Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO192926
Viktig! Denne artikkelen inneholder informasjon om registerredigering. Før du redigerer registret, må du forsikre deg om at du forstår hvordan du kan gjenopprette det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du gjør dette, leser du hjelpeemnet om å gjenopprette registret i Regedit.exe eller hjelpeemnet om å gjenopprette en registernøkkel i Regedt32.exe.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du utfører feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows Millennium Edition (Me), klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
267288 How to Perform a Clean Boot in Windows Millennium Edition
Mer informasjon
Advarsel! Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at problemer som er forårsaket av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Bruk Registerredigering på eget ansvar.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du redigerer registret, kan du lese hjelpeemnet "Endre nøkler og verdier" i Registerredigering (Regedit.exe), eller hjelpeemnene "Legge til og slette informasjon i registret" og "Redigere registerdata" i Regedt32.exe. Vær oppmerksom på at du bør sikkerhetskopiere registret før du redigerer det. Hvis du kjører Windows NT eller Windows 2000, bør du også oppdatere nødreparasjonsdisketten.

Feilsøking i forbindelse med ren oppstart angir hvordan du kan redusere atferd som kan oppstå på grunn av datamaskinens miljø. Mange av problemene som oppstår når du kjører Windows eller programmer, skyldes at det er konflikt mellom drivere, minneresidente programmer (TSRer) og andre innstillinger som lastes inn når datamaskinen starter. Datamaskinens miljø inneholder innstillinger fra følgende filer:
 • Msdos.sys
 • Config.sys
 • Autoexec.bat
 • Winboot.ini
 • Windows\Winstart.bat
 • Windows\System.ini
 • Windows\Win.ini
 • Windows\Wininit.ini
 • Windows\System.dat
 • Windows\User.dat
Disse filene lastes inn som en del av oppstartsprosessen når Windows starter, og filene danner miljøet som brukes av operativsystemet og programmene.

Hvis du vil ha mer informasjon om filene, les Merknader i denne artikkelen.

Slik bruker du Systemkonfigurasjon

Windows 98 inneholder et enkelt systemkonfigurasjonsverktøy (Msconfig.exe) som du kan bruke til å utføre en ren oppstart.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking ved hjelp av msconfig-verktøyet med Windows 98, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
 • 281965 How to Troubleshoot Using the Msconfig Utility with Windows 98
Bruk en av følgende metoder for å kjøre Systemkonfigurasjon:
 • Start Systeminformasjon, og start deretter Systemkonfigurasjon:
  1. Klikk ProgrammerStart-menyen, velg Tilbehør, Systemverktøy og klikk deretter Systeminformasjon.
  2. Klikk SystemkonfigurasjonVerktøy-menyen.
 • Start Systemkonfigurasjon ved Kjør-kommandoen. Når du skal gjøre dette, klikker du Start, deretter Kjør, skriver inn msconfig.exe i boksen Åpne og klikker deretter OK.
Hvis du vil bruke Systemkonfigurasjon til å utføre en ren oppstart, bruker du en av metodene beskrevet tidligere i denne delen til å starte Systemkonfigurasjon. Deretter bruker du denne fremgangsmåten:
 1. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt, og klikk deretter for å fjerne merket for disse alternativene:
  • Last Config.sys-filen
  • Last Autoexec.bat-filen
  • Last Winstart.bat-filen (hvis tilgjengelig)
  • Last System.ini-filen
  • Last Win.ini-filen
  • Last elementer i mappen Oppstart

 2. Klikk OK, og start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
Hver avmerkingsboks (unntatt Last elementer i mappen Oppstart) angir filer som har fått en ny feilsøkingsfiltype (TSH) når du klikker for å fjerne merket. Avmerkingsboksen Last elementer i mappen Oppstart angir ikoner i oppstartsmappen eller oppføringer i følgende registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

- og -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
Når du klikker for å fjerne merket for Last elementer i mappen Oppstart, skrives registeroppføringer i følgende registernøkler:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-

- og -

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices- - og -

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run-
Ikonene i oppstartsmappen flyttes til mappen for deaktiverte oppstartselementer i mappen Windows\Start-meny\Programmer.

Når du klikker for å fjerne merket for en fil, plasseres det en "merknadssetning" i begynnelsen av hver linje i filen. For både Config.sys og Autoexec.bat plasseres det en "rem tshoot"-setning etterfulgt av et mellomrom i begynnelsen av linjene i filen for avmerkingsboksen du klikket for å fjerne. I både System.ini og Win.ini plasseres det en "; tshoot"-setning etterfulgt av et mellomrom i begynnelsen av linjene i filen for avmerkingsboksen du klikket for å fjerne. Disse merknadene fjernes når du klikker for å merke en avmerkingsboks som du tidligere klikket for å fjerne. Når du klikker for å merke en avmerkingsboks for et element i kategorien Oppstart, gjenopprettes registeroppføringen til sin opprinnelige plassering.

Du må starte datamaskinen på nytt hver gang du endrer en av oppstartsfilene, siden de er skrivebeskyttede når datamaskinen starter.

Hvis Systemkonfigurasjon ikke er tilgjengelig, må du manuelt foreta en ren oppstart på datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du manuelt foretar en ren oppstart av datamaskinen, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
243039 How to Perform a Clean Boot in Windows 95

Slik begrenser du omfanget til denne atferden

Hvis datamaskinen ikke lenger oppfører seg på denne måten, kan du begrense omfanget til atferden. Dette gjør du ved å bruke Systemkonfigurasjon til å gjenopprette filer eller filoppføringer helt til du finner oppføringen som forårsaker atferden. Denne prosessen kalles vanligvis å "gjenopprette halveis", siden du gjenoppretter halvparten av oppføringene du fjernet, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om atferden fremdeles forekommer:
 1. Klikk for å fjerne merket for alle avmerkingsboksene under Selektiv oppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon, klikk OK og start deretter datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
 2. Hvis atferden vedvarer, bruker du kategorien Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon. Se avsnittet "Avansert feilsøking i forbindelse med ren oppstart" i denne artikkelen for å få mer informasjon.
 3. Hvis atferden vedvarer, starter du datamaskinen på nytt i Sikkermodus, og tester. Hvis atferden vedvarer når du starter datamaskinen på nytt i Sikkermodus, kan du ta kontakt med Kundestøtte. Hvis du vil starte datamaskinen i Sikkermodus, starter du datamaskinen på nytt, trykker og holder nede Ctrl-tasten til Oppstart-menyen vises, og velger deretter menyalternativet Sikkermodus. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  180902 How to Start a Windows 98-Based Computer in Safe Mode
 4. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Hvis atferden ikke forekommer når du klikker for å fjerne alle alternativene, klikker du for å merke både Last System.ini-filen og Last Win.ini-filen, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om funksjonsliteten fremdeles forekommer.
 5. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Hvis atferden forekommer når filene System.ini og Win.ini behandles, er atferden relatert til én av disse filene. Hvis en av filene forårsaker atferden, kan du klikke for å fjerne alternativet for bare én av filene. Hvis atferden forekommer, er det en oppføring i filen som er merket, som forårsaker atferden. Hvis dette skjer, går du til trinn 9.
 6. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Hvis atferden ikke forekommer når du har klikket for å merke både Last System.ini-filen og Last Win.ini-filen, klikker du for å merke Last Autoexec.bat-filen, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om atferden fremdeles forekommer. Hvis atferden forekommer, er det en oppføring i Autoexec.bat som forårsaker atferden. Hvis dette skjer, går du til trinn 9.
 7. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Hvis atferden ikke forekommer når du har merket av for Last Autoexec.bat-filen, merker du av for Last Config.sys-filen, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om atferden fremdeles forekommer. Hvis atferden forekommer, er det en oppføring i Config.sys som forårsaker atferden. Hvis atferden ikke forekommer, er det et element i oppstartsgruppen eller i Winstart.bat-filen som forårsaker atferden.
 8. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Klikk for å merke Last Winstart.bat-filen, start datamaskinen på nytt og test for å se om atferden fremdeles forekommer. Hvis atferden ikke forekommer, er det et element i Last inn oppstartselementer som forårsaker atferden.
 9. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Klikk for å merke avmerkingsboksen i kategorien Generelt for filen som du vet forårsaker atferden, klikk kategorien som representerer filen, klikk for å fjerne den nederste halvdelen av alternativene på listen, start datamaskinen på nytt og test for å se om atferden fremdeles forekommer.

  Hvis for eksempel en oppføring i Config.sys-filen forårsaker atferden, klikk for å merke Last Config.sys-filen i kategorien Generelt, klikk kategorien Config.sys, klikk for å fjerne merket for de nederste fire av de åtte avmerkingsboksene på listen, klikk OK og start deretter datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
 10. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du starter datamaskinen i Sikkermodus, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:Hvis atferden fortsetter, er det én av avmerkingsboksene du merket, som forårsaker atferden. Hvis atferden ikke forekommer, er det én av alternativene du klikket for å fjerne, som forårsaker atferden.

  Hvis det er en av avmerkingsboksene du klikket for å merke som forårsaker atferden, klikker du for å fjerne halvparten av de gjenværende alternativene som er merket, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om atferden forekommer. Hvis det er en av alternativene du klikket for å fjerne som forårsaker atferden, klikker du for å merke halvparten av alternativene du klikket for å fjerne, starter datamaskinen på nytt og tester for å se om atferden forekommer.
Ved å følge disse trinnene kan du finne filoppføringen som forårsaker atferden, etter at du har startet datamaskinen på nytt flere ganger. Når du har funnet filoppføringen som forårsaker atferden, anbefales det at du redigerer den aktuelle filen eller registernøkkelen for å fjerne denne oppføringen. Deretter kan du stille tilbake Systemkonfigurasjon til alternativet Normal oppstart.

Slik stiller du tilbake Systemkonfigurasjon til alternativet Normal oppstart:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig i feltet Åpne og klikk deretter OK.
 2. I kategorien Generelt klikker du Normal oppstart og deretter OK.
 3. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Nei.
Hvis oppføringen som forårsaker atferden, er i filen Config.sys, Autoexec.bat, Win.ini eller System.ini, bruker du Konfigurasjonsredigering (Sysedit.exe) til å redigere filen og deaktivere den eller de aktuelle linjene:
 1. Klikk Start, Kjør, skriv inn sysedit i feltet Åpne og klikk deretter OK.
 2. Vindu-menyen klikker du det aktuelle filnavnet (for eksempel C:\Windows\System.ini).
 3. Skriv inn rem etterfulgt av et mellomrom i begynnelsen av linjen som forårsaker atferden.
 4. Klikk LagreFil-menyen.
 5. Klikk AvsluttFil-menyen.
 6. Start datamaskinen på nytt.
Hvis oppføringen som forårsaker atferden, er et program i kategorien Oppstart, fjerner du programmet fra oppstartsmappen eller sletter programmet fra registret. Slik fjerner du programmet fra oppstartsmappen:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger og klikk deretter Oppgavelinje og Start-meny.
 2. Klikk kategorien Programmene på Start-menyen, og klikk deretter Fjern.
 3. Dobbeltklikk Oppstart, klikk den aktuelle oppføringen og klikk deretter Fjern.
 4. Klikk Lukk, klikk OK og start datamaskinen på nytt.
Hvis oppføringen som forårsaker atferden, ikke er i oppstartsmappen, kan det hende at programmet lastes fra registret. Slik fjerner du oppføringen fra registret:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit i boksen Åpne og trykk deretter Enter.
 2. I Registerredigering kan du finne og klikke følgende registernøkler en etter en og deretter klikke Eksporter registerfil i Register-menyen for sikkerhetskopieringsformål:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  - og -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
 3. Slett verdien filnavn.exe i høyre rute for riktig registernøkkel, der filnavn er navnet på filen som forårsaker atferden:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

  - og -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices

  - og -

  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx

  - og -

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
 4. Avslutt Registerredigering, og start deretter datamaskinen på nytt.

Eksempel på feilsøking

Dette eksemplet viser hvordan du finner en oppstartsinnstilling som forårsaker uønsket atferd i ett av programmene:
 1. Utfør en ren oppstart av datamaskinen:

  1. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon.
  2. Klikk for å fjerne merket for alle avmerkingsboksene i Selektiv oppstart, og klikk deretter OK.
  3. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, skal ikke atferden forekomme.

  Obs! Hvis atferden fremdeles forekommer, er det ikke sikkert du kan løse problemet ved å foreta en ren oppstart av datamaskinen. Se avsnittet "Avansert feilsøking i forbindelse med ren oppstart" i denne artikkelen, bruk Microsoft Knowledge Base til å søke etter informasjon om atferden som forekommer, eller ta kontakt med Microsoft Kundestøtte.
 2. Slik avgjør du om en linje i filen Win.ini eller System.ini forårsaker atferden:

  1. Klikk Selektiv oppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon.
  2. Klikk for å merke både Last Win.ini-filen og Last System.ini-filen, og klikk deretter OK.
  3. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, forekommer ikke atferden. Ingenting i filen Win.ini eller System.ini forårsaker atferden.
 3. Slik avgjør du om en linje i filen Autoexec.bat forårsaker atferden:

  1. I kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon klikker du for å merke Last Autoexec.bat-filen, og deretter klikker du OK.
  2. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, forekommer ikke atferden. Ingenting i filen Autoexec.bat forårsaker atferden. Siden filen Winstart.bat ikke forekommer i dette eksemplet, må det være noe i Config.sys-filen som forårsaker atferden.
 4. I dette eksemplet inneholder Config.sys-filen åtte linjer. Slik avgjør du hvilken halvdel av filen som inneholder linjen som forårsaker atferden:

  1. I kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon klikker du for å merke Last Config.sys-filen, og deretter klikker du kategorien Config.sys.
  2. I kategorien Config.sys klikker du for å merke avmerkingsboksene for den første halvparten av linjene på listen. I dette eksemplet klikker du for å fjerne merkingen av de fire første avmerkingsboksene.
  3. Klikk OK. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, forekommer ikke atferden. Linjen som forårsaker atferden, må være en av de første fire linjene i Config.sys-filen.
 5. Merk halvparten av avmerkingsboksene du fjernet merkingen for i trinn 5, på nytt:

  1. I Systemkonfigurasjon klikker du kategorien Config.sys.
  2. I kategorien Config.sys klikker du for å merke den første halvparten av avmerkingsboksene du fjernet merkingen for, i trinn 5. I dette eksemplet klikker du for å merke de første to avmerkingsboksene på listen.
  3. Klikk OK. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, forekommer ikke atferden. Linjen som forårsaker atferden, må være den tredje eller fjerde linjen i Config.sys-filen.
 6. Slik avgjør du hvilken linje som forårsaker atferden:

  1. I Systemkonfigurasjon klikker du kategorien Config.sys.
  2. I kategorien Config.sys klikker du for å merke den første halvparten av de gjenværende tomme avmerkingsboksene du fjernet merkingen for, i trinn 5. I dette eksemplet klikker du for å merke den tredje avmerkingsboksen på listen.
  3. Klikk OK. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  Når du tester programmet, forekommer ikke atferden. Linjen som forårsaker atferden, er den fjerde linjen i Config.sys-filen.

  Obs! Denne linjen kan kreves for å kjøre et annet program, eller for å få tilgang til maskinvare på datamaskinen. Hvis dette skjer, kan du se i dokumentasjonen fra produsenten av programvaren eller maskinvaren som la til linjen i filen, eller ta kontakt med produsenten for å få en oppdatert driver.
Hvis du vil gjenopprette de normale oppstartsinnstillingene, klikker du Normal oppstart - last inn alle enhetsdrivere og programvare i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon og klikker deretter OK. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.

Tips for feilsøking i forbindelse med ren oppstart

Hvis du klikker for å fjerne følgende alternativer, kan du redusere antall trinn som kreves for å fjerne alle oppstartsfilene som finnes under Selektiv oppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon, og deretter gjenopprette halvparten av avmerkingsboksene:
 • Klikk for å fjerne merket for eventuelle tredjepartsdrivere i filene Config.sys og Autoexec.bat.
 • Klikk for å fjerne eventuelle linjer som slutter med en .386-filtype, i delen [386Enh] i System.ini-filen.
 • Klikk for å fjerne eventuelle oppføringer av typen Load= eller Run= i delen [Windows] i Win.ini-filen.
Se avsnittet Slik bruker du Systemkonfigurasjon i denne artikkelen for å få informasjon om hvordan filoppføringer deaktiveres for ulike oppstartsfiler.

Avansert feilsøking i forbindelse med ren oppstart

Hvis du bruker alternativet Selektiv oppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon for å fjerne merket for alle oppstartsoppføringer, og atferden fremdeles forekommer, kan du bruke følgende trinn for feilsøking:
 • Klikk for å merke alle avmerkingsboksene i kategorien Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon. Hvis du vil bekrefte at elementene er i kategorien Avanserte innstillinger for feilsøking:
  1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig.exe i feltet Åpne og klikk deretter OK.
  2. Klikk Avansert i kategorien Generelt, klikk for å merke hver avmerkingsboks, klikk OK og start deretter datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  3. Foreta en halvveis gjenoppretting for å finne atferden. Les avsnittet "Slik begrenser du omfange til denne atferden" i denne artikkelen for å lære mer om hvordan du gjenoppretter halvveis. Mange av atferdene du finner via denne prosessen, oppstår ved problemer med maskinvare- eller driverkompatibilitet. Når du isolerer atferden, kan du ta kontakt med maskinvare- eller programvareprodusenten for å få informasjon om oppdaterte drivere eller kompatibilitetsproblemer med Windows 98. Hvis du vil ha mer informasjon om kategorien Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   181966 System Configuration Utility Advanced Troubleshooting Settings
 • Bytt skjermkortet til et VGA-skjermkort (Standard Video Graphics Adapter):
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, Kontrollpanel og klikk Skjerm.
  2. Klikk Avansert under kategorien Innstillinger, og klikk deretter Endre under kategorien Kort.
  3. Klikk Neste, klikk Vis en liste over alle driverne og klikk deretter Neste.
  4. Klikk Vis all maskinvare, klikk Standard skjermkorttyper i boksen Produsenter, klikk Standard skjermkort (VGA) i boksen Modeller og klikk deretter Neste.
  5. Klikk Ja, Neste og deretter Fullfør.
  6. Klikk Lukk, Lukk igjen og deretter Ja når du blir bedt om å starte maskinen på nytt.

   Hvis atferden ikke forekommer når du endrer skjermkortet til Standard VGA, kontakter du produsenten av skjermkortet og ber om en oppdatert Windows 98-driver for kortet. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av atferd for skjermkort, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   127139 Troubleshooting Video Problems in Windows
 • Klikk Diagnoseoppstart i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon, men last ikke inn statiske VXD-filer. Slik velger du Diagnoseoppstart for å unngå å laste inn statiske VDX-filer:
  1. Klikk Start, Kjør, skriv inn msconfig.exe i feltet Åpne og klikk deretter OK.
  2. I kategorien Generelt klikker du Diagnoseoppstart - interaktiv lasting av enhetsdrivere og programvare og deretter OK.
  3. Start datamaskinen på nytt når du blir bedt om det.
  4. Velg Trinnvis bekreftelseOppstart-menyen, og trykk deretter Enter.
  5. I følgende tabell kan du se ulike valg og hvordan det anbefales at du svarer på forespørslene:
   Forespørsel                   Ditt svar---------------------------------------------------------------Last DoubleSpace-driveren?             JaLast systemregistret                JaOpprette en oppstartsloggfil (BOOTLOG.TXT)     JaLast oppstartsenhetsdriverne (CONFIG.SYS)      NeiDEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS             JaDEVICE=C:\WINDOWS\DBLBUFF.SYS            JaDEVICEHIGH=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS          JaLast oppstartskommandofilen (AUTOEXEC.BAT)     NeiLast det grafiske brukergrensesnittet i Windows   JaLast alle Windows-drivere?             Ja
   Merk at plasseringen av Windows-mappen på datamaskinen kan variere. Det er ikke sikkert du får alle disse forespørslene, men dette avhenger av oppstartsfilene på datamaskinen. Trykk Enter for å svare Ja, og trykk Esc for å svare Nei.
  6. Noter navnet på hver statiske VXD-fil, og svar Nei for ikke å laste inn filene. Her følger en liste over enkelte statiske VXD-filer fra Microsoft:
   Statisk VXD-fil    Gir støtte for----------------------------------------------Vnetsup.vxd   Microsoft-nettverketNdis.vxd     Microsoft-nettverketNdis2sup.vxd   Microsoft-nettverketJavasup.vxd   Microsoft JavaVrtwd.386    KlokkeVfixd.vxd    Hjelp for videotlf.Vnetbios.vxd   Microsoft-nettverketVserver.vxd   Microsoft-nettverketVredir.vxd    Microsoft-nettverketDfs.vxd     Microsoft-nettverketNdiswan.vxd   Microsoft-nettverketMsmouse.vxd   Microsoft Mouse
  7. Hvis atferden ikke lenger forekommer, kan du gjenta trinn 1 til 6, men trykk Enter for å svare Ja til hver av filene på den forrige listen. Hvis atferden ikke lenger forekommer, er ikke atferden relatert til noen av de statiske VXD-filene på listen.
  8. Bruk prosessen med halvveis å gjenopprette for å finne den statiske VXD-filen som forårsaker atferden.
  9. Slett den inkompatible statiske VXD-mappen under registernøkkelen HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\VxD.

Obs!

Msdos.sys

Filen Msdos.sys inneholder grunnleggende informasjon om plasseringen av Windows-mappen, oppstartsfiler og andre alternativer. Du kan redigere noen av disse alternativene i kategorien Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om filen Msdos.sys, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
118579 Contents of the Windows Msdos.sys File

Config.sys

Config.sys-filen gir tilbakevirkende kompatibilitet med MS-DOS-baserte programmer og tidligere Windows-baserte programmer. Det er ikke sikkert filen Config.sys finnes på din datamaskin. Filen Config.sys laster inn MS-DOS-baserte drivere på laveste nivå, og mange av disse filene har filtypen SYS.

Autoexec.bat

Filen Autoexec.bat gir også tilbakevirkende kompatibilitet med MS-DOS-baserte programmer og eldre Windows-baserte programmer. Det er ikke sikkert filen Autoexec.bat finnes på din datamaskin. Filen Autoexec.bat laster inn MS-DOS-baserte programmer, og mange av disse filene har filtypen COM eller EXE.

Winboot.ini

Filen Winboot.ini er en midlertidig versjon av Msdos.sys som kan finnes på din datamaskin hvis et program foretar endringer i datamaskinen som kan påvirke oppstartsprosessen. Filen Winboot.ini slettes vanligvis etter at programmet er fullført, ligger i rotmappen og overstyrer innstillinger i filen Msdos.sys.

Winstart.bat

Det er ikke sikkert Winstart.bat er tilgjengelig som en avmerkingsboks i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon. Filen Winstart.bat opprettes for programmer som må kjøre et MS-DOS-basert program for å få atferden til et Windows-basert program. De fleste brukere har ikke dette programmet.

System.ini

Filen System.ini inneholder informasjon om datamaskinens innstillinger for bestemt maskinvare. Filen må ligge i Windows-mappen for at Windows kan starte. Filen System.ini brukes til å laste inn ulike drivere, blant annet lyd- og skjermkortdrivere. Filen System.ini kan også inneholde flere 16-biters drivere for maskinvare som ikke bruker 32-biters drivere.

Når du klikker for å fjerne merket for Last System.ini-filen i Systemkonfigurasjon, og starter datamaskinen på nytt, skjer følgende endringer:
 • Skjermen får en oppløsning på 640 X 480 piksler med 16 farger. Hvis skjermen er satt til en høyere oppløsning, kan programsnarveier på skrivebordet overlappe.
 • Lydkortet fungerer ikke lenger på riktig måte.

Win.ini

Filen Win.ini inneholder informasjon som gjelder spesielt for det helhetlige utseendet i Windows. Filen Win.ini må ligge i Windows-mappen, eller så gjenopprettes den av Windows, leses ved oppstart for bakoverkompatibilitet med Windows 3.x, og mange av innstillingene kopieres i registret. Når du klikker for å fjerne merket for Last Win.ini-filen i Systemkonfigurasjon, opprettes det en generisk versjon av Win.ini-filen.

Wininit.ini

Filen Wininit.ini brukes til å fullføre installeringen av ulike komponenter for Windows og tredjepartsprodukter. Hver gang et program må kopiere eller fjerne en fil som er i bruk, skrives det instruksjoner til filen Wininit.ini. Windows kontrollerer om filen Wininit.ini finnes under oppstartsprosessen, og utfører instruksjonene hvis den blir funnet. Endre navnet til filen Wininit.ini med filtypen OLD for å feilsøke atferd, hvis Wininit.ini-filen finnes.

System.dat

Filen System.dat er en av to registerfiler som kreves for å starte Windows. Filen System.dat er lik System.ini og inneholder innstillinger for datamaskinen og programvaren. Alternativet Last inn oppstartselementer inneholder oppføringer som lastes fra System.dat-delen av registret.

User.dat

Filen User.dat er den andre av de to registerfilene som kreves for å starte Windows. Filen User.dat er lik Win.ini, fordi den inneholder informasjon om hvordan du kjører bestemte programmer, og informasjon om det helhetlige utseendet i Windows.

Slik oppretter du en sikkerhetskopi av oppstartsfiler

Du kan bruke Systemkonfigurasjon til å opprette en sikkerhetskopi av oppstartsfilene som beskrives i denne artikkelen. Du gjør dette ved å klikke Lag sikkerhetskopi i kategorien Generelt i Systemkonfigurasjon. Du kan velge om du vil lagre filene i en mappe eller på en av harddiskene. Det anbefales imidlertid at du lagrer filene på en diskett.

Statiske VXD-filer brukes til å laste inn virtuelle drivere for maskinvare og programvare. Mange tredjepartsprodusenter legger inn sine egne statiske VXD-filer.
w98seusefaq w98usefaq w98sesstop w98sstop
Właściwości

Identyfikator artykułu: 192926 — ostatni przegląd: 12/30/2004 20:05:00 — zmiana: 2.1

Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

 • kbhowto kbtshoot kbtool kbenv win98 KB192926
Opinia