Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Forhåndsvisning av bilder vises ikke i Windows Utforsker

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO192573
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet om å gjenopprette registret i Regedit.exe eller hjelpeemnet om å gjenopprette en registernøkkel i Regedt32.exe.
Symptom
Når du klikker et bildeikon i Windows Utforsker, vises kanskje ikke forhåndsvisningen av bildet i venstre vindu.

Obs! Forhåndsvisninger er bare tilgjengelig hvis alternativet for visning som webside er aktivert for mappen som inneholder bildefilen.
Årsak
Dette kan skje hvis filtilknyttningen for filtypen du forsøker å forhåndsvise, er endret av et tredjepartsprogram.
Løsning
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.

Hvis du vil løse dette problemet, kontrollerer du at følgende registeroppføringer finnes for filtypen du forsøker å forhåndsvise:
Registernøkkel: HKEY_CLASSES_ROOT\ filtype \ShellEx\{BB2E617C-0920-11d1-9A0B-00C04FC2D6C1}

Verdi: (Default)="{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"
Mer informasjon
Følgende filtyper bruker registerverdiene som nevnes i avsnittet "Løsning":
ART
BMP
DIB
GIF
JFIF
JPE
JPEG
JPG
PNG
WMF
Hvis du vil ha tilleggsinformasjon om forhåndsvisning av miniatyrbilder, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
176882 How to Enable Thumbnail View for Folders in Windows Explorer


Obs! Det er kjent at dette problemet kan oppstå etter en installasjon av Internet Explorer 5.5 SP1. Dette ble løst ved å kjøre reparasjonsverktøyet for Internet Explorer.
thumbnail side preview function small view little pictures mini image
Egenskaper

Artikkel-ID: 192573 – Forrige gjennomgang: 12/30/2004 20:05:00 – Revisjon: 2.3

  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 95
  • kbwin98 kbwinme kbenv win98 kbprb kb3rdparty kbdisplay KB192573
Tilbakemelding