Angi at Word 2000 skal bruke en annen skrifttype som standard

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO211668
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Symptom
Hvordan velger jeg en annen skrifttype i Word 2000?
Løsning
Den skrifttypen som brukes som standard i Word er definert
i den globale malen Normal.dot. Normal.dot brukes for alle nye dokumenter hvis du ikke angir at en annen mal skal brukes.

Slik endrer du standard skrifttype:

1. Start Word.

2. Åpne et nytt dokument basert på Normal.dot. Dette gjør du
ved å velge Ny på Fil-menyen og velge kategorien Generelt.
Merk Tomt dokument, og velg OK.

3. Velg Skrift på Format-menyen.

4. Velg skrifttype, størrelse og de attributtene du vil bruke.

5. Klikk Standard.

6. Klikk Ja når følgende spørsmål vises:

Vil du endre standardskriften til <navn på skrifttype>?
Denne endringen vil påvirke alle dokumenter
som er basert på dokumentmalen NORMAL.

7. Hold nede SKIFT mens du åpner Fil-menyen, og velg Lagre alt.

Obs! Velg Avbryt hvis du blir spurt om det nye, tomme
dokumentet skal lagres. Du blir ikke spurt om endringene
skal lagres i malen hvis ikke alternativet Spør om du vil lagre
Normal.dot er aktivert. Slik aktiverer du dette alternativet:

1. Velg Alternativ på Verktøy-menyen.

2. Velg kategorien Lagre, og merk av for Spør om du vil lagre
Normal.dot.

3. Velg OK hvis du vil lagre innstillingen.

Egenskaper

Artikkel-ID: 211668 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 11:44:55 – Revisjon: 2.0

Microsoft Word 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive KB211668
Tilbakemelding