Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Defragmentere med Eseutil-verktøyet (Eseutil.exe)

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Du kan bruke Eseutil-verktøyet for å defragmentere informasjonslageret og katalogen i Microsoft Exchange Server 5.5 og for å defragmentere informasjonslageret i Microsoft Exchange 2000 Server og Microsoft Exchange Server 2003. Eseutil undersøker strukturen i databasetabellene og -postene og registrerer databasen (registreringen kan omfatte lesing, skanning, reparering og defragmentering) på lavt nivå (Ese.dll).

Eseutil ligger i mappen Winnt\System32 i Exchange Server 5.5 og i mappen Exchsrvr/Bin i Exchange 2000 og Exchange 2003. Verktøyet kan kjøres på én database om gangen fra kommandolinjen.
Mer informasjon
Alternativet for defragmentering samler brukt lagringsplass, fjerner ubrukt lagringsplass og komprimerer databasen, slik at den blir mindre. Eseutil kopierer postene i databasen til en ny database. Når defragmenteringen er fullført, blir den opprinnelige databasen slettet eller lagret på en brukerdefinert plassering, og den nye versjonen får samme navn som den opprinnelige. Hvis verktøyet oppdager en ugyldig post, stopper det og viser en feilmelding.

Defragmentere en Exchange Server 5.5-database

Obs!  Defragmentering av en database krever ledig diskplass som tilsvarer 110 prosent av størrelsen på databasen du vil behandle. Følg denne fremgangsmåten for å finne ut hvor mye diskplass som kreves:
 1. Kontroller at informasjonslagertjenesten ikke kjører.
 2. Skriv inn følgende kommando ved ledeteksten:
  eseutil /ms “database.edb”
 3. Beregn mengden av ledig plass ved å multiplisere antall ledige sider med 4 kB.
 4. Trekk tallet du fikk i trinn 3, fra databasens fysiske størrelse.
 5. Tallet du fikk i trinn 4, representerer dataene i databasen. Multipliser dette tallet med 110 %. Resultatet du får, er den mengden ledig plass du trenger for å defragmentere databasen.
 6. Divider tallet du fikk i trinn 3, med 9 GB per time. Tallet du får, er omtrent så lang tid det vil ta å defragmentere databasen.

  Obs!  9 GB per time er den hastigheten Eseutil kjører ved. Dette tallet er veiledende. Det nøyaktige tallet avhenger av maskinvaren og produksjonsmiljøet.
Følg denne fremgangsmåten for å defragmentere Exchange Server 5.5-databasen:
 1. Stopp tjenesten for den databasen du vil defragmentere, ved hjelp av verktøyet Tjenester i Kontrollpanel.
  • For Exchange Directory-databasen må du stoppe tjenesten Microsoft Exchange Directory.
  • For databasene Exchange-postboks og Fellesmappe må du stoppe tjenesten Microsoft Exchange Information Store.
 2. Ved ledeteksten skifter du til mappen Winnt\System32 og skriver kommandoen eseutil /d, en databasebryter og eventuelle alternativer du vil bruke.
For eksempel vil følgende kommando kjøre standardverktøyet for defragmentering på katalogen og lagre kopien i den brukerdefinerte filen:
C:\winnt\system32> eseutil /d /ds /tc:\dbback\tempdfrg.edb /p
Bruk en av databasebryterne nedenfor for å kjøre Eseutil på en bestemt database.
Alternativ   Beskrivelse----------------------------------------/ds      Katalog/ispriv    Privat informasjonslager/ispub     Felles informasjonslager					
Bruk ett eller flere av alternativene nedenfor for å angi hvilke operasjoner som skal utføres på databasen.
Alternativ   Beskrivelse-----------------------------------------------------------------------/b <bane>   Lagrer en sikkerhetskopi av den opprinnelige, ikke-komprimerte databasen        på den angitte plasseringen./p       Beholder den opprinnelige, ikke-komprimerte databasen        på dens opprinnelige plassering og lagrer den nye, komprimerte        databasen i standardfilen Exchsrvr\Bin\Tempdfrg.edb./t <filnavn> Oppretter og gir nytt navn til den nye, komprimerte databasen på        plasseringen med den angitte banen./o       Viser ikke banneret med Microsoft Exchange Server.					

Defragmentere en Exchange Server 2000- eller Exchange 2003-database

Obs!  Defragmentering av en database krever ledig diskplass som tilsvarer 110 prosent av størrelsen på databasen som behandles.
 1. I Exchange System Manager høyreklikker du informasjonslageret du vil defragmentere, og deretter klikker du Dismount Store (Demonter lager).
 2. Ved ledeteksten skifter du til mappen Exchsrvr\Bin og skriver kommandoen eseutil /d, en databasebryter og eventuelle alternativer du vil bruke.
For eksempel vil følgende kommando kjøre standardverktøyet for defragmentering på en postbokslagerdatabase:
C:\program files\exchsrvr\bin> eseutil /d c:\progra~1\exchsrvr\mdbdata\priv1.edb
Bruk følgende databasebryter for å kjøre Eseutil-defragmentering på en bestemt database:
eseutil /d <databasenavn> [alternativer]

Defragmentering/komprimering

Utfører frakoblet komprimering av en database.

Syntaks: eseutil /d <databasenavn> [alternativer]

Parametere: <databasenavn> er filnavnet på databasen du vil komprimere.

Ingen av alternativene nedenfor er obligatoriske, men du kan bruke ett eller flere av dem (atskilt med mellomrom) for å angi operasjoner du vil utføre på databasen.
Alternativ   Beskrivelse----------------------------------------------------------------/b<database>  Ta en sikkerhetskopi med det angitte navnet/t<database>  Angi navnet på den midlertidige databasen (standard er        Tempdfrg.edb)/s<fil>    Angi navnet på datastrømfilen (standard er NONE)/f<fil>    Angi navnet på den midlertidige datastrømfilen (standard        er Tempdfrg.stm)/p       Behold den midlertidige databasen (med andre ord        ikke gjenopprett)/o       Ikke vis logo/i       Ikke defragmenter datastrømfil					
Obs!  Hvis gjenoppretting blir deaktivert (for eksempel hvis du bruker alternativet /p), blir den opprinnelige databasen beholdt i ikke-komprimert tilstand, og den midlertidige databasen inneholder den defragmenterte versjonen av databasen.

Hvis du vil ha mer informasjon om Exchange Server 4.0 og 5.0, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
163627 Defragmentere en EDB-fil på en server som ikke har Exchange (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kjører Eseutil på en datamaskin uten Exchange Server, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
244525 Kjøre Eseutil på en datamaskin uten Exchange Server (denne artikkelen kan være på engelsk)
Filen Tempdfrg.edb blir opprettet på den logiske stasjonen som kommandoen eseutil /d kjøres fra, med mindre du bruker /t-bryteren. Hvis du for eksempel vil opprette Tempdfrg.edb på roten på stasjon D, kjører du følgende kommando:
D:\>eseutil /d /ispriv
Du kan også bruke /t-parameteren for å angi navnet på den midlertidige databasen og for å angi en annen plassering. Hvis du for eksempel vil opprette filen Eksempel.edb på roten på stasjon D når du kjører eseutil-kommandoen fra stasjon C, kjører du følgende kommando:
C:\>eseutil /d /ispriv /td:\Eksempel.edb
xmrp defrag ese dll extensible storage engine XADM
Egenskaper

Artikkel-ID: 192185 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 09:13:40 – Revisjon: 7.2

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition, Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB192185
Tilbakemelding