Du får en feilmelding når du prøver å lagre en fil i Excel

Kundestøtte for Office 2003 er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Office 2003 den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Hvis du vil ha en Microsoft Excel 97-versjon av denne artikkelen, kan du se 103329.
Symptom
Når du lagrer et dokument i Microsoft Excel, kan en av følgende feilmeldinger vises:
Har ikke tilgang til det skrivebeskyttede dokumentet.filnavn
- eller -
Disken er full.
- eller -
Dokumentet ble ikke lagret.
- eller -
Dokumentet ble ikke fullstendig lagret.
- eller -
Dokumentet ble ikke lagret. Tidligere versjoner av dokumentet kan ha blitt slettet.

Dokumentet ble ikke lagret.
- eller -
Filnavn.xls er låst for redigering av brukernavn. Velg Varsle hvis du vil åpne en skrivebeskyttet kopi av dokumentet, og motta en melding når dokumentet ikke lenger er i bruk.
Årsak
Dette problemet oppstår når prosessen som Excel bruker til å lagre en fil, blir avbrutt. Tilkoblingen blir for eksempel brutt under lagring til en ekstern nettverksstasjon. Eller hvis disken fjernes under lagring til en flyttbar disk, for eksempel en diskett.
Løsning
Hvis du vil fortsette å arbeide med denne filen, lagrer du arbeidsboken på en annen diskstasjon. Du må gjenopprette tilkoblingen eller løse problemet med den opprinnelige målstasjonen før du kan lagre på denne stasjonen på nytt.
Mer informasjon
Når du arbeider i en fil, lagrer Microsoft Excel filen med et midlertidig navn, og plasserer denne filen i den samme mappen som den opprinnelige filen. Når du lagrer filen, blir den opprinnelige filen slettet, og navnet på den midlertidige filen endres til det opprinnelige filnavnet.

Hvis denne prosessen blir avbrutt, kan det hende at filen ikke blir lagret på riktig måte, eller du kan finne en eller flere midlertidige filer i mappen der du prøvde å lagre filen. I tillegg kan du få en av flere varsel- eller feilmeldinger.

Nedenfor vises noen av de mulige meldingene du kan få, og forklaringer på hvorfor du kan få dem.

"Har ikke tilgang til det skrivebeskyttede dokumentet <filnavn>"

Stasjonen du lagrer til, er en nettverksstasjon, og du har ikke tilstrekkelige tillatelser til å lagre til denne stasjonen. Lagre på den lokale harddisken eller på en diskettstasjon.

"Disken er full"

Stasjonen du lagrer til, har ikke tilstrekkelig ledig plass for den midlertidige filen. Slett noen filer fra den gjeldende stasjonen, og lagre på en annen stasjon eller på en diskettstasjon.

"Dokumentet ble ikke lagret " eller "Dokumentet ble ikke fullstendig lagret"

Prosessen ble avbrutt under oppretting av den midlertidige filen fordi du trykte ESC, det oppstod en maskinvare- eller programvarefeil, eller det oppstod et annet medieproblem. Den opprinnelige filen er fremdeles intakt, og hvis ikke datamaskinen eller arbeidsstasjonen sviktet, er versjonen av filen som inneholder de aktuelle endringene, fremdeles åpen i minnet. Lagre filen på en annen stasjon. Hvis datamaskinen eller arbeidsstasjonen sviktet, kan du bruke den opprinnelige filen. (Merk at eventuelle endringer som gjøres i den siste revisjonen, vil gå tapt.)

"Dokumentet ble ikke lagret. Tidligere versjoner av dokumentet kan ha blitt slettet"

Prosessen ble avbrutt mens den opprinnelige filen ble slettet, eller mens navnet på den midlertidige filen ble endret. Dette problemet vil oppstå av samme årsaker som scenariet som er beskrevet i delen "Dokumentet ble ikke lagret", eller "Dokumentet ble ikke fullstendig lagret". I dette tilfellet går den opprinnelige filen tapt (selv om den midlertidige filen kan leses). Hvis datamaskinen eller arbeidsstasjonen sviktet, bruker du den midlertidige filen. Hvis avbruddet ble forårsaket av noe annet, er versjonen av filen som inneholder de aktuelle endringene, fremdeles åpen i minnet. Lagre filen på en annen stasjon.
Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du artikkelnumrene nedenfor for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base (disse artiklene kan være på engelsk):
223816 XL2000: Feilmelding: Disken er full
223812 XL2000: Feilmelding: Dokumentet ble ikke lagret
XL2000 temp
Egenskaper

Artikkel-ID: 214073 – Forrige gjennomgang: 02/04/2005 17:43:00 – Revisjon: 3.2

Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition

  • kberrmsg kbprb kbsavefile KB214073
Tilbakemelding