Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Bruke utklippstavlen i Office 2000

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO221190
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Office 2000 inneholder en ny utklippstavle kalt Office-utklippstavlen. Du kan bruke denne utklippstavlen til å samle og lime inn mange elementer. Du kan for eksempel kopiere et tegnet objekt i Microsoft Excel, bytte til Microsoft PowerPoint og kopiere en punktliste, bytte til Microsoft Internet Explorer og kopiere en side med tekst, og deretter bytte til Microsoft Word og lime inn denne samlingen av kopierte elementer.

Obs!  Du kan kopiere elementer mens du bruker et hvilket som helst program som har kopierings- og klippefunksjonalitet, men du kan bare lime inn elementer i Word, Excel, PowerPoint, Microsoft Access eller Microsoft Outlook.
Mer informasjon

Hva kopieres til Office-utklippstavlen

Office-utklippstavlen kopierer automatisk flere elementer ved følgende situasjoner:
 • Når du kopierer eller klipper ut to ulike elementer rett etter hverandre i samme program.
 • Når du kopierer et element, limer inn elementet, og deretter kopierer et annet element i samme program.
I tidligere Excel-versjoner enn Excel 2000 kan du kopiere og lime inn et element hvor som helst i et regneark til du utfører en handling som tømmer utklippstavlen. Office-utklippstavlen beholder informasjon om innlimte elementer, slik at du kan utføre andre oppgaver uten å tømme utklippstavlen, og deretter lime inn elementene etter hvert som du trenger dem. Office-utklippstavlen erstatter ikke Windows-utklippstavlen, som bare kan oppbevare ett element om gangen.

Begrensninger for Office-utklippstavlen

Office-utklippstavlen har følgende begrensninger:
 • Office-utklippstavlen kan oppbevare 4 MB med data eller 12 elementer, avhengig av hva som forekommer først. Hvis du prøver å kopiere et utvalg som er større enn 4 MB, kan du få en feilmelding og du blir bedt om å tømme utklippstavlen eller lukke den.
 • Du kan ikke tilpasse eller endre størrelsen på verktøylinjen for Office-utklippstavlen.
 • Du kan ikke lime inn en formel på Office-utklippstavlen.
 • Hvis Office-utklippstavlen ikke vises eller er slått av, overskriver utvalg som du kopierer ved hjelp av CTRL+C, eventuelle tidligere elementer som ble kopiert til utklippstavlen. Office-utklippstavlen oppfører seg med andre ord på samme måte som Windows-utklippstavlen. Hvis du vil kopiere flere elementer til Office-utklippstavlen ved å trykke CTRL+C, må du slå på Office-utklippstavlen. Dette gjør du ved å peke på VerktøylinjerVis-menyen, og deretter klikke Utklippstavle.

  Obs!  Når du trykker CTRL+V, limes bare det sist kopierte elementet inn på utklippstavlen.
 • Hvis du bruker kommandoen Lim inn alt, limes alle elementene inn i en kolonne.
 • Dataene som oppbevares på Office-utklippstavlen, lagres i HTML-format.
 • Innholdet på Office-utklippstavlen slettes når den gjeldende økten avsluttes. Hvis bare ett Office-program kjører, slettes innholdet på Office-utklippstavlen når du lukker programmet. Hvis du har flere Office-programmer oppe, slettes innholdet på Office-utklippstavlen når du lukker det siste Office-programmet.
 • Det finnes ingen Visual Basic for Applications-objektmodell for Office-utklippstavlen, så det er ikke mulig å manipulere den ved hjelp av programmering.
 • Hvis samme element kopieres to ganger på rad, lagrer ikke Office-utklippstavlen elementet to ganger. Hvis du kopierer det samme elementet to ganger, men ikke rett etter hverandre, lagres det to kopier av elementet på Office-utklippstavlen. Office-utklippstavlen lagrer ikke to ulike elementer som kopieres rett etter hverandre hvis den beregnede verdien for begge elementene er identisk. Hvis du for eksempel angir verdien 1 i celle A1 og formelen =A1 i celle A2, og du viser Office-utklippstavlen, kopierer celle A1, og deretter kopierer celle A2, plasseres bare én kopi av elementet på utklippstavlen.

Styre Office-utklippstavlen

Når du kopierer elementer, vises Office-utklippstavlen automatisk på skrivebordet. Du kan lukke den hvis du ikke vil at den skal vises automatisk. Når du har lukket utklippstavlen tre ganger, blir du spurt om du vil lukke den permanent. Hvis du lukker utklippstavlen permanent, kan du vise den på nytt ved å klikke VerktøylinjerVis-menyen, og deretter klikke Utklippstavle. Hvis du vil gjenopprette automatisk visning, høyreklikker du Office-hjelperen, klikker Alternativer, og klikker deretter Tilbakestill tips i kategorien Alternativer.

Tømme Office-utklippstavlen

Du kan enkelt fjerne alle elementene som oppbevares på Office-utklippstavlen. Hvis du vil tømme Office-utklippstavlen, klikker du Fjern alleverktøylinjen for utklippstavlen.
Referanser
Ved å endre Windows-registret kan du slå av Office-utklippstavlen slik at den ikke lenger vises automatisk i noen av Office-programmene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du gjør dette, kan du klikke følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:
207438 Hindre at verktøylinjen for Office-utklippstavlen vises i Office 2000
XL2000 OFF2000 samle opp og kopiere utklippstavle WD2000 word excel access powerpoint outlook 2000
Egenskaper

Artikkel-ID: 221190 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 13:13:16 – Revisjon: 4.0

Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbclipboard KB221190
Tilbakemelding