Registerinnstillinger for Filbeskyttelse for Windows

Denne artikkelen ble tidligere utgitt under NO222473
Denne artikkelen er arkivert. Den tilbys "som den er" og vil ikke bli oppdatert.
Sammendrag
Følgende registernøkkel er den primære plasseringen for registerinnstillinger for Filbeskyttelse for Windows/Systemfilkontroll:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
I tillegg kan innstillingene for Filbeskyttelse for Windows/Systemfilkontroll også være plassert i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
Mer informasjon
Når Windows starter, synkroniserer (kopierer) Filbeskyttelse for Windows-tjenesten WFP-innstillingene fra følgende registernøkkel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
til følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Hvis imidlertid noen av de følgende verdiene finnes i nøkkelen
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows NT\Windows File Protection
, vil de overstyre de samme verdiene som finnes under nøkkelen
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
.

Som standard kan bare brukere med administrator- eller systemrettigheter endre disse innstillingene.

Registerverdier

SFCDisable (REG_DWORD)

0 = aktivert (standard)
1 = deaktivert, beskjed om å aktivere igjen ved oppstart
2 = bare deaktivert ved neste oppstart, ikke beskjed om å aktivere igjen
4 = aktivert, med deaktiverte hurtigmenyer

Obs!  For alternativene 1 og 2: Begge disse alternativene krever at en kjernefeilsøker kobles til for at alternativene skal kunne brukes. Hvis en kjernefeilsøker ikke kobles til, blir ikke Filbeskyttelse for Windows deaktivert.

SFCScan (REG_DWORD)

0 = ikke skanne beskyttede filer ved oppstart (standard)
1 = skanne beskyttede filer ved hver oppstart
2 = skanne beskyttede filer én gang

SFCQuota (REG_DWORD)

n = størrelsen (i megabyte) på dllcache-kvote (standard er 0xffffffff, eller omtrent 300 MB)
FFFFFFFF = hurtigbufre alle beskyttede systemfiler på den lokale harddisken

SFCDllCacheDir (REG_EXPAND_SZ)

Bane = plassering av dllcache-mappen lokalt eller på nettverk (standard er %SystemRoot%\System32)

Obs!  Det er ikke lenger støtte for nettverksdelinger for dllcache-katalogen.

SFCShowProgress (REG_DWORD)

0 = Fremdriftsindikatoren for Systemfilkontroll vises ikke (standard)
1 = Fremdriftsindikatoren for Systemfilkontroll vises

Obs!  Informasjonen om plassering av kildefiler i Windows 2000 lagres på følgende registerplassering, og kan endres til å peke til stasjonsbokstaven for et volum som har en flat I386-mappe av installasjonsfilene, eller endre SourcePath-verdien i registret slik at det peker til en UNC-bane (Universal Naming Convention) i stedet for en tilordnet nettverksstasjon.

SourcePath-verdien befinner seg i følgende registernøkkel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup
Eksempel:

Hvis I386-katalogen er på C:\I386, skal SourcePath-verdien være C:\.

Hvis I386-katalogen er på \\Servera\w2kflat\I386, skal SourcePath-verdien være \\Servera\W2KFlat.

Etter at du har startet på nytt, bruker WFP og SFC /SCANNOW den nye kildebanen i stedet for å be om installasjons-CD-ROMen for Windows 2000.
sfc sfp wfp compatguidechange
Egenskaper

Artikkel-ID: 222473 – Forrige gjennomgang: 12/05/2015 13:25:40 – Revisjon: 5.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbenv KB222473
Tilbakemelding