Konfigurere en autoritativ tidsserver i Windows 2000

Merknad
Denne artikkelen gjelder for Windows 2000. Støtte for Windows 2000 avsluttes 13. juli 2010.Løsningssenteret for opphør av støtte for Windows 2000 er et startpunkt for din overføringsstrategi fra Windows 2000. Se Microsofts policy for kundestøttelivssyklus for mer informasjon.
Hvis du vil ha en Microsoft Windows XP-versjon av denne artikkelen, kan du se 314054.
Merknad
Denne artikkelen gjelder for Windows 2000. Støtte for Windows 2000 avsluttes 13. juli 2010.Løsningssenteret for opphør av støtte for Windows 2000 er et startpunkt for din overføringsstrategi fra Windows 2000. Se Microsofts policy for kundestøttelivssyklus for mer informasjon.
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du konfigurerer Windows-tidstjenesten i Microsoft Windows Server 2000. Windows-tidstjenesten kan konfigureres til å bruke en intern maskinvareklokke eller en ekstern tidskilde. Vi anbefaler at du bruker en intern maskinvareklokke.
Innledning
Windows inneholder W32Time, tidstjenesteverktøyet som kreves av godkjenningsprotokollen Kerberos. Hensikten med Windows-tidstjenesten er å sikre at alle datamaskiner som kjører Windows 2000 eller senere versjoner i en organisasjon, bruker samme tid. For å garantere riktig bruk av tidsangivelse bruker Windows-tidstjenesten en hierarkisk struktur som styrer autoritet. Tidstjenesten tillater ikke løkker.

Som standard bruker Windows-baserte datamaskiner følgende hierarki:
 • Alle klientdatamaskiner angir domenekontrolleren som utfører godkjenning, som sin partner for innkommende tid.
 • Alle medlemsservere følger den samme prosessen som klientdatamaskiner.
 • Domenekontrollere kan utpeke den primære domenekontrolleren (PDC) som er driftsovervåker, som sin innkommende tidspartner, men kan også bruke en overordnet domenekontroller basert på rangeringsnummerering.
 • Alle PDC-driftsovervåkere følger hierarkiet over domener når partner for innkommende tid skal velges.
I dette hierarkiet blir PDC-driftsovervåkeren i roten av skogen autoritativ for organisasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer autoritativ tidsserver til å hente tiden fra en maskinvarekilde. Når du konfigurerer autoritativ tidsserver slik at den blir synkronisert med en tidskilde på Internett, brukes ingen form for godkjenning. Vi anbefaler også at du reduserer tidskorrigeringsinnstillingene for servere og frittstående klienter. Hvis du følger disse anbefalingene, oppnår du større nøyaktighet og sikkerhet i domenet.
Mer informasjon

Konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke

Viktig Dette avsnittet, denne metoden eller denne oppgaven inneholder trinn som forteller deg hvordan du kan endre registeret. Det kan imidlertid oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte. Sørg derfor for at du følger fremgangsmåtene nøye. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det, som en ekstra beskyttelse. Dermed kan du gjenopprette registret hvis det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer og gjenoppretter registret, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows


Vi anbefaler på det sterkeste at du konfigurerer autoritativ tidsserver til å hente tiden fra en maskinvarekilde. Når du konfigurerer autoritativ tidsserver slik at den blir synkronisert med en tidskilde på Internett, brukes ingen form for godkjenning. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en intern maskinvareklokke:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Høyreklikk ReliableTimeSource i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
 4. I Rediger DWORD-verdi skriver du 1 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 5. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Høyreklikk LocalNTP i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
 7. I Rediger DWORD-verdi skriver du 1 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 8. Avslutt Registerredigering.
 9. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando, og trykker ENTER for å starte Windows-tidstjenesten:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kjør følgende kommando på alle datamaskinene unntatt tidsserveren for å stille den lokale datamaskinens tid mot tidsserveren:
  w32tm -s
Obs!  Du må ikke konfigurere tidsserveren slik at den synkroniseres med seg selv. Hvis tidsserveren konfigureres slik at den synkroniseres med seg selv, logges følgende hendelser i Programlogg:

Tidsleverandøren NtpClient kan ikke nå, eller mottar ugyldige tidsdata fra 192.168.1.1 (ntp.m|0x0|192.168.1.1:123->192.168.1.1:123).Mottok ingen gyldige svar fra den manuelt konfigurerte eksterne maskinen 192.168.1.1 etter 8 forsøk på å kontakte den. Den eksterne maskinen forkastes som tidskilde, og NtpClient prøver å oppdage en ny ekstern maskin med dette DNS-navnet.Tidsleverandøren NtpClient er konfigurert til å hente tiden fra én eller flere tidskilder. Ingen av kildene er imidlertid tilgjengelige. Det vil ikke bli gjort forsøk på å nå en kilde på 960 minutter. NtpClient har ingen kilde for nøyaktig tid.Du får mer informasjon om w32tm-kommandoen ved å skrive inn følgende kommando på en ledetekst:
w32tm /?

Konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en ekstern tidskilde

Administratorer kan konfigurere Windows-tidstjenesten på PDC-driftsovervåkeren i roten av skogen til å godta en ekstern SNTP-tidsserver (Simple Network Time Protocol) som autoritativ. Du kan for eksempel bruke Microsoft-tidsserveren (time.windows.com) som den eksterne SNTP-tidsserveren. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere Windows-tidstjenesten til å bruke en intern SNTP-tidsserver:
 1. Klikk Start, klikk Kjør, skriv inn regedit, og klikk deretter OK.
 2. Følg denne fremgangsmåten for å endre servertypen til NTP:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Høyreklikk TYPE i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
  3. I Rediger verdi skriver du NTP i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 3. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere serveren som en pålitelig tidskilde:
  1. Høyreklikk ReliableTimeSource i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
  2. I Rediger DWORD-verdi skriver du 1 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 4. Følg denne fremgangsmåten for å konfigurere serverens LocalNTP til 0:
  1. Høyreklikk LocalNTP i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
  2. I Rediger DWORD-verdi skriver du først inn 0 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 5. Følg denne fremgangsmåten for å angi tidskildene:
  1. Høyreklikk NtpServer i den høyre ruten, og klikk Endre.
  2. I Rediger verdi skriver du Peers i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs!  Peers er en plassholder for en mellomromsdelt liste med noder hvor maskinen henter tidsstempler. Hvert av DNS-navnene i listen må være unikt.
 6. Angi tidskorrigeringsinnstillingen bare for Windows 2000 Service Pack 4. Slik gjør du dette:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Høyreklikk MaxAllowedClockErrInSecs i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du Tid i sekunder i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.

   Obs!  Tid i sekunder er en plassholder for det maksimale antall sekunder forskjell mellom den lokale tiden og tiden som er mottatt fra NTP-servere, for at det skal regnes som en gyldig tid.
 7. Følg denne fremgangsmåten for angi avspørringsintervallet:
  1. Finn og klikk følgende registerundernøkkel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Høyreklikk Periode i den høyre ruten, og klikk deretter Endre.
  3. I Rediger DWORD-verdi skriver du 24 i boksen Verdidata, og klikker deretter OK.
 8. Klikk AvsluttFil-menyen for å avslutte Registerredigering.
 9. Ved ledeteksten skriver du inn følgende kommando for å starte Windows-tidstjenesten på nytt, og deretter trykker du ENTER:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Kjør følgende kommando på alle datamaskinene unntatt tidsserveren for å stille den lokale datamaskinens tid mot tidsserveren:
  w32tm -s

Som standard bruker SNTP UDP (User Datagram Protocol) port 123. Hvis denne porten ikke er åpen mot Internett, kan du ikke synkronisere serveren mot SNTP-servere på Internett. En datamaskin som er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, identifiseres som roten til Windows-tidstjenesten. Roten til tidstjenesten er den autoritative serveren for domenet og er vanligvis konfigurert til å hente tiden fra en ekstern NTP-server eller maskinvareenhet. En tidsserver kan konfigureres som en pålitelig tidskilde for å optimalisere hvordan tid overføres i hele domenehierarkiet. Hvis en domenekontroller er konfigurert til å være en pålitelig tidskilde, kunngjør tjenesten Net Logon at domenekontrolleren er en pålitelig tidskilde når den logger seg på nettverket. Når andre domenekontrollere ser etter en tidskilde å synkronisere seg med, velger de først en pålitelig kilde (hvis tilgjengelig).

Registernøkkelen
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period
kontrollerer hvor ofte Windows-tidstjenesten synkroniseres. Eventuelle verdier som angis, må være blant de spesielle verdiene i følgende liste:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Angir synkronisering til én gang hvert 45. minutt til det lykkes én gang, og deretter en gang om dagen.
 • 65532, "SpecialSkew" - Angir synkronisering til én gang hvert 45. minutt til det lykkes tre ganger, og deretter én gang hver 8. time. Dette er normalinnstillingen.
 • 65533, "Weekly" - Angir synkroniseringen til én gang hver 7. dag.
 • 65534, "Tridaily" - Angir synkroniseringen til én gang hver 3. dag.
 • 65535, "BiDaily" - Angir synkroniseringen til én gang hver 2. dag.
 • 0 - For NT5DS skjer synkronisering én gang hvert 45. minutt til det lykkes tre ganger, og deretter én gang hver 8. time. For NTP skjer synkroniseringen én gang hver 8. time.
 • freq - freq står for antall ganger per dag du vil at Windows-tidstjenesten skal synkroniseres. Hvis du vil bruke en verdi som ikke er angitt tidligere, må du bruke dette alternativet.

Referanser
Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-tidstjenesten, kan du klikke følgende artikkelnumre for å vise artiklene i Microsoft Knowledge Base:
884776 Konfigurere Windows-tidstjenesten mot en større tidsforskyvning
816042 Slik konfigurerer du en autoritativ tidsserver i Windows Server 2003
314054 Slik konfigurerer du en autoritativ tidsserver i Windows XP


Hvis du vil ha mer informasjon om Windows-tidstjenesten i en Windows Server 2003-basert skog, kan du gå til følgende webområde:
fsmo kbfaqw2kds
Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 216734 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 12:50:44 – Revisjon: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbproductlink kbsecurity kbenv kbfsmo kbhowto KB216734
Tilbakemelding
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)