4.0

Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbfatalexerr0d kbfatalexerr0e kbprb kbtshoot KB188867
Tilbakemelding