Du får feilmeldingen Finner ikke installerbar ISAM eller noen filtyper mangler når du importerer, eksporterer eller kobler filer i Access 2000

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Før du endrer registret, må du sikkerhetskopiere det og være sikker på at du forstår hvordan du gjenoppretter det hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter eller redigerer registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Moderat: Krever grunnleggende ferdigheter innen makroer, koding og interoperabilitet.

Denne artikkelen omhandler en Microsoft Access-database (*.mdb) og et Microsoft Access-prosjekt (*.adp).

Hvis du vil ha en Microsoft Access 2002-versjon eller en Microsoft Office Access 2003-versjon av denne artikkelen, kan du se 283881.

Hvis du vil ha en Microsoft Access 97-versjon av denne artikkelen, kan du se 90111 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Symptom
Når du importerer, eksporterer eller kobler filer i Microsoft Access, mangler enkelte filtyper i rullegardinlisten Filtype i dialogboksen Import, dialogboksen Eksport eller dialogboksen Kobling. Du kan få følgende feilmelding hvis Access ikke finner ISAM-driveren for den typen fil:

Feilmelding 1
Finner ikke installerbar ISAM
Feilmelding 2
Veiviseren får ikke tilgang til informasjon i filen <banenavn>. Kontroller at filen finnes og at den har riktig format.
Du kan også få disse feilmeldingene hvis du prøver å importere fra, koble til og eksportere til Microsoft FoxPro fra Access 2000. Access 2000 krever at du bruker Microsoft Visual FoxPro-driveren Open Database Connectivity (ODBC). Access 97 bruker en ISAM-driver. Dette problemet kan oppstå når databaser oppgraderes fra Access 97 til Access 2000.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du konfigurerer ODBC-tilkoblingen til Visual FoxPro-databasen, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
225861 Ikke noe alternativ for å importere, koble eller eksportere til FoxPro-filtypen (denne artikkelen kan være på engelsk)
Årsak
Access bruker ISAM-drivere til å oppdatere andre filformater enn sitt eget. Hvis banen til ISAM-driveren i Windows-registret ikke er gyldig, eller hvis ISAM-driveren ikke finnes, kan dette problemet oppstå.
Løsning
Advarsel!  Hvis du bruker Registerredigering på feil måte, kan dette skape alvorlige problemer som gjør at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft kan ikke garantere at du kan løse problemer som er et resultat av feil bruk av Registerredigering. Bruk av Registerredigering skjer på eget ansvar.

Du kan forsøke å løse problemet ved å registrere filen manuelt, eller du må løse banenavnfeil i Windows-registret og deretter installere eller erstatte problemfilen. Gjør dette ved å bruke følgende fremgangsmåte:

Obs!  I feilmelding 1 som er nevnt i delen Symptom, er filnavnet direkte knyttet til den forsøkte operasjonen. I feilmelding 2 som er nevnt i delen Symptom, er filnavnet nevnt i teksten i meldingen.
 1. Finn den aktuelle filen i følgende tabell:
  FilnavnImporter/eksporter ISAM for:Windows-register
  Msexcl40.dllMicrosoft ExcelHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Excel
  Msexch40.dllMicrosoft ExchangeHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Exchange
  Msrd2x40.dllMicrosoft Jet 2.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 2.x
  Msrd3x40.dllMicrosoft Jet 3.xHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Jet 3.x
  Msltus40.dllLotus 1-2-3HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Lotus
  Mspbde40.dllImprise ParadoxHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Paradox
  Mstext40.dllTekstHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Text
  Msxbde40.dlldBaseHKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Jet\4.0\Engines\Xbase
 2. Bruk Microsoft Windows Utforsker til å søke etter filen.
 3. Hvis filen blir funnet, registrerer du banenavnet for filen. Hvis den ikke blir funnet, går du til trinn 13.
 4. Åpne Windows Registerredigering.
 5. Bla deg frem til registerundernøkkelen som er beskrevet i tabellen, og kontroller banenavnet mot det faktiske banenavnet. Hvis registernøkkelen ikke finnes, går du til trinn 8.
 6. Rett banen hvis den er feil. Fortsett med disse trinnene hvis banen er riktig.
 7. Lukk Registerredigering.

  Hvis du endret banen, gjentar du prosessen som forårsaket den opprinnelige feilen.
 8. Hvis feilen vedvarer, kan du prøve å registrere filen manuelt ved hjelp av verktøyet Regsvr32.exe.

  Verktøyet Regsvr32.exe er et program som brukes til å registrere DLLer og ActiveX-kontroller i Windows-registret. Du kan bruke denne filen til å slutte utstedelsen av DLL-filer som ikke samsvarer. Hvis du vil registrere DLL-filene på nytt ved hjelp av verktøyet Regsvr32.exe, går du til neste trinn.
 9. Kontroller at Regsvr32.exe-filen er i systemmappen der Windows er installert.

  Regsvr32.exe-filen ligger for eksempel vanligvis i C:\Windows\System eller i C:\Winnt\System32.
 10. Klikk Start og deretter Kjør.
 11. Skriv inn følgende kommando i boksen Åpne i dialogboksen Kjør.

  Obs!  Banen til Regsvr32.exe og navnet på og banen til DLL-filen kan være annerledes på datamaskinen din. Følgende kommando registrerer Excel ISAM:

  Regsvr32 c:\winnt\system32\msexcl40.dll

  Obs!  En annen metode for å registrere DLLer er å bruke Windows Utforsker til å finne DLL-filen.

  Dobbeltklikk DLL-filen. I dialogboksen Åpne med klikker du Regsvr32.exe, og klikker deretter OK.

  Dette oppretter en permanent tilknytning mellom alle DLLene og Regsvr32.exe. Du kan registrere andre uregistrerte DLLer ved å dobbeltklikke dem.

  Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du får tak i denne filen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
  267279 Regsvr32.exe tilgjengelig i Download Center (denne artikkelen kan være på engelsk)
 12. Hvis feilen fortsatt oppstår, eller hvis banenavnet var riktig i trinn 5, endrer du navnet på filen.
 13. Start verktøyet Legg til / fjern programmer, start installasjonsprogrammet for Office 2000, og klikk deretter Reparer Office.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du redigerer Windows-registret, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn Register i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og deretter klikker du Søk for å vise de returnerte emnene.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer, kobler eller eksporterer til FoxPro-filtypen, kan du klikke artikkelnummeret nedenfor for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
225861 Ikke noe alternativ for å importere, koble eller eksportere til FoxPro-filtypen (denne artikkelen kan være på engelsk)
prb 1 2 3 123 can't can t cannot not could couldn find installable ISAM
Egenskaper

Artikkel-ID: 209805 – Forrige gjennomgang: 02/08/2008 11:14:00 – Revisjon: 4.1

Microsoft Access 2000 Standard Edition

 • kberrmsg kbregistry kbexport kbimport kbprb kbopenfile KB209805
Tilbakemelding