Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Slik feilsøker du problemer med å avslutte Windows 98

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO202633
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan man feilsøker problemer som kan oppstå når du vil slå av eller starte datamaskinen på nytt.

Denne informasjonen er også tilgjengelig i feilsøkingsfunksjonen for oppstarts- og avslutningsproblemer i Windows 98. Microsoft anbefaler deg å bruke feilsøkingsfunksjonen, men denne artikkelen kan være til god hjelp. Feilsøkingsfunksjonen for oppstarts- og avslutningsproblemer for Windows 98 finnes på følgende webområde for Microsoft: Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
273746 Slik feilsøker du problemer med å avslutte Windows Me
Mer informasjon
Problemer med å avslutte Windows 98 kan skyldes ett av disse problemene:
 • Inkompatible, ødelagte enhetsdrivere eller enhetsdrivere som er i konflikt med hverandre
 • En ødelagt lydfil for avslutning
 • Maskinvare som er konfigurert feil eller ødelagt
Hvis du vil feilsøke disse punktene, følger du trinnene nedenfor i rekkefølge, og kontrollerer etter hvert trinn om problemet ble løst. Hvis problemet vedvarer, går du videre til neste trinn.
 1. Hvis du nylig har installert ny maskin- eller programvare på maskinen, avinstallerer du den for å se om avslutningsproblemene forsvinner. Gjør de det, må du kontakte produsenten av maskin- eller programvaren.
 2. Start datamaskinen i Sikkermodus og slå av på nytt. Hvis ikke maskinen slås riktig av i Sikkermodus, kan det være et kompatibilitetsproblem mellom Windows 98 og datamaskinens BIOS. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter leverandøren av maskinvaren, klikker du det relevante artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  Kontaktinformasjonen om tredjeparter i denne artikkelen er inkludert for å hjelpe deg å finne kundestøtten du trenger. Denne kontaktinformasjonen kan bli endret uten varsel. Microsoft garanterer på ingen måte nøyaktigheten til kontaktinformasjonen fra denne tredjeparten.
  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kontakter P1, klikker du det relevante artikkelnummeret i listen under for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base (Disse artikklene kan være på engelsk.):
  65416 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, A-K

  60781 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, L-P

  60782 Kontaktliste over tredjepartsleverandører av maskinvare og programvare, Q-Å

  Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
  • Finn ut om avslutningsproblemene skyldes en kommando eller en driver som automatisk lastes inn fra filene Win.ini, System.ini, Autoexec.bat eller Config.sys, eller om et program i Oppstart-mappen er i konflikt med oppstartsprosessen. Utfør feilsøking med ren oppstart for å gjøre dette.

   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du utfører feilsøking med ren oppstart, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   192926 Slik utfører du feilsøking i forbindelse med ren oppstart for Windows 98
  • Deaktiver noen enhetsdrivere. Noen av de vanligste enhetsdriverne som kan forårsake problemer, er driverne for lyd-, skjerm- og nettverkskort. Deaktiver driverne i følgende kategorier:
   • Skjermkort
   • Diskettkontrollere
   • Harddiskkontrollere
   • Tastatur
   • Mus
   • Nettverkskort
   • PCMCIA-socket
   • Porter
   • SCSI-kontrollere
   • Lyd-, video- og spillkontrollere
   Slik deaktiverer du enhetsdrivere:
   1. Høyreklikk Min datamaskin på skrivebordet, klikk Egenskaper og deretter kategorien Enhetsbehandling.
   2. Dobbeltklikk en enhetstype, for eksempel Lyd-, video- og spillkontrollere.
   3. Klikk én av enhetene på listen, og klikk deretter Egenskaper.
   4. Merk av for Deaktiver i denne maskinvareprofilen.

    Viktig!  Noter enheter du deaktiverer, slik at du kan aktivere dem igjen senere.
   5. Klikk OK, klikk OK på nytt, og start deretter datamaskinen på nytt.
   Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis maskinen ikke slås av riktig, gjentar du trinn A til E, men deaktiverer en annen maskinvareenhet i trinn D. Hvis du skal teste skjermkortet, klikk Start og Kjør, skriv msconfig, klikk OK, Avansert, merk av for VGA 640x480x16, og klikk deretter OK. Hvis du deaktiverer lyd-, skjerm- og nettverkskortet, men problemet fremdeles ikke er løst, aktiverer du disse enhetene på nytt ved å følge trinn A til E, men i trinn D fjerner du merket for Deaktiver i denne maskinvareprofilen. Deretter fortsetter du med neste trinn.

   Obs!  Hvis du ikke kan endre skjermkortets innstillinger med denne fremgangsmåten, endrer du driveren for skjermkortet til Standard VGA. Du må da gjøre følgende:
   1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Skjerm.
   2. Klikk Avansert i kategorien Innstillinger og deretter Endre i kategorien Kort.
   3. Klikk Neste, klikk Vis en liste over alle driverne slik at du kan velge hvilken driver du vil bruke, og klikk deretter Neste.
   4. Klikk Vis all maskinvare, klikk Standard skjermkorttyper i Produsenter-boksen, klikk Standard skjermkort (VGA) i Modeller-boksen og deretter Neste.
   5. Klikk Ja, klikk Neste, og klikk deretter Fullfør.
   6. Klikk Lukk, klikk Lukk på nytt, og klikk deretter Ja når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt.
   Hvis problemet ble løst av at du endret driveren for skjermkortet til Standard VGA, kontakter du produsenten av skjermkortet og ber om en oppdatert Windows 98-driver for kortet.

   Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking av skjermproblemer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   127139 Feilsøke skjermproblemer i Windows (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
   Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du feilsøker enhetsdrivere og maskinvareproblemer, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   133240 Feilsøking i forbindelse med enhetskonflikter med Enhetsbehandling (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
  • Avgjør om avslutningsproblemene skyldes VXD-filer (filer for virtuell enhetsdriver). Du må da gjøre følgende:
   1. Start datamaskinen på nytt, og trykk og hold Ctrl-tasten nede mens maskinen starter, inntil oppstartsmenyen til Windows 98 vises.
   2. Velg Trinnvis bekreftelse, og trykk Enter.
   3. Trykk J for hvert av følgende spørsmål og N for de andre: - Vil du laste DoubleSpace-driveren - Vil du laste systemregistret - DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS - DEVICE=C:\WINDOWS\IFSHLP.SYS - Vil du laste Windows-grensesnittet - Vil du laste alle Windows-drivere
   4. Etter at Windows-driverne er lastet inn, blir du spurt om alle statiske VXD-filer skal lastes inn, én om gangen. Noter navnet på hver VXD-fil, og svar N for å ikke laste inn filene. Her følger en ufullstendig liste over statiske VXD-filer fra Microsoft:
      +-----------------------------------------+  | Statisk VXD-fil | Gir støtte for    |  +-----------------------------------------+  | Vnetsup.vxd   | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Ndis.vxd     | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Ndis2sup.vxd   | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Javasup.vxd   | Microsoft Java    |  +-----------------------------------------+  | Vrtwd.386    | Klokke        |  +-----------------------------------------+  | Vfixd.vxd    | Hjelp for videotlf. |  +-----------------------------------------+  | Vnetbios.vxd   | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Vserver.vxd   | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Vredir.vxd    | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Dfs.vxd     | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Ndiswan.vxd   | Microsoft-nettverket |  +-----------------------------------------+  | Msmouse.vxd   | Microsoft-mus   |  +-----------------------------------------+							
   Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis maskinen slås av på riktig måte, kan du finne problemet mer nøyaktig ved å gjenta trinn A til D, men svare Ja til bare én av filene på listen over, og så starte maskinen på nytt. Kontroller hver fil ved å starte datamaskinen på nytt og svare Ja til en ny fil hver gang. Hvis maskinen ikke slås av riktig, er problemet knyttet til den siste VXD-filen du valgte.

   Kontroller egenskapene til den inkompatible statiske VXD-filen for å se hvilket program den er tilknyttet. Avinstaller og installer programmet på nytt for å erstatte VXD-filen med en ny kopi.

   Hvis du vil ha mer informasjon om Systemkonfigurasjon-verktøyet, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   181966 Avanserte innstillinger for feilsøking i Systemkonfigurasjon (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
  • Installer Windows 98 i en ny mappe. Dette kan være den raskeste måten å finne ut om problemet skyldes maskinvaren. Hvis du installerer Windows i en ny mappe og likevel opplever avslutningsproblemer, kan du kontakte maskinvareprodusenten for å få en oppdatert BIOS eller en annen metode for å løse problemet.

   Hvis du vil ha mer informasjon hvordan du installerer Windows 98 i en ny mappe, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
   193902 Slik installerer du Windows 98 i en ny mappe (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
 3. Deaktiver hurtig avslutning. Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere funksjonen for hurtig avslutning:

  1. Klikk Start, velg Programmer, Tilbehør og Systemverktøy, og klikk deretter Systeminformasjon.
  2. Klikk Systemkonfigurasjon på Verktøy-menyen.
  3. Klikk Avansert i kategorien Generelt.
  4. Klikk for å merke av forn Deaktiver hurtig avslutning, klikk OK, og klikk deretter OK på nytt.
  5. Når du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt, klikker du Ja.
  Hvis du vil ha mer informasjon om deaktivering av hurtig avslutning, klikker du artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  187607 Slik deaktiverer du hurtig avslutning i Windows 98
  Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis maskinen ikke slås av riktig, går du til neste trinn.
 4. Finn ut om avslutningsproblemet skyldes en ødelagt lydfil for avslutning av Windows. Du må da gjøre følgende:
  1. Klikk Start, pek på Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Lyder.
  2. Legg merke til navn og plassering for lydfilen Avslutt Windows, klikk Avslutt Windows i Lydhendelser-boksen, og klikk Ingen i Navn-boksen.
  3. Klikk OK, og start deretter datamaskinen på nytt.
  Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke slås av riktig, gjentar du trinn A til C, men gjenoppretter den opprinnelige Avslutt Windows-lyden i trinn B før du går til neste trinn. Hvis problemet løses, er lydfilen Avslutt Windows ødelagt og må erstattes.
 5. Kontroller om Avansert strømstyring (APM) er årsaken til avslutningsproblemene ved å deaktivere funksjonen: (Vær oppmerksom på at ikke alle datamaskiner har Avansert strømstyring-funksjon.) Du må da gjøre følgende:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, dobbeltklikk System, og klikk deretter kategorien Enhetsbehandling.
  2. Dobbeltklikk Systemenheter for å utvide den.
  3. Dobbeltklikk Avansert strømstyring på enhetslisten og merk av for Fremtving APM 1.0-modus og Deaktiver oppdatering av batteristatus under kategorien Innstillinger. Hvis alternativene allerede er valgt, klikker du for å deaktivere alternativene.
  4. Klikk OK til du kommer tilbake til Kontrollpanel, og start deretter datamaskinen på nytt.
  Kontroller om problemet er løst, ved å starte datamaskinen på nytt. Hvis datamaskinen ikke slåas av riktig, gjentar du trinn A til D, men fjerner merkene for Fremtving APM 1.0-modus og Deaktiver oppdatering av batteristatus og fortsetter til trinn 6.
 6. Hvis du kjører Windows 98 Second Edition og stadig opplever problemer med å slå av datamaskinen, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
  238096 Problemer med å slå av Windows 98 og Windows 98 Second Edition
Hvis denne artikkelen ikke beskriver dine avslutningsrelaterte problemer, går du til følgende Microsoft-webområde for å vise flere artikler om om å slå av Windows 98:

Tredjepartsproduktene som er omtalt i denne artikkelen, produseres av selskaper som er uavhengige av Microsoft. Microsoft gir ingen garantier, stilltiende eller andre typer garantier, med hensyn til disse produktenes ytelse eller pålitelighet.
start w98shutdown
Egenskaper

Artikkel-ID: 202633 – Forrige gjennomgang: 08/28/2006 05:24:00 – Revisjon: 4.0

Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

 • kbhowto kbtshoot kbenv kbfaq kbpowerman KB202633
Tilbakemelding