Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

XL: Metode for å finne ut om et år er et skuddår

Sammendrag
Denne artikkelen inneholder informasjon som forklarer hvordan du finner ut om et år i en dato som brukes i et Microsoft Excel-dokument, er et skuddår.
Mer informasjon
Datosystemet som brukes av Excel, er basert på den gregorianske kalenderen, som ble innført i 1582 av pave Gregor XIII. Denne kalenderen ble utviklet for å korrigere feilene som den mindre nøyaktige julianske kalenderen forårsaket.

I den gregorianske kalenderen består et vanlig år av 365 dager. Ettersom den faktiske lengden på et siderisk år (tiden jorden bruker på å gå en runde rundt solen) egentlig er 365,25635 dager, får vi hvert fjerde år et "skuddår" bestående av 366 dager, slik at vi eliminerer feilen som forårsakes av tre vanlige (men korte) år. Ethvert år som er delelig med 4, er et skuddår: 1988, 1992 og 1996 er eksempler på skuddår.

Det er imidlertid en liten feil som må tas med i betraktningen. For å eliminere denne feilen er et år som er delelig med 100 (for eksempel 1900), i henhold til den gregorianske kalenderen et skuddår bare hvis det også er delelig med 400.

Derfor er følgende år IKKE skuddår:
1700, 1800, 1900, 2100, 2200, 2300, 2500, 2600
fordi de er delelige med 100, men IKKE med 400.

Følgende år ER skuddår:
1600, 2000, 2400
fordi de er delelige med både 100 og 400.

Ettersom tidligere Microsoft Excel-versjoner enn Excel 97 bare håndterer år fra 1900 til 2078, gjelder 100/400-regelen for skuddår i Microsoft Excel bare for året 1900. For å sikre kompatibilitet med andre programmer behandler imidlertid Microsoft Excel året 1900 som et skuddår.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
214058 XL2000: Ukedager før 1. mars 1900 er feil (denne artikkelen kan være på engelsk)

Finne ut om et år er et skuddår

Hvis du vil finne ut om et år er et skuddår, følger du denne fremgangsmåten:
 1. Hvis året er delelig med 4, går du til trinn 2. Hvis ikke, går du til trinn 5.
 2. Hvis året er delelig med 100, går du til trinn 3. Hvis ikke, går du til trinn 4.
 3. Hvis året er delelig med 400, går du til trinn 4. Hvis ikke, går du til trinn 5.
 4. Året er et skuddår (det har 366 dager).
 5. Året er ikke et skuddår (det har 365 dager).

Formel for å finne ut om et år er et skuddår

Følgende formel finner ut om et år som skrives inn i en celle (celle A1 i dette eksempelet), er et skuddår:

=IF(OR(MOD(A1,400)=0,AND(MOD(A1,4)=0,MOD(A1,100)<>0)),"Skuddår", "IKKE skuddår")
  Hvis verdien i celle A1 er følgende  returnerer formelen  ----------------------------------------------------------  1992                  Skuddår  2000                  Skuddår  1900                  IKKE skuddår				
XL2000 y2k years leapyear 365 366 xl2002 xl2001 xl98 xl97
Egenskaper

Artikkel-ID: 214019 – Forrige gjennomgang: 02/25/2008 21:08:00 – Revisjon: 3.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 97 Standard Edition, Microsoft Excel 2001 for Mac, Microsoft Excel 98 for Macintosh

 • kbhowto KB214019
Tilbakemelding