Slik setter du inn bilder i PhotoDraw fra et digitalt kamera

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO193804
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hva gjør jeg hvis jeg vil laste inn bilder i PhotoDraw fra det digitale kameraet mitt?


Microsoft PhotoDraw kan laste inn bilder fra digitale kameraer som støtter TWAIN. TWAIN-driveren for kameraet må være installert i Windows. Visse kameraer støtter ikke TWAIN og andre installerer ikke driveren for TWAIN automatisk når annen programvare for kameraet blir installert.

Denne artikkelen beskriver hvordan du leser inn bilder fra et digitalt kamera til PhotoDraw. Informasjonen gjelder under forutsetning av at TWAIN-driveren for kameraet er riktig installert.

Løsning

Slik gjør du 1


Slik laster du inn bilder fra digitale kameraer:
1. Start PhotoDraw.
2. Velg alternativet for digitalt kamera på Fil-menyen.
3. Hvis TWAIN-driveren er installert for kameraet, blir det funnet. Angi kameraet og velg OK.

Hvis kameraet ikke blir funnet, kan du se i dokumentasjonen for kameraet eller ta kontakt med produsenten og finne ut av hvordan du installerer TWAIN-drivere for kameraet.

4. Forviss deg om at kilden på "Digital camera work pane" angir kameraet, og klikk Download.

Grensesnittet for kameraets driver vises, og du kan lese inn bilder fra kameraet.

Slik gjør du 2


MER INFORMASJON:
Slik kontrollerer du om TWAIN-driverne for kameraet er installert:

1. Velg Søk etter på Start-menyen og velg deretter Filer eller mapper.

2. Skriv *.ds i tekstfeltet Navn og klikk Søk nå.

3. Hvis det ikke blir funnet noen filer med filtypen .ds, er ingen TWAIN-drivere installert.

4. Hvis det blir funnet flere filer med filtypen .ds, kan du høyreklikke hver fil og velge menyalternativet Egenskaper. Klikk kategorien Versjon for å se hvilken enhet driveren tilhører. Også skannere bruker TWAIN-driver.

Denne artikkelen er basert på Microsoft Knowledge Base-artikkel Q193804 på følgende adresse:
(Obs! Teksten er på engelsk.)
Egenskaper

Artikkel-ID: 193804 – Forrige gjennomgang: 02/03/2014 09:57:08 – Revisjon: 3.0

  • Microsoft PhotoDraw 2000 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive KB193804
Tilbakemelding