Slik bruker du Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer 5 og 6

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO217148
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du bruker Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer 5 og 6. Autofullfør-funksjonen foreslår mulige samsvar for oppføringer som du skriver inn på adresselinjen, i et websideskjema eller i en boks for brukernavn eller passord på en webside.

Autofullfør-funksjonen viser forslag i en liste så snart Internet Explorer 5 og 6 begynner å gjenkjenne kjente mønstre. Hvis et forslag på listen samsvarer med kriteriene for dette feltet, klikker du forslaget eller trykker pil ned for å vise en liste med forslag, og deretter trykker du ENTER.
Mer informasjon
Internet Explorer 5 og 6 aktiverer som standard Autofullfør-funksjonen for webadresser, og du mottar følgende melding før Internet Explorer 5 og 6 aktiverer Autofullfør for skjemaer på websider:
Autofullfør husker oppføringer i webskjemaer, lik den du akkurat skrev inn. I fremtiden kan du kontrollere tidligere oppføringer, og angi forslag etter hvert som du skriver inn.

Vil du aktivere Autofullfør?
Første gang du skriver inn et brukernavn og et passord på en webside, får du følgende melding:
Vil du at Windows skal huske dette passordet, slik at du slipper å angi det neste gang du besøker denne siden?
Du kan også bruke avmerkingsboksen Ikke tilby å huske flere passord, som deaktiverer Autofullfør-funksjonen for brukernavn og passord på skjemaer.

Justere Autofullfør-innstillinger

Hvis du vil endre innstillingene for Autofullfør-funksjonen, eller fjerne alle elementer fra listen med skjema- eller passordforslag, bruker du denne fremgangsmåten i Internet Explorer:
 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 2. Klikk kategorien Innhold.
 3. Klikk Autofullfør.
 4. Klikk de aktuelle avmerkingsboksene for Autofullfør, eller klikk Tilbakestill skjemaer eller Fjern passord for å slette alle lagrede elementer fra den aktuelle Autofullfør-loggen.
 5. Klikk OK, og klikk deretter OK.
Hvis du vil slette enkeltelementer fra listen over skjema- eller passordforslag, klikker du elementet på forslagslisten for dette feltet, og trykker deretter DEL. Autofullfør-listen vises automatisk når du utfører en av de følgende handlingene i et skjema som allerede er fylt ut:
 • Skrive inn det første tegnet i feltet
 • Trykke pil opp eller ned i feltet
 • Dobbeltklikke et tomt område i feltet
Hvis du vil fjerne Autofullfør-loggen for webadresser, bruker du følgende fremgangsmåte i Internet Explorer:
 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 2. Klikk kategorien Generelt.
 3. Klikk Slett logg, og klikk deretter OK.
Hvis du vil aktivere den innebygde Autofullfør-funksjonen for webadresser, bruker du følgende fremgangsmåte i Internet Explorer:
 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 2. Velg kategorien Avansert.
 3. Under Visning merker du av for Bruk innebygd autofullføring for Web-adresser, og deretter klikker du OK.
Obs!  Internet Explorer 4.x bruker innebygd autofullføring for webadresser og kommandoer eller mappenavn. Denne Autofullfør-funksjonaliteten gir forslag for det du skriver inn, ved automatisk å fullføre adressen eller kommandoen med det som passer best. Som standard er denne funksjonaliteten aktivert i Windows Utforsker, og deaktivert for webadresser i Internet Explorer 5 og 6 (og erstattes med en rullegardinliste).

Hvis du vil aktivere den innebygde Autofullfør-funksjonen for webadresser, bruker du følgende fremgangsmåte i Internet Explorer:
 1. Klikk Alternativer for InternettVerktøy-menyen.
 2. Velg kategorien Avansert.
 3. Under Visning merker du av for Bruk innebygd autofullføring for Web-adresser, og deretter klikker du OK.
Obs!  Hvis du deaktiverer Autofullfør-funksjonen for webadresser (se delen Justere Autofullfør-innstillinger i denne artikkelen) og aktiverer innebygde, aktiverer Autofullfør for webadresser den samme Autofullfør-virkemåten som i Internet Explorer 4.x.

Obs!  Hvis den innebygde Autofullfør-funksjonen er aktivert for webadresser, fullføres ikke adresser som ikke inneholder et ressursidentifikatorprefiks (for eksempel http:// eller ftp://), automatisk. Du kan omgå dette problemet ved å angi et ressursidentifikatorprefiks for webadresser der du vil bruke den innebygde Autofullfør-funksjonen, eller deaktivere Autofullfør-funksjonen for webadresser, og bare bruke den innebygde autofullføringen (Autofullfør for Internet Explorer 4.x).

Slik fungerer Autofullfør-funksjonen

Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer 5 og 6 foreslår oppføringer etter hvert som du skriver inn tekst i et av følgende områder:
 • Adresseverktøylinjen i Internet Explorer, Windows Utforsker eller på Windows-skrivebordet eller -oppgavelinjen
 • Åpne-boksen i dialogboksen Kjør kan åpnes fra Start-menyen, eller dialogboksen Åpne kan åpnes fra Fil-menyen i Internet Explorer
 • Skjemaer (inkludert brukernavn og passord på skjemaer) på websider
Hvis du bruker komponenten Oppdatering av Windows-skrivebordet, som følger med Internet Explorer 4, Windows 98 eller senere eller Windows 2000, foreslår Autofullfør-funksjonen oppføringer etter hvert som du skriver i en adresseverktøylinje i Windows Utforsker, eller i Åpne-boksen i dialogboksen Kjør, som kan åpnes fra Start-menyen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer komponenten Oppdatering av Windows-skrivebordet for Windows 95 eller Windows NT 4.0, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
165695 Slik legger du til eller fjerner Oppdatering av Windows-skrivebordet (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Listen med samsvarende oppføringer som Autofullfør-funksjonen foreslår for en webadresse, mappe eller et programnavn, kan avgjøres ved å undersøke følgende elementer:
 • Mappene Favoritter og Logg
 • Innholdet i mappen du angir for filer eller mapper
 • Innholdet i venstre rute i Windows Utforsker
 • En liste over de sist skrevne adressene, kommandoene eller Autosøk-spørringene, som er lagret i registret
Autofullfør-funksjonen for webadresser inneholder også en Autokorrektur-funksjon som kan rette opp vanlige feil. Hvis du for eksempel ved et uhell skriver inn "htp://" eller "http:\\" i stedet for "http://," kan Internet Explorer 5 og 6 automatisk rette feilen så snart du klikker Gå til eller trykker ENTER.

Listen over oppføringer som Autofullfør-funksjonen foreslår i skjemaer eller brukernavn og passord på skjemaer, lagres på datamaskinen, og krypteres for å beskytte personvernet. Webområder får ikke tilgang til denne informasjonen med mindre du sender inn skjemaet eller logger deg på ved å bruke det foreslåtte passordet.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer 4.x, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
171230 Slik bruker du Autofullfør-funksjonen i Internet Explorer 4 (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene for automatisk søk i Internet Explorer 5, se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
221754 Slik søker du på Internett fra adresselinjen i Internet Explorer (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
Internet Explorer 4 og 5 støtter Autofullfør-funksjonen for websideskjemaer som bruker Profilassistent-verktøyet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Profilassistent-verktøyet, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
220017 Beskrivelse av profilassistenten (Denne artikkelen kan være på engelsk.)
slå av automatisk avslutte webadresse auto
Egenskaper

Artikkel-ID: 217148 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 12:56:00 – Revisjon: 5.0

Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbenv kbfaq KB217148
Tilbakemelding