Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Sammenligne data i to kolonner for å finne duplikater i Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
Denne artikkelen beskriver to metoder som du kan bruke til å sammenligne data i to kolonner i et Microsoft Excel-regneark for å finne duplikatoppføringer.
Mer informasjon

Metode 1: Bruk en regnearkformel

Følg disse trinnene for å bruke en regnearkformel for å sammenligne data i to kolonner:
 1. Start Excel.
 2. Skriv inn følgende data i et nytt regneark (la kolonne B være tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 3. Skriv inn følgende formel i celle B1:
  =IF(ISERROR(MATCH(A1,$C$1:$C$5,0)),"",A1)
 4. Merk cellene B1:B5.
 5. I Microsoft Office Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel velger du FyllRediger-menyen, og deretter klikker du Ned.

  I Microsoft Office Excel 2007 og Excel 2010 klikker du Fyll i Redigering-gruppen, og deretter klikker du Ned.

  Duplikatene vises i kolonne B, som i følgende eksempel:
    A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0					

Metode 2: Bruk en Visual Basic-makro

Programmeringseksemplene som Microsoft bruker, er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet eller anvendelighet for et særskilt formål. Denne artikkelen antar at du er kjent med programmeringsspråket som brukes, og verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De kommer imidlertid ikke til å endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov. Følg trinnene i eksempelet nedenfor for å bruke en Visual Basic-makro til å sammenligne dataene i to kolonner:
 1. Start Excel.
 2. Trykk ALT+F11 for å starte Visual Basic-redigering.
 3. Klikk ModulSett inn-menyen.
 4. Skriv inn følgende kode i et modulark:
  <![CDATA[Sub Find_Matches()  Dim CompareRange As Variant, x As Variant, y As Variant  ' Angi CompareRange som området der du vil  ' sammenligne utvalget.  Set CompareRange = Range("C1:C5")  ' Obs!&#160;  Hvis sammenligningsområdet finnes i en annen arbeidsbok  ' eller et annet regneark, bruker du følgende syntaks:  ' Set CompareRange = Workbooks("Bok2"). _  '  Worksheets("Ark2").Range("C1:C5")  '  ' Gjenta gjennom hver celle i utvalget og sammenlign det med  ' hver celle i CompareRange.  For Each x In Selection    For Each y In CompareRange      If x = y Then x.Offset(0, 1) = x    Next y  Next xEnd Sub					]]>
 5. Trykk ALT+F11 for å gå tilbake til Excel.
 6. Skriv inn følgende data (la kolonne B være tom):
  A1: 1  B1:   C1: 3A2: 2  B2:   C2: 5A3: 3  B3:   C3: 8A4: 4  B4:   C4: 2A5: 5  B5:   C5: 0					
 7. Merk området A1:A5.
 8. I Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel velger du MakroVerktøy-menyen, og deretter klikker du Makroer.

  I Excel 2007 og Excel 2010 klikker du kategorien Utvikler, og deretter klikker du Makro i Kode-gruppen.
 9. Klikk Find_Matches og deretter Kjør.
Duplikatene vises i kolonne B. Like numre plasseres ved siden av første kolonne, som illustrert nedenfor:
  A1: 1  B1:   C1: 3  A2: 2  B2: 2  C2: 5  A3: 3  B3: 3  C3: 8  A4: 4  B4:   C4: 2  A5: 5  B5: 5  C5: 0				
match data XL2003 XL2007 XL2010
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Eigenschappen

Artikel-id: 213367 - Laatst bijgewerkt: 01/08/2014 15:24:00 - Revisie: 1.0

Microsoft Excel 2010, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003

 • kbdtacode kbhowto kbprogramming KB213367
Feedback