Det kan hende at Internet Information Services 6.0 ikke fungerer riktig etter installasjon av KB973917

Symptoms

Vurder følgende scenario.  Du har en Internet Information Services (IIS) 6.0 webserver som kjører på Windows Server 2003 Service Pack 2.  Microsoft-oppdaterignen KB973917 blir installert på serveren.  Etter at KB973917 ble installert, kan ikke IIS 6.0 programpoolene starte.  En inspeksjon av hendelsesloggene viser at IIS arbeidsprosessene  avsluttes uventet. Det vises meldinger som likner på dette:

 

Hendelsestype: Advarsel
Hendelseskilde: W3SVC
Hendelseskategori: Ingen
Hendelses-ID: 1009
Dato:  12/9/2009
Klokkeslett:  10:55:01 AM
Bruker:  I/T
Datamaskin: WEBSERVER01
Beskrivelse:
En prosessgivende programpool 'DefaultAppPool' ble uventet avsluttet. Prosessid-en var '1234'.
Prosessavslutningskoden var '0xffffffff'. 

 

I enkelte tilfeller blir IIS programpoolene til slutt vist av funksjonen Rapid Fail Protection.  Brukere som prøver å besøke webområdene som er lagret på serveren kan klage over at webområdene ikke er tilgjengelige, og at de ikke kan åpnes.

 

Cause

Før installasjonen av oppdateringen KB973917, hadde en eller flere av kjerne-DLL-filene feil filversjon.  Spesifikt ble ikke den tidligere installasjonen av Windows Server 2003 Service Pack 2 fullført på riktig måte, noe som førte til at noen av IIS DLL-filene ble værende på Service Pack 1-nivå, mens andre ble oppgradert til Service Pack 2-nivå.  IIS-tjenestene kunne kjøre som normalt selv med denne feilen.  Installasjonen av oppdateringen KB973917 utsatte filfeil-miljøet i så stor grad at IIS nå ikke kan fungere riktig. 

 

Resolution

Installer Service Pack 2 for Windows Server 2003 på webserveren for å løse dette problemet.  Det vil føre til at alle IIS 6.0-komponenter får riktig filversjon, og vil opprettholde installasjonen av oppdateringen KB973917.  Det skal ikke være nødvendig å installere oppdateringen KB973917 på nytt.

MERK: Ny installasjon av SP2 vil aktivere funksjonen SNP (Scalable Networking Pack) som er aktivert som standard i Windows 2003 Service Pack 2. Da Service Pack 2 ble lansert første gang, førte dette til problemene som er dokumentert i følgende KB:http://support.microsoft.com/kb/948496

Det kan være nødvendig å deaktivere Scalable Networking Pack etter at Service Pack 2 installeres igjen for å løse problemene som beskrives i KB 948496

 

More Information

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i produktene som nevnes i avsnittet Gjelder for.  Etter at Service Pack 2 for Windows Server 2003 installeres på nytt, må du undersøke filversjonene i oppdateringen KB973917 ved å lese følgende artikkel:

Beskrivelse av oppdateringen som implementerer utvidet beskyttelse for godkjenning i IIS (Internet Information Services)br>http://support.microsoft.com/kb/973917

 

Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2009746 – Forrige gjennomgang: 12/24/2009 03:14:00 – Revisjon: 1.0

Microsoft Internet Information Services 6.0

  • kbrapidpub kbnomt KB2009746
Tilbakemelding