Du er frakoblet, venter på at Internett skal koble til igjen

Gjenopprette system-/oppstartsstasjonsbokstaven i Windows

Kundestøtte for Windows XP er avsluttet

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows XP den 8. april 2014. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.

Kundestøtte for Windows Server 2003 opphørte 14. juli 2015

Microsoft avsluttet kundestøtte for Windows Server 2003 den 14. juli 2015. Denne endringen har påvirket programvareoppdateringene og sikkerhetsalternativene dine. Finn ut hvordan dette påvirker deg og hvordan du forblir beskyttet.


I DENNE ARTIKKELEN


Viktig!  Denne artikkelen inneholder informasjon om hvordan du endrer registret. Husk å ta sikkerhetskopi av registret før du endrer det. Du må vite hvordan du gjenoppretter registret i tilfelle det skulle oppstå problemer. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du sikkerhetskopierer, gjenoppretter og endrer registret, kan du lese følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivelse av Microsoft Windows-registret
Sammendrag
Advarsel!  Ikke bruk fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen for å endre en stasjon på en datamaskin der stasjonsbokstaven ikke er endret. Hvis du gjøre dette, kan det hende du ikke kan starte operativsystemet. Følg bare fremgangsmåten som er beskrevet i denne artikkelen hvis du skal gjenopprette fra endring av en stasjonsbokstav, ikke for å endre en eksisterende datamaskinstasjon til noe annet. Sikkerhetskopier registernøklene før du foretar denne endringen.

Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se følgende artikkel i Microsoft Knowledge Base:
249321 Kan ikke logge på hvis stasjonsbokstaven for oppstartspartisjonen er endret (denne artikkelen kan være på engelsk)
Denne artikkelen beskriver hvordan du endrer system- eller oppstartsstasjonsbokstaven i Windows. Dette anbefales vanligvis ikke, spesielt hvis stasjonsbokstaven er den samme som da Windows ble installert. Den eneste gangen du kan kjøre dette, er når stasjonsbokstavene endres uten brukermedvirkning. Dette kan skje når du bryter et speilvolum eller det er en endring i stasjonskonfigurasjonen. Dette bør ikke skje ofte, og du bør endre stasjonsbokstavene tilbake slik at de samsvarer med den opprinnelige installasjonen.

Hvis du vil endre eller bytte stasjonsbokstaver på volumer som ellers ikke kan endres ved hjelp av snapin-modulen Diskbehandling, kan du bruke følgende fremgangsmåte.

Obs!  I denne fremgangsmåten refererer stasjon D til (feil) stasjonsbokstav som er tilordnet et volum, og stasjon C refererer til den (nye) stasjonsbokstaven du vil endre til, eller tilordne til volumet.

Denne fremgangsmåten bytter stasjonsbokstaver for stasjon C og D. Hvis du ikke trenger å bytte stasjonsbokstaver, bare gir du verdien \DosDevice\letter: til en hvilken som helst ny stasjonsbokstav som ikke er i bruk.

Tilbake til toppen

Endre system-/oppstartsstasjonsbokstaven

Advarsel!  Det kan oppstå alvorlige problemer hvis du endrer registret på feil måte ved hjelp av Registerredigering eller en annen metode. Disse problemene kan føre til at du må installere operativsystemet på nytt. Microsoft garanterer ikke at disse problemene kan løses. Registerendring skjer på eget ansvar.
 1. Ta en fullstendig systemsikkerhetskopi av datamaskinen og systemstatusen.
 2. Logg deg på som administrator.
 3. Start Regedt32.exe.
 4. Gå til følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 5. Klikk MountedDevices.
 6. Klikk TillatelserSikkerhet-menyen.
 7. Kontroller at administratorer har fullstendig kontroll. Endre dette tilbake når du er ferdig med disse trinnene.
 8. Avslutt Regedt32.exe, og start deretter Regedit.exe.
 9. Finn følgende registernøkkel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices
 10. Fin stasjonsbokstaven du vil endre til (ny). Se etter \DosDevices\C:.
 11. Høyreklikk \DosDevices\C:, og klikk deretter Gi nytt navn.

  Obs!  Du må bruke Regedit i stedet for Regedt32 for å gi nytt navn til denne registernøkkelen.
 12. Gi det en ubrukt stasjonsbokstav \DosDevices\Z:.

  Dette frigir stasjonsbokstav C.
 13. Finn stasjonsbokstaven du vil endre. Se etter \DosDevices\D:.
 14. Høyreklikk \DosDevices\D:, og klikk deretter Gi nytt navn.
 15. Gi det den riktige (nye) stasjonsbokstaven \DosDevices\C:.
 16. Klikk verdien for \DosDevices\Z:, klikk Gi nytt navn, og endre deretter navnet tilbake til \DosDevices\D:.
 17. Avslutt Regedit, og start deretter Regedt32.
 18. Endre tillatelsene tilbake til den forrige innstillingen for administratorer (dette bør være Skrivebeskyttet).
 19. Start datamaskinen på nytt.
Tilbake til toppen
Mounted Devices partition
Egenskaper

Artikkel-ID: 223188 – Forrige gjennomgang: 11/03/2006 15:42:32 – Revisjon: 5.3

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition

 • kbenv kbhowtomaster KB223188
Tilbakemelding