Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

OFF2000: Feil 1327 Ugyldig stasjon under Office 2000-installasjon

Symptom
Når du kjører Office-installasjonsprogrammet, kan det hende du får følgende feilmeldinger:
Feil 1327. Ugyldig stasjon: C:\

Installasjonen ble avsluttet for tidlig på grunn av en feil.
Når du klikker OK, avsluttes Office-installasjonsprogrammet.
Årsak
Dette problemet kan oppstå hvis du har brukt Diskbehandling-verktøyet i Microsoft Windows NT 4.0 til å endre stasjonsbokstaven for harddisken som operativsystemet er installert på, for eksempel C-stasjonen.

Problemet oppstår fordi Office-installasjonsprogrammet bruker registernøkler til å bestemme plasseringene på bestemte mapper som kreves for å installere Office. Hvis stasjonsbokstaven for harddisken som inneholder operativsystemet, er endret, henviser registernøklene til ikke-eksisterende mapper, og installasjonen mislykkes.
Løsning
Du kan løse dette problemet ved å bruke diskbehandlingsprogrammet i Windows NT til å gjenopprette stasjonsbokstaven for harddisken til den opprinnelige verdien:

 1. Velg Start, velg Programmer, velg Administrative verktøy, og klikk deretter Diskbehandling.
 2. Høyreklikk stasjonen med bokstaven du vil endre. Velg Tilordne stasjonsbokstav på hurtigmenyen.
 3. Velg den riktige stasjonsbokstaven fra listen og klikk OK.
Hvis du blir spurt om du vil avslutte Diskbehandling eller starte datamaskinen på nytt, gjør du det. Når datamaskinen er startet på nytt, prøver du å installere Office på nytt.
Mer informasjon
Hvis du bruker Diskbehandling-verktøyet i Windows NT til å endre stasjonsbokstaven for harddisken som operativsystemet er installert på, får du følgende varsel:

Endring av stasjonsbokstaven for Windows-katalogen kan gi uventede resultater. Er du sikker på at du vil fortsette?
Referanser
Hvis du vil se flere artikler om hvordan du feilsøker bestemte feil i Office-installasjonsprogrammet: Hvis du vil ha flere artikler med generell informasjon om feilsøking av Office-feil:
OFF2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 217666 – Forrige gjennomgang: 10/16/2006 21:22:00 – Revisjon: 3.1

 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Developer Edition
 • Microsoft Access 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • kberrmsg kbbug kbnofix kbsetup KB217666
Tilbakemelding