Installere og bruke FTP Folders

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Denne artikkelen beskriver hvordan du installerer og bruker FTP Folders.
Mer informasjon
FTP Folders er en ny skallutvidelse i Internet Explorer 5.x, Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition og Windows 2000 som du kan bruke til å søke etter FTP-områder i Windows Utforsker eller Internet Explorer ved hjelp av et mappebasert grensesnitt likt det i Utforsker.

FTP Folders er inkludert i funksjonen Tilleggsprogram for Internet Explorer i Internet Explorer 5.x, som bare installeres når du velger en fullstendig eller vanlig installasjon. FTP Folders installeres som standard med Windows 98 Second Edition, Windows Millennium Edition og Windows 2000.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil deaktivere FTP Folders:
  1. Klikk Start, velg Innstillinger, klikk Kontrollpanel, og dobbeltklikk deretter Alternativer for Internett.
  2. Klikk kategorien Avansert.
  3. Under Visning merker du av for Bruk Web-basert FTP eller Aktiver mappevisning for FTP-områder.
Obs!  Når du merker av for Bruk Web-basert FTP eller Aktiver mappevisning for FTP-områder, deaktiverer du FTP Folder-funksjonaliteten i Internet Explorer 5 og aktiverer Internet Explorer 4 FTP-funksjonaliteten

FTP Folders-funksjonen støtter ikke følgende funksjonalitet:
  • Kobling til Internett ved hjelp av en CERN-proxyserver eller webproxyserver.
  • Tilkobling til en VAX-server (Virtual Address Extension) eller VMS-server (Virtual Memory System) for FTP.
  • Bruk av Internet Explorer fra et separat program eller en separat tjeneste.
  • Kopiering av filer fra én server til en annen.
  • Dra-og-slipp-funksjonalitet fra en FTP-server.
  • Kopi-kommandoen på Rediger-menyen og hurtigmenyene fungerer ikke for filer på en FTP-server, men du kan kopiere filer lokalt og lime dem inn i en FTP-server.

Feilsøking

Hvis du ikke kan se FTP-grensesnittet, kan det hende at en CERN-proxyserver hindrer deg i dette. Du kan bekrefte dette ved å koble deg til serveren ved hjelp av verktøyet Ftp.exe. Du kan løse dette problemet ved å bruke en proxyserver som ikke er fra CERN, for eksempel Microsoft Remote Winsock.
Egenskaper

Artikkel-ID: 217888 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 13:00:10 – Revisjon: 3.6

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Internet Explorer 5.01, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto KB217888
Tilbakemelding