Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Bruke kommandolinjebrytere i Microsoft Access

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Hvis du vil ha en Microsoft Access 97-versjon av denne artikkelen, kan du se105128 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Moderat: Krever grunnleggende ferdigheter innen makroer, koding og interoperabilitet.

Denne artikkelen omhandler en Microsoft Access-database (*.mdb) og et Microsoft Access-prosjekt (*.adp).

Sammendrag
Når du kjører Microsoft Access fra Start-menyen eller en hurtigmeny, kan du bruke kommandolinjebrytere til å endre oppstartsprosessen. Du kan for eksempel åpne en bestemt database, kjøre en makro eller angi et passord.
Mer informasjon
Den følgende tabellen viser kommandolinjealternativene for Microsoft Access.
  Alternativ  Effekt                  Gjelder for  -----------------------------------------------------------------  database   Åpner Microsoft Access-databasen eller  Access-        Microsoft Access-prosjektet du angav.   database eller         Ta med en bane om nødvendig. Hvis du   Access-        kjører Windows 95, er standardbanen    prosjekt        Mine dokumenter-mappen din.	                /excl    Åpner den angitte Access-databasen for  Access-        alenetilgang. Hvis du vil åpne databasen database         for delt tilgang i et flerbrukermiljø,        utelater du dette alternativet. 	  /ro     Åpner Access-databasen eller -prosjektet Access-        du angav, for lesetilgang.        database eller                              Access-                             prosjekt  /user    Starter Access med det angitte      Access-  user name  brukernavnet.               database                                /pwd     Starter Access med det angitte      Access-  password   passordet.                database                                /profile   Starter Access med alternativene i den  Access-  user     angitte brukerprofilen i stedet for    database eller  profile   standardene for Microsoft Windows-    Access-         registeret fra installasjonen av     prosjekt        Access. Dette erstatter alternativet /ini 	        som ble brukt i tidligere versjoner  	        enn Access 97 til å angi en  	        initialiseringsfil.  /compact   Komprimerer og reparerer Access-databasen Access-  target    eller komprimerer Access-prosjektet, som database eller  database /  ble angitt før alternativet /compact,   Access-  target    og lukker så Access. Hvis du utelater et prosjekt  Access    målfilnavn etter alternativet /compact, 	  prosjekt   komprimeres filen til opprinnelig navn 	        og mappe. Hvis du vil komprimere til et annet         navn, angir du en målfil. Hvis du ikke 	        tar med en bane i måldatabasen eller mål- 	        Access-prosjektet, opprettes målfilen 	        i Mine dokumenter-mappen din som standard. I 	        et Access-prosjekt komprimerer dette alternativet 	        Access-prosjektfilen (*.adp), men ikke 	        SQL Server-databasen. 	  /repair   Reparerer Access-databasen som ble angitt Access-        før alternativet /repair, og lukker så  database         Access. I Access 2000 er komprimerings-        og reparasjonsfunksjonaliteten kombinert 	        under /compact. Alternativet /repair har 	        støtte for bakoverkompatibilitet. 	  /convert   Konverterer en Access-database i en    Access-  target    tidligere versjon til en Access 2000-   database  database   database med et nytt navn, og lukker så        Access. Angi kildedatabasen 	        før du bruker alternativet /convert. 	  /x macro  Starter Access og kjører den angitte    Access-        makroen. En annen måte å kjøre en makro  database eller         på når du åpner en database, er å     Access-        bruke en AutoExec-makro.          prosjekt                /cmd     Angir at det som kommer etterpå på     Access-        kommandolinjen, er verdien som skal    database eller         returneres av kommandofunksjonen. Dette  Access-        alternativet må være det siste på     prosjekt        kommandolinjen. Du kan bruke et semikolon	        (;) som et alternativ til /cmd. 	  /nostartup  Starter Access uten å vise oppstarts-   Access-        dialogboksen (den andre dialogboksen   database eller         som du ser når du starter Access).    Access-                             prosjekt  /wrkgrp   Starter Access med den angitte      Access-  workgroup  arbeidsgruppeinformasjonsfilen.      database  information                        file  /runtime   Starter Access i kjøretidsmodus.      Access-                             database eller                              Access-                             prosjekt

Merknader

 • Hvis du vil kjøre en Visual Basic for Applications-prosedyre når du åpner en database, bruker du handlingen KjørBasicKode i AutoExec-makroen eller i makroen som du kjører ved hjelp av kommandolinjealternativet /x. Du kan også kjøre en Visual Basic-prosedyre når du åpner en database ved å opprette et skjema med en Visual Basic-prosedyre som er definert for VedÅpning-handlingen. Angi dette skjemaet som oppstartsskjema ved å høyreklikke i Database-vinduet, klikke Oppstart og deretter angi dette skjemaet i boksen Vis skjema/side.
 • Hvis du vil angi en skråstrek (/) eller et semikolon (;) på kommandolinjen, skriver du inn tegnet to ganger. Hvis du for eksempel vil angi passordet ;mjs/md på kommandolinjen, skriver du inn ;;mjs//md etterfulgt av kommandolinjealternativet /pwd.
 • Eksempler:

  Du kan skrive inn følgende kommando i dialogboksen Kjør for å åpne en Access 2000-database i eksklusiv modus som kjører den angitte makroen ved oppstart:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\samples\Gastronor.mdb" /Excl /X Add Products
  Hvis du vil åpne en Access 2002-database i eksklusiv modus som kjører den angitte makroen ved oppstart, skriver du inn følgende kommando i dialogboksen Kjør:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10\samples\Gastronor.mdb" /Excl /X Add Products
  Hvis du på samme måte vil åpne en Access 2003-database i eksklusiv modus som kjører den angitte makroen ved oppstart, skriver du inn følgende kommando i dialogboksen Kjør:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11\samples\Gastronor.mdb" /Excl /X Add Products
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om å bruke /y ved installasjon, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
208488 Feilsøke ugyldige sidefeil i Microsoft Access 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker alternativet /pwd, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
207891 Kan ikke bruke alternativet /pwd med passordbeskyttet database i Access 2000 (denne artikkelen kan være på engelsk)
292302 Kan ikke bruke alternativet /pwd med passordbeskyttet database i Access 2002 (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker bryterne når du oppretter den distribuerbare kjøretidspakken, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
236519 Skrive makroer og brytere for snarveier i pakke- og distribusjonsveiviseren (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker bryteren /convert, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
319253 Bruke kommandolinjebryteren /convert til å konvertere en database bare til Access 2000-filformat (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om problemet ved åpning av Access-databasen ved hjelp av en egendefinert profil, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
266769 Feil ved start av Microsoft Access 2000 med egendefinert profil (denne artikkelen kan være på engelsk)
Hvis du vil ha mer informasjon om kommandolinjebrytere, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn kommandolinjealternativer for oppstart i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise de returnerte emnene.
start up startup
Egenskaper

Artikkel-ID: 209207 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 11:05:46 – Revisjon: 5.1

Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbstartprogram kbopenfile kbhowto kbinfo kbui KB209207
Tilbakemelding