Enkle volumer kan bli utilgjengelige hvis det oppstår et strømbrudd kort tid etter opprettelsen

Symptoms

Tenk deg følgende: I Windows 7 kan du opprette et nytt enkelt volum i Diskbehandling eller DiskPart.exe på en ikke-flyttbar disk. Hvis Windows 7-systemet ditt utsettes for et plutselig strømbrudd få minutter etter en volumoppretting, kan det hende at volumet du opprettet før strømbruddet, er utilgjengelig og ikke er tilordnet en stasjonsbokstav når du slår systemet på igjen.

I Diskbehandling kan det dessuten hende at volumet ikke har noen oppgitt status (for eksempel OK) eller filsystemtype. Hvis du prøver å endre volumet i Diskbehandling, kan du få følgende feilmelding:

Operasjonen kunne ikke fullføres fordi visningen av diskbehandlingskonsollen ikke er oppdatert. Oppdater visningen ved å bruke oppdateringsoppgaven. Hvis problemet vedvarer, lukker du diskbehandlingskonsollen, og starter deretter Diskbehandling på nytt eller starter datamaskinen på nytt.

Cause
Dette problemet oppstår fordi konfigurasjonsinformasjonen for det nye volumet ikke ble skrevet til disken innen strømbruddet oppsto.
Resolution

Hvis du vil at vi skal løse dette problemet for deg, kan du gå til delen ”Løs det for meg”. Hvis du heller vil løse problemet selv, kan du gå til delen ”La meg løse det selv”.

Løs det for meg

Hvis du vil løse dette problemet automatisk, kan du klikke koblingen Løs dette problemet. I dialogboksenNedlasting av filer klikker du Kjør, og deretter følger du trinnene i løsningsveiviseren.

Løs dette problemet
Microsoft Fix it 50651Obs! Det kan hende at denne veiviseren kun er tilgjengelig på engelsk. Den automatiske korrigeringen fungerer imidlertid også for andre språkversjoner av Windows.

Obs! Hvis du ikke er på datamaskinen som problemet har oppstått på, kan du lagre den automatiske korrigeringen til en flash-enhet eller en CD slik at du kan kjøre den på datamaskinen som problemet har oppstått på.


Gå deretter til delen ”Løste dette problemet?”.

La meg løse det selv

Hvis du støter på problemet som er beskrevet i delen Symptomer, kan du løse problemet ved å installere volumet på nytt. Følg disse trinnene for å installere volumet på nytt.

  1. Åpne Enhetsbehandling. Du kan få tilgang til Enhetsbehandling ved å skrive inn ”Device Manager” eller ”devmgmt.msc” i Start søk-boksen.
  2. Når Enhetsbehandling er åpen, klikker du Lagringsvolumer for å utvide Lagringsvolumer-delen av enhetstreet.
  3. Under Lagringsvolumer bør du merke deg et volum som er oppført som ”Ukjent enhet”. Høyreklikk denne enheten, og velg Avinstaller. Når du blir bedt om å bekrefte, velger du OK.
  4. Start systemet på nytt hvis du blir bedt om det. Volumet skal være tilgjengelig når systemet har startet opp igjen. Hvis du ikke bes om å starte systemet på nytt, høyreklikker du i Enhetsbehandling og velger Søk etter maskinvareendringer. Når skanningen er fullført og installasjonen av volumet er komplett, vil du kunne få tilgang til volumet.

Obs!Hvis strømbruddet oppstår innen få sekunder etter volumopprettingen, kan du i sjeldne tilfeller bli bedt om å formatere volumet etter at du har fulgt trinnene ovenfor. Hvis dette skjer, betyr det at filsystemkonfigurasjonen ikke ble skrevet innen strømbruddet oppsto. Du må kanskje formatere på nytt eller gjenopprette volumet.

Løste dette problemet?

  • Kontroller om problemet er løst. Hvis problemet er løst, er du ferdig med dette avsnittet. Hvis problemet ikke er løst, kan du eventueltkontakte kundestøtte.
  • Vi setter pris på din tilbakemelding. Hvis du vil gi tilbakemelding eller rapportere eventuelle problemer med denne løsningen, kan du legge igjen en kommentar i bloggen ”Løs det for meg” eller sende oss ene-postmelding.

Egenskaper

Artikkel-ID: 2001877 – Forrige gjennomgang: 10/31/2011 19:16:00 – Revisjon: 1.0

  • KB2001877
Tilbakemelding