Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Opprette oppstartsdisketter for installasjonsprogrammet for Windows 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO197063
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hvordan oppretter jeg oppstartsdisketter for installasjonsprogrammet for Windows 2000?
Løsning
Kommandoene "winnt /OX" og "winnt32 /OX", som brukes til å lage installasjonsdisketter i Windows NT 4.0, fungerer ikke i Windows 2000. Hvis du skriver "winnt32 /OX" i Windows 2000, startes hjelpen der du får mer informasjon om WINNT32.EXE.

I Windows 2000 oppretter du installasjonsdisketter ved hjelp av et eget program. Programmet heter MAKEBOOT.EXE og
ligger på Windows 2000-CDen.

Slik oppretter du installasjonsdisketter:
1. Sett inn Windows 2000-CD-ROMen i CD-ROM-stasjonen.

2. Velg Kjør på Start-menyen.

3. Skriv det følgende i tekstvinduet og velg deretter OK:

enhet:\bootdisk\makeboot a:

(der "enhet" er CD-ROM-stasjonens stasjonsbokstav)

Obs! Du trenger ikke kjøre Windows for å kunne opprette installasjonsdisketter. Du kan for eksempel starte datamaskinen ved hjelp av en oppstartsdiskett for Windows 98 og deretter kjøre programmet MAKEBOOT.EXE.
Egenskaper

Artikkel-ID: 197063 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 09:56:02 – Revisjon: 3.1

Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB197063
Tilbakemelding