Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

"Vedleggsstørrelsen overskrider tillatt grense"-feil når du legger til et stort vedlegg til en e-postmelding i Outlook 2010

Symptom


Når du legger ved et vedlegg til en e-postmelding i Microsoft Office Outlook 2010, får du følgende feilmelding:

Vedlegsstørrelsen overskrider tillatt grense.

Skjermbildet for denne feilen.
Årsak
Dette problemet oppstår på grunn av en av disse årsakene, avhengig av hvilken type e-postkonto du bruker.

Internett-epostkonto (POP3, IMAP, HTTP)

Du får denne feilmeldingen fordi Outlook 2010 har ny standardstørrelse for vedlegg på 20 megabyte (20480 KB) for Internett-epostkontoer. Denne grensen forhindrer at datamaskinen kontinuerlig prøver å laste opp veldig store vedlegg som overskrider grensen for de fleste Internett-tjenesteleverandørene. Denne grensen gjelder når du legger til ett stort vedlegg som er større enn 20 megabyte (MB) eller flere vedlegg som samlet blir større enn 20 MB.

Microsoft Exchange Server e-postkonto

Hvis du bruker en Exchange Server-postkasse, får du denne feilmeldingen (som standard) hvis du legger ved ett eller flere vedlegg til en melding og de totalt er større enn 10 MB (10240 KB). Denne vedleggsgrensen er ikke relatert til den nye grensen for Internett-epostkontoer som ble introdusert i Outlook 2010. Denne grensen for Exchange-postkasser stammer fra innstillingen Maximum send size som konfigureres i dialogboksen Transport Settings Properties av Exchange-administratoren.

Skjermbilde for dialogboksen Egenskaper for transportinnstillinger.

Løsning
Fremgangsmåten for å endre standard vedleggsgrense avhenger av hvilken e-postkontotype du bruker med Outlook 2010.

Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du foretar endringer i det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret hvis det skulle oppstå et problem. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, klikker du følgende artikkelnummer for å vise artikkelen i Microsoft Knowledge Base:

322756 Slik sikkerhetskopierer og gjenoppretter du registret i Windows XP og Windows Vista

Internett-e-postkonto (POP3, IMAP, HTTP)

Hvis du vil ha oss til å løse dette problemet for deg, kan du gå til delen Løs det for meg. Hvis du vil løse dette problemet selv, går du til delen La meg løse det selv.

Løs det for meg

Klikk koblingen eller knappen Løs dette problemet for å løse dette problemet automatisk. Klikk Kjør i dialogboksen Filnedlasting, og følg fremgangsmåten i Fix it-veiviseren.


Obs!  Veiviseren kan være på engelsk, men den automatiske løsningen fungerer også for andre språkversjoner av Windows.

Obs!  Hvis du ikke bruker datamaskinen som har problemet, kan du lagre Fix it-løsningen på en flash-stasjon eller CD og deretter kjøre den på datamaskinen som har problemet.

La meg løse det selv

Bruk denne fremgangsmåten for å endre standardgrensen for vedleggsstørrelse i Outlook 2010 for en Internett-e-postkonto selv:
 1. Avslutt Outlook.
 2. Start Registerredigering.
 3. Finn og velg én av følgende registerundernøkler:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
  Legg merke til Opprett banen i registeret manuelt hvis den ikke finnes.
 4. Legg til følgende registerdata under denne undernøkkelen:

  Verditype: DWORD
  Verdinavn: MaximumAttachmentSize
  Verdidata: Et heltall som angir totalt tillatt vedleggsstørrelse. Du kan for eksempel angi 30720 (Desimal) for å konfigurere grense på 30 MB.
  Legg merke til
  • Angi en null-verdi (0) hvis du ikke vil angi grense for vedlegg.
  • Angi en verdi som er under 20 MB hvis du vil konfigurere en grense som er mindre enn standardgrensen på 20 MB.
 5. Avslutt Registerredigering.
 6. Start Outlook.

Microsoft Exchange Server-e-postkonto

Hvis du bruker en Exchange Server-konto, brukes ikke den nye vedleggsgrensen for Internett-e-postkontoer på 20 MB av Outlook 2010. I stedet bruker Outlook grensen som er konfigurert på Exchange-serveren din. Bruk denne fremgangsmåten for å endre innstillingene som brukes til å kontrollere størrelsen på meldinger som sendes via en Exchange Server-konto.

Legg merke til
 • Denne fremgangsmåten gjelder for Exchange Server 2007. Liknende fremgangsmåte skal brukes for andre Exchange-versjoner.
 • Denne Exchange Server-innstillingen gjelder for alle Outlook-versjoner, ikke bare Outlook 2010.
 • Du må være Exchange-administrator for å foreta endringene i fremgangsmåten. Vanlige brukere har ikke tilgang til administrasjonskonsollen for Exchange.
 1. Start Exchange Management Console.
 2. Klikk Hub Transport under Organization Configuration.
 3. I kategorien Global Settings klikker du Transport Settings. (Skjermbildet for dette trinnet er oppført nedenfor.)

  Skjermbildet for dette trinnet
 4. I avsnittet Transport Settings i vinduet Actions klikker du Properties.
 5. I kategorien General i dialogboksen Transport Settings Properties konfigurerer du verdien for Maximum send size (KB).
 6. Klikk OK.
Obs!  Fordi Exchange-serveren har en hurtigbuffer for ulike innstillinger, vil ikke endringen tre i kraft umiddelbart. Det kan hende du må vente flere timer før denne endringen gjenkjennes av Outlook.

Obs! Dette er en "FAST PUBLISH"-artikkel som er opprettet direkte innenfor Microsofts kundestøtteorganisasjon. Informasjonen her leveres "som den er" som svar på problemer som kan oppstå. Som et resultat av den korte tiden det tar å gjøre materialet tilgjengelig, kan det inneholde skrivefeil, og det kan når som helst og uten forvarsel bli revidert. Se Vilkår for bruk for mer informasjon.
Egenskaper

Artikkel-ID: 2222370 – Forrige gjennomgang: 06/11/2014 11:06:00 – Revisjon: 3.0

Microsoft Outlook 2010

 • kbmsifixme kbfixme KB2222370
Tilbakemelding