Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Bruke kommandolinjebrytere for oppstart for å starte Word 2003, Word 2002 og Word 2000

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver kommandolinjebryterne som kan brukes til å starte Word og formålet. Noen av disse bryterne er også beskrevet i Hjelp for Word.

Hvis du vil ha mer informasjon om oppstartsbrytere, klikker du Hjelp for Microsoft WordHjelp-menyen, skriver inn kontroller hva som skjer når du starter word i Office-hjelperen eller svarveiviseren, og klikker deretter Søk for å vise emnene som gav treff.
Mer informasjon
Bruk én av følgende metoder hvis du vil bruke en kommandolinjebryter for å starte Word.

Metode 1: Bruk Kjør-kommandoen

 1. Klikk Start og deretter Kjør.
 2. Klikk Bla gjennom.
 3. Finn Office-mappen, klikk Winword.exe-filen, og klikk deretter Åpne. Winword.exe-filen finnes som standard i følgende mappe:
  • Microsoft Office Word 2003
   C:\Programfiler\Microsoft Office\Office11
  • Microsoft Word 2002
   C:\Programfiler\Microsoft Office\Office10
  • Microsoft Word 2000
   C:\Programfiler\Microsoft Office\Office
  Obs!  Banen til Winword.exe er i anførselstegn.
 4. Klikk i Åpne-boksen, og plasser deretter innsettingspunktet på nytt utenfor (til høyre for) det avsluttende anførselstegnet på slutten av banesetningen.
 5. Sett inn et mellomrom, etterfulgt av bryteren du vil bruke.

  Hvis du for eksempel vil starte Word og hindre innlasting av tillegg og globale maler, skriver du inn følgende i Åpne-boksen, og tar med anførselstegn:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a

Metode 2: Bruk en snarvei

Følg denne fremgangsmåten for å lage en snarvei for å starte Word fra Windows-skrivebordet:
 1. Høyreklikk på Windows-skrivebordet, velg Ny på snarveismenyen som vises, og klikk deretter Snarvei.
 2. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Lag snarvei.
 3. I dialogboksen Bla gjennom endrer du Søk i-boksen til følgende mappe:
  C:\Programfiler\Microsoft Office\Office
  Obs!  Plasseringen av denne mappen kan være en annen på din datamaskin.
 4. Klikk Winword.exe-filen, og klikk deretter Åpne.
 5. Klikk i Kommandolinje-boksen, og plasser deretter innsettingspunktet på nytt på slutten av banen som vises. Banen som vises i Kommandolinje-boksen, skal nå se tilnærmet slik ut:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe"
 6. Skriv inn et mellomrom etter det avsluttende anførselstegnet, og skriv deretter inn bryteren du vil ha. Banen som vises i Kommandolinje-boksen, skal nå se tilnærmet slik ut:
  "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /a
 7. Klikk Neste i dialogboksen Lag snarvei.
 8. Skriv inn navnet på den nye snarveien i boksen Skriv inn et navn på denne snarveien, og klikk deretter Fullfør.

Metodemerknader

Hvis du setter inn bryteren innenfor det avsluttende anførselstegnet og klikker OK, får du én av følgende feilmeldinger:
Finner ikke filen C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe /a (eller en av komponentene). Kontroller at banen og filnavnet er riktig, og at alle nødvendige biblioteker er tilgjengelige.
- eller -
Finner ikke D:\Programfiler\\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE /a. Kontroller at du har skrevet navnet riktig, og prøv på nytt. Hvis du vil søke etter en fil, klikker du startknappen og deretter Søk.
Hvis du angir en bane eller et filnavn som inneholder mellomrom etter en bryter, setter du banen i anførselstegn. Hvis du for eksempel vil starte Word og automatisk opprette et dokument basert på malen for midlertidig faks, vil bryteren ligne på følgende:
/t"c:\programfiler\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Derfor vil hele oppstartskommandoen ligne på følgende:
"C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe" /t"c:\programfiler\microsoft office\templates\1033\contemporary fax.dot"
Dette gjelder også /l-bryteren.

Liste over oppstartsbrytere i Word

Følgende oppstartsbrytere (kommandolinjebrytere) i Word vises i Hjelp for Word.
TypeDu må da gjøre følgende
/aStarter Word og hindrer at tillegg og globale maler (inkludert Normal-malen) blir lastet inn automatisk.

/a-bryteren låser også innstillingsfilene, det vil si at innstillingsfiler ikke kan leses eller endres hvis du bruker denne bryteren.
/lbane_for_tilleggStarter Word, og laster deretter inn et bestemt Word-tillegg.
/mStarter ny forekomst av Word uten å kjøre AutoExec-makroer.
/mmakronavnStarter Word, og kjører deretter en bestemt makro. /m-bryteren forhindrer også Word fra å kjøre eventuelle AutoExec-makroer.
/nStarter ny forekomst av Word uten et åpent dokument. Dokumenter som åpnes i hver forekomst av Word, vil ikke vises som valg på Vindu-menyen i andre forekomster.
/tmalnavnStarter Word med et nytt dokument basert på en annen mal enn Normal-malen.
/wStarter ny forekomst av Word med et tomt dokument. Dokumenter som åpnes i hver forekomst av Word, vil ikke vises som valg på Vindu-menyen i de andre forekomstene
(ingen bryter) Et nytt Word-vindu åpnes med et tomt dokument ved hjelp av den eksisterende forekomsten av Word-programmet.
Følgende oppstartsbrytere (kommandolinjebrytere) i Word vises ikke i Hjelp for Word.
TypeDu må da gjøre følgende
/cStarter ny forekomst av Word og deretter NetMeeting.
/qStarter Word uten å vise velkomstbildet i Word. Denne bryteren er bare tilgjengelig i Word 2000 Service Release 1 (SR-1).
/rStarter Word, starter installasjonsprogrammet, gjør endringer i Windows-registret og avslutter. Denne bryteren fremtvinger en ny registrering av Word i Windows-registret.
/uHar ingen virkning, og starter ikke Word.
/xStarter ny forekomst av Word fra operativsystemskallet (for eksempel for å skrive ut i Word). Denne forekomsten av Word svarer bare på én DDE-forespørsel, og ignorerer alle andre DDE-forespørsler og multiforekomster. Hvis du starter en ny forekomst av Word i operativmiljøet (for eksempel i Windows), anbefales det at bruker /w-bryteren, som starter en fullt fungerende forekomst.
/zDenne ligner på /t-bryteren. Denne bryteren viser imidlertid Ny-hendelsen. Eksempel: winword.exe /z"minmal.dot. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til følgende MSDN-webområde:
banenavn\filnavnStarter Word med et bestemt dokument åpent.

Obs!  Hvis du vil åpne flere filer samtidig, bruker du banenavn\filnavn.

For eksempel: "C:\Programfiler\Microsoft Office\Office\Winword.exe" c:\filnavn1.doc c:\filnavn2.doc
(en hvilken som helst bryter) Starter ny forekomst av Word. Hvis du for eksempel starter Word med bare / og ingen bryter, eller ved hjelp av bryterkombinasjon som ikke vises, starter bare Word en ny forekomst av Word med et nytt tomt dokument.
Følgende oppstartsbryter (kommandolinjebryter) i Word vises i Hjelp for Word 2000, men ikke i Hjelp for Word 2002 eller Hjelp for Word 2003.
TypeDu må da gjøre følgende
/mfilnStarter Word, og åpner deretter den angitte filen i listen over sist brukte filer på Fil-menyen.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker kommandolinjebrytere for oppstart for å starte Word 2007, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:
start-up commandline WD2000 WD2002 WD2003 command line switch
Eigenschappen

Artikel-id: 210565 - Laatst bijgewerkt: 02/08/2008 11:14:00 - Revisie: 7.2

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbinfo kbcommandline KB210565
Feedback