Slik konfigurerer og bruker du nettmapper i Outlook 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO195867
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer og bruker nettmapper i Outlook 2000. Nettmapper er en metode for å dele Outlook-mapper med alle du kan sende e-postmeldinger til. Denne artikkelen drøfter følgende emner:
 • Legge til Nettmapper-komponenten
 • Dele en mappe
 • Angi tillatelser for medlemmer
Obs!  Outlook 2000 eller Microsoft Outlook 98 må brukes av alle parter, og alle meldinger må sendes med rikt tekstformat (RTF) aktivert. Nettmapper er utformet for å brukes i små kontormiljøer innenfor et lokalt nettverk (LAN). Funksjonen passer best til å dele kontakter, oppgaver og enkle e-postdiskusjoner. Nettmapper fungerer med Outlook installert med enten installasjonsalternativet Bare Internett eller Firma eller arbeidsgruppe.
Mer informasjon
Nettmapper er en tilleggskomponent som du må installere etter den opprinnelige installasjonen av Outlook.

Legge til Nettmapper-komponenten

Slik legger du til komponenten i Outlook:
 1. Klikk Start, velg Innstillinger, og klikk deretter Kontrollpanel.
 2. Dobbeltklikk ikonet Legg til / fjern programmer.
 3. Klikk Microsoft Office 2000, og klikk deretter Legg til / fjern.
 4. Klikk Legg til eller fjern funksjoner.
 5. Klikk plusstegnet (+) ved siden av Microsoft Outlook for Windows for å utvide grenen.
 6. Klikk ikonet ved siden av Nettmapper, og klikk deretter Kjør fra Min datamaskin.
 7. Klikk Oppdater nå for å installere funksjonen. Klikk OK når installasjonen er fullført.
Hvis du vil bruke nettmapper, må en person opprette hovedmappen og sende abonnementer til andre for å gi dem tilgang til mappen. Personene som mottar abonnementene, godtar dem, og informasjonen i hovedmappen blir automatisk replikert til personenes datamaskiner. Informasjon om tillegg, sletting og oppdateringer, inkludert hvilke tillatelser brukere har til å endre dataene, utveksles ved hjelp av skjulte e-postmeldinger.

Med nettmapper kan du dele Outlook-mapper med alle du kan sende e-post til. De eneste mappene du ikke kan dele gjennom nettmapper, er den standard Innboks-mappen og eventuelle mapper som befinner seg i en Microsoft Exchange Server-postboks.

Dele en mappe

En invitasjonsmelding sendes til potensielle medlemmer, og de må godta invitasjonen før det sendes informasjon til dem. Når personen har godtatt abonnementet, opprettes det en delt mappe på medlemmets lager der navnet er merket, og det sendes e-post tilbake til eieren, og oppdateringer sendes til medlemmet. Alle oppdateringer enten fra medlemmene eller eieren flyttes til en skjult mappe når de leveres, og behandles der ca. hvert 30. sekund når Outlook er inaktiv. Når meldinger er behandlet, plasseres de automatisk i riktig mappe. Det kan derfor hende du raskt ser nettmappemeldinger blinke gjennom innboksen. Når nye eller endrede elementer leveres til den delte mappen, merkes de som uleste, og tallet på uleste går opp for denne mappen, og angis i halvfet i mappevisningen. Slik deler du en mappe:
 1. I Outlook velger du en mappe som du vil dele.
 2. Pek på DelFil-menyen, og klikk deretter Denne mappen.
 3. Klikk Neste, og velg Legg til for å legge til personer fra Kontakter eller den personlige adresseboken eller en annen kilde.
 4. Når det nye medlemmet er valgt, klikker du Tillatelser og velger tillatelsesnivået for det valgte medlemmet. Klikk OK og deretter Neste.
 5. Legg til en passende beskrivelse. Dette vil bli sendt til det nye medlemmet som du nettopp har lagt til. Klikk Neste, klikk Fullfør, og klikk deretter OK.

Angi tillatelser for medlemmer

Avhengig av tillatelsesnivået som er gitt til medlemmet, sendes endringer som medlemmet gjør, tilbake til eieren, og deretter til resten av medlemmene. Alle konflikter løses av eieren. Endringer som foretas i eierens eller abonnentenes mappe, fanges opp, og oppdateringer sendes automatisk ved tidspunktet som er angitt på egenskapssiden Deling for mappen. En bruker kan imidlertid også tvinge sending av en oppdatering umiddelbart ved å klikke Send oppdateringer nå på den samme siden.
 1. I mappelisten i Outlook velger du mappen du vil angi medlemstillatelser for.
 2. Velg DelFil-menyen, og klikk deretter Denne mappen.
 3. Hvis du ikke lenger vil dele denne mappen, klikker du Stopp deling av denne mappen, og klikker deretter Ja. Hvis du vil endre tillatelser for denne mappen, klikker du Neste.
 4. Velg de medlemstillatelsene du vil endre, klikk Tillatelser, og velg de tillatelsene du vil bruke. Klikk OK og deretter Neste.
 5. Endre om nødvending beskrivelsen. Dette sendes til det nye medlemmet som du nettopp har lagt til. Klikk Neste, klikk Fullfør, og klikk deretter OK.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker nettmapper, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
229962 OL2000: Slik feilsøker du nettmapper
ekstern tilgang OL2K
Egenskaper

Artikkel-ID: 195867 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 09:45:05 – Revisjon: 3.1

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbsetup kbusage kbfunctions KB195867
Tilbakemelding