Je bent nu offline; er wordt gewacht tot er weer een internetverbinding is

Slik bruker du en makro for å legge til etiketter på datapunkt i punktdiagrammer eller boblediagrammer i Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Sammendrag
I Microsoft Excel finnes det ingen innebygd kommando som automatisk fester tekstetiketter til datapunkt i punktdiagrammer eller boblediagrammer. Du kan imidlertid opprette en Microsoft Visual Basic for Applications-makro som gjør dette. Denne artikkelen inneholder en eksempelmakro som utfører oppgaven i et punktdiagram. Den samme koden kan imidlertid brukes i et boblediagram.
Mer informasjon
Programmeringseksemplene som Microsoft bruker, er kun eksempler. Microsoft gir ingen garantier, direkte eller indirekte. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, eventuelle stilltiende garantier om salgbarhet eller anvendelighet for særskilte formål. Denne artikkelen er basert på at du er kjent med programmeringsspråket som brukes, og med verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsofts kundestøtteteknikere kan være behjelpelige med å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre. De kommer imidlertid ikke til å endre disse eksemplene for å gi forbedret funksjonalitet eller opprette prosedyrer for å dekke dine bestemte behov. Eksempelkoden i denne artikkelen antar at dataene og de tilknyttede etikettene er ordnet i et regneark i følgende format:
 • Den første kolonnen inneholder dataetikettene.
 • Den andre kolonnen inneholder x-verdiene for punktdiagrammet.
 • Den tredje kolonnen og etterfølgende kolonner inneholder y-verdiene for punktdiagrammet.
Obs!  Selv om det oppgitte eksemplet bare inneholder én datakolonne for y-verdier, kan du bruke mer enn én dataserie.

Hvis du vil bruke makroene i denne artikkelen, kan du opprette et diagram ved hjelp av følgende data:
  A1: Etiketter    B1: X-verdier  C1: Y-verdier  A2: Datapunkt1  B2: 12     C2: 5  A3: Datapunkt2  B3: 9     C3: 7  A4: Datapunkt3  B4: 5     C4: 3  A5: Datapunkt4  B5: 4     C5: 8  A6: Datapunkt5  B6: 1     C6: 4
Obs!  Tabellen bør ikke inneholde tomme kolonner, og kolonnen som inneholder dataetikettene, bør ikke skilles fra kolonnen som inneholder x-verdiene. Etikettene og verdiene må ordnes nøyaktig i formatet som er beskrevet i denne artikkelen. (Cellen øverst til venstre trenger ikke være celle A1.)

Bruk følgende fremgangsmåte for å feste tekstetiketter til datapunkt i et punktdiagram:
 1. I regnearket som inneholder eksempeldataene, velger du celleområdet B1:C6.
 2. I Microsoft Office Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel følger du denne fremgangsmåten:
  1. Klikk DiagramSett inn-menyen.
  2. I dialogboksen Diagramveiviser - Trinn 1 av 4 - Diagramtype klikker du kategorien Standardtyper. Under Diagramtype klikker du Punktdiagram (XY), og deretter Neste.
  3. I dialogboksen Diagramveiviser - Trinn 2 av 4 - kildedata for diagrammet klikker du kategorien Dataområde. Under Serie i klikker du Kolonner, og deretter Neste.
  4. I dialogboksen Diagramveiviser - Trinn 3 av 4 - diagramalternativer klikker du Neste.
  5. I dialogboksen Diagramveiviser - Trinn 4 av 4 - plassering av diagrammet klikker du Som nytt ark, og deretter klikker du Fullfør.
  I Microsoft Office Excel 2007 bruker du denne fremgangsmåten:
  1. Klikk kategorien Sett inn, klikk Punktdiagram i gruppen Diagrammer, og velg deretter type.
  2. I kategorien Utforming klikker du Flytt diagram i Plassering-gruppen, klikker Nytt ark og deretter klikker du OK.
 3. Trykk ALT+F11 for å starte Visual Basic-redigering.
 4. Klikk ModulSett inn-menyen.
 5. Skriv inn følgende eksempelkode i modularket:
  Sub AttachLabelsToPoints()  'Dimension variables.  Dim Counter As Integer, ChartName As String, xVals As String  ' Disable screen updating while the subroutine is run.  Application.ScreenUpdating = False  'Store the formula for the first series in "xVals".  xVals = ActiveChart.SeriesCollection(1).Formula  'Extract the range for the data from xVals.  xVals = Mid(xVals, InStr(InStr(xVals, ","), xVals, _   Mid(Left(xVals, InStr(xVals, "!") - 1), 9)))  xVals = Left(xVals, InStr(InStr(xVals, "!"), xVals, ",") - 1)  Do While Left(xVals, 1) = ","   xVals = Mid(xVals, 2)  Loop  'Attach a label to each data point in the chart.  For Counter = 1 To Range(xVals).Cells.Count   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).HasDataLabel = _     True   ActiveChart.SeriesCollection(1).Points(Counter).DataLabel.Text = _     Range(xVals).Cells(Counter, 1).Offset(0, -1).Value  Next CounterEnd Sub
 6. Trykk ALT+Q for å gå tilbake til Excel.
 7. Bytt til diagramarket.
 8. I Excel 2003 og i tidligere versjoner av Excel velger du MakroVerktøy-menyen, og deretter klikker du Makroer. Klikk AttachLabelsToPoints, og klikk deretter Kjør for å kjøre makroen.

  I Excel 2007 klikker du kategorien Utvikler og Makro i Kode-gruppen. Deretter velger du AttachLabelsToPoints og klikker Kjør.
Makroen fester etikettene i cellene A2:A6 til datapunktene i diagrammet.
punktdiagram XL2000 XL98 XL97 XL2001 XL2002 XLX XL2003 XL2007
Eigenschappen

Artikel-id: 213750 - Laatst bijgewerkt: 05/22/2007 14:21:00 - Revisie: 4.1

Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel X for Mac, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 98 for Macintosh

 • kbhowto kbinfo kbchart kbprogramming kbdtacode KB213750
Feedback