Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Kjøre eksempelkode fra Knowledge Base-artikler i Office 2000

Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office XP, kan du se 290140 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 97, kan du se 173707 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 2001 for Macintosh, kan du se 274703 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Hvis du vil ha en versjon av denne artikkelen som er tilpasset Microsoft Office 98 Macintosh Edition, kan du se 181058 (denne artikkelen kan være på engelsk).
Sammendrag
Microsoft Knowledge Base inneholder en rekke artikler som inkluderer eksempelkode for VBA-makroer (Visual Basic for Applications). Mange av disse makroene illustrerer grunnleggende programmeringsprinsipper i Visual Basic for de ulike Office 2000-programmene. Denne artikkelen inneholder instruksjoner for hvordan du bruker eksempelkoden til å opprette en ny makro, og hvordan du kjører denne makroen.
Mer informasjon
Programmeringseksemplene som Microsoft bruker, er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, verken direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen har som utgangspunkt at du er kjent med programmeringsspråket som anvendes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre, men de vil ikke tilpasse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer som dekker dine spesifikke behov. Hvis du vil bruke eksempelkode fra en Knowledge Base-artikkel, må du legge til en ny Visual Basic-makro (eller velge en eksisterende makro). Du kan deretter kopiere og lime inn eller skrive inn eksempelkoden i denne makroen ved å bruke en av følgende metoder:

Opprette en ny makro

 1. Åpne eller opprett en mal i Office-programmet du bruker.
 2. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Makroer.
 3. Velg Word-malen eller -dokumentet der du vil lagre makroen, i Makroer i-listen.
 4. Skriv inn et navn på makroen i Makronavn-boksen.
 5. Klikk Opprett for å åpne Visual Basic Editor.
 6. Gjør ett av følgende:

 • Skriv inn makrokoden mellom linjene Sub Macroname() og End Sub.
Sub macroname()  Skriv inn makrokoden herEnd Sub

- eller -

 • Kopier eksempel koden og lim den inn i makroen ved å følge denne fremgangsmåten:
Sub macroname() End Sub

 1. Gå til programmet du bruker til å vise Microsoft Knowledge Base-artikkelen, for eksempel Microsoft Internet Explorer.
 2. Merk eksempelkoden ved å holde nede CTRL-tasten og deretter enkeltklikke koden.
 3. Klikk KopierRediger-menyen.
 4. Gå til Visual Basic Editor.
 5. Merk den eksisterende kodeteksten mellom Sub Macroname() og End Sub i makroen i Visual Basic Editor.
 6. Klikk PasteEdit-menyen.

  Obs!  Når du limer inn, erstattes den eksisterende koden med koden du kopierte fra Knowledge Base-artikkelen.
Når du har skrevet eller limt inn koden i makroen, klikker du Close and Return to Microsoft<-program>File-menyen.

der <program> står for Microsoft Office 2000-programmet du bruker. Obs!  Bruk TAB-tasten til å rykke inn tekst. Linjer som begynner med apostrof ('), er kommentarer og er ikke nødvendige for å kjøre makroen. Det kan imidlertid være lurt å ta dem med, siden de kan gjøre det enklere å forstå makroen.

Legge til eksempelkode i en modul

Hvis du vil legge til kode i en modul, må du enten ha en eksisterende modul eller opprette en ny modul. Fremgangsmåte:
 1. Åpne eller opprett en mal i Office-programmet du bruker.
 2. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk Visual Basic Editor.
 3. Klikk prosjektikonet som har samme navn som malen eller dokumentet, i prosjektvinduet i Visual Basic Editor (som standard er dette i øvre venstre hjørne). Hvis du ikke har lagret malen eller dokumentet ennå, vil prosjektnavnet være noe sånt som Project(Dokument1) eller TemplateProject(Mal1).

  Obs!  FOR WORD-BRUKERE: Hvis du vil lagre makroen i den globale standardmalen, Normal.dot, dobbeltklikker du Normal-prosjektet.
 4. Hvis prosjektet du klikket, ikke inneholder en undermappe som heter Modules, klikker du ModuleInsert-menyen.
 5. Klikk hvor som helst i kodevinduet for modulen du vil opprette. Kodevinduet er vanligvis i øvre høyre hjørne i Visual Basic Editor.
 6. Skriv eller lim inn eksempelkoden nøyaktig slik den vises i Knowledge Base-artikkelen, inkludert linjene Sub Macroname() og End Sub.

  Obs!  Hvis du vil ha mer informasjon om å skrive eller lime inn makrokoden, kan du se "Opprette en ny makro" i denne artikkelen.
Når du har skrevet eller limt inn koden i makroen, klikker du Close and Return to Microsoft<-program>File-menyen.

der <program> står for Microsoft Office 2000-programmet du bruker.

Kjøre makroen

 1. Velg MakroVerktøy-menyen, og klikk deretter Makroer.
 2. Velg navnet på makroen i Makronavn-listen, og klikk deretter Kjør.
Referanser
Microsoft Hjelp for hvert Office-program inneholder en rekke emner om å arbeide med makroer. Visual Basic Help inneholder omfattende informasjon om å skrive egen kode.

Hvis du vil ha mer informasjon om å få hjelp med Visual Basic for Applications, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
226118 OFF2000: Programmeringsressurser for Visual Basic for Applications (denne artikkelen kan være på engelsk)
vba vbe visual basic OFF2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 212536 – Forrige gjennomgang: 02/25/2008 21:08:00 – Revisjon: 4.2

 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • kbhowto kbinfo kbmacro kbprogramming kbfaq KB212536
Tilbakemelding