Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Justere forsinkelser på menyer i Windows NT

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO216445
Symptom
Jeg må velge Programmer på Start-menyen hvis jeg vil se Programmer-menyen. Hvordan kan jeg få menyen til å vises automatisk?


Obs! Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du redigerer Windows-registret. Før du gjør noen endringer, er det svært viktig at du vet hvordan du kan tilbakestille registeret hvis en feil skulle oppstå. Mer informasjon om dette finner du i avsnittet "Tilbakestille registret" eller "Tilbakestille registernøkler" i hjelpen for programmet regedt32.exe.

Advarsel! Feil bruk av Registerredigering kan forårsake alvorlige problemer som krever at operativsystemet må installeres på nytt. Microsoft kan ikke garantere at problemer som oppstår på grunn av feil bruk av Registerredigering, kan løses. Du bruker Registerredigering på eget ansvar.
Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør endringer i registret, kan du lese "Endre nøkler og verdier" i hjelpen for regedit.exe eller "Legge til og fjerne informasjon i registret" og "Redigere registerinformasjon" i hjelpen for regedt32.exe. Vi anbefaler at du tar en sikkerhetskopi av registret før du gjør noen endringer. Hvis operativsystemet er Windows NT, anbefaler vi også at du oppdaterer reparasjonsdiskettene.
Løsning
Menyene kan vises etter en angitt tid, eller når brukeren klikker menyen.

Følg disse trinnene for å justere forsinkelsen på menyene.
1. Velg Kjør på Start-menyen.
2. Skriv regedit og velg OK.
3. Klikk "HKEY_CURRENT_USER" under Min datamaskin.
4. Åpne mappen \Control Panel\Desktop i det nå aktive vinduet.
5. Dobbeltklikk MenuShowDelay, og skriv inn en verdi i sekunder for forsinkelsestiden du vil ha. Denne verdien kan ligge melom 0 og 4 000. Hvis verdien er 0, vises menyen umiddelbart.
6. Velg OK.
7. Lukk Registeredigering, og start maskinen på nytt.


Mer informasjon:
Denne artikkelen er basert på Microsoft Knowledge Base.artikkelen Q216445, som du finner på adressen: (Obs! Teksten er på engelsk.)

Egenskaper

Artikkel-ID: 216445 – Forrige gjennomgang: 04/10/2003 15:53:00 – Revisjon: 2.0

  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 4
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • KB216445
Tilbakemelding